Smiður að störfum

Atvinnuleysi jókst minna í desember en reikna mátti með

Samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar var almennt skráð atvinnuleysi í desember 10,7% af áætluðum fjölda fólks á vinnumarkaði og hafði...
Posi og greiðslukort
18. jan. 2021

Vikubyrjun 18. janúar 2021

Heildarvelta innlendra greiðslukorta dróst saman milli áranna 2019 og 2020. Ef við skoðum samsetningu má sjá ýmislegt fróðlegt um breytta neysluhegðun í Covid-19-faraldrinum.
Foss
15. jan. 2021

Yfirlit yfir sértryggð skuldbréf

Á síðasta ári seldu stóru viðskiptabankarnir þrír sértryggð skuldabréf að nafnvirði 74,9 mö.kr. í útboðum. Heildarupphæð útgefinna sértryggðra bréfa um seinustu áramót var 560 ma.kr. að nafnvirði með áföllnum verðbótum.
Töskubúð
14. jan. 2021

Jólaneyslan fann sér farveg

Þrátt fyrir samkomutakmarkanir og breyttar jólahefðir jókst neysla Íslendinga innanlands um 5% milli ára í desember. Í heildina dróst kortavelta þó saman um 4% að raunvirði þar sem neysla erlendis frá var minni í ár en í fyrra.
Seðlabanki Íslands
14. jan. 2021

Spáum 3,9% verðbólgu í janúar

Hagstofan birtir janúarmælingu vísitölu neysluverðs (VNV) þriðjudaginn 26. janúar. Hagfræðideild Landsbankans spáir 0,42% lækkun milli mánaða. Gangi spáin eftir hækkar verðbólgan úr 3,6% í 3,9%.
Alþingishúsið
14. jan. 2021

Beinar mótvægisaðgerðir ríkissjóðs skýra rúman þriðjung hallareksturs síðasta árs

Beinar mótvægisaðgerðir opinberra fjármála virðast hafa verið minni hér en á öðrum Norðurlöndum á árinu 2020. Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum er talið að umfang aðgerða á Íslandi hafi verið 4,2% af VLF. Það er í lægri enda meðal Evrópuþjóða og lægsta hlutfallið innan Norðurlandanna, fyrir utan Finnland.
Ferðamenn
13. jan. 2021

Erlendum ferðamönnum fækkaði um 76% á síðasta ári

Alls komu rúmlega 478 þúsund erlendir ferðamenn til landsins á síðasta ári.  Þeir voru rétt tæplega 2 milljónir árið 2019 og fækkaði þeim því um 76% milli ára. Leita þarf aftur til ársins 2010, síðasta ársins fyrir uppsveifluna í ferðaþjónustu, til að finna færri ferðamenn. Þessa þróun má rekja til Covid-19-faraldursins sem hefur tekið ferðaþjónustu heimsins tímabundið úr sambandi.
Fjölbýlishús
12. jan. 2021

Leigumarkaður tekur breytingum á tímum veirufaraldurs

Á síðustu mánuðum hafa þó nokkrar breytingar átt sér stað á leigumarkaði. Leiguverð hefur víða lækkað, leigjendum hlutfallslega fækkað og framboð leiguhúsnæðis aukist að mati leigjenda.
Alþingi
11. jan. 2021

Fjárlög 2021 – erfiðir tímar framundan í rekstri ríkissjóðs

Fjárlög ársins 2021 voru samþykkt með 326 ma.kr. halla um miðjan desember. Fjárlög ársins 2020 voru á sínum tíma samþykkt með tæplega 10 ma.kr. halla, en eftir samþykkt fimm fjáraukalaga á árinu lítur nú út fyrir að halli ársins 2020 verði um 270 ma.kr. Við framlagningu fjárlagafrumvarpsins í haust var gert ráð fyrir um 264 ma.kr. halla, en hann hefur aukist um 62 ma.kr. í meðferð Alþingis, eða um 23%. Áætlaður halli ríkissjóðs verður um 42% af tekjum ársins samanborið við 35% í fyrra.
Seðlabanki Íslands
11. jan. 2021

Vikubyrjun 11. janúar 2021

Nýlega sagði seðlabankastjóri að árið 2021 yrði ár peningaprentunar. Ef við skoðum peningamagn í umferð, þ.e. seðla, myntir og innlán, sést að það jókst nokkuð hratt að raunvirði í fyrra. Má því segja að árið 2020 hafi einnig verið ár peningaprentunar.
Íslenskir peningaseðlar
8. jan. 2021

Íslenska krónan veiktist töluvert á síðasta ári

Á síðasta ári veiktist krónan á móti gjaldmiðlum helstu viðskiptalanda okkar. Þannig kostaði evran 14,9% meira í lok árs 2020 en í byrjun árs, Bandaríkjadollar 5,0% meira og sterlingspund 8,9% meira.
Sendibifreið og gámar
7. jan. 2021

Vísitala heildarlauna – breytt samsetning vinnuafls hefur áhrif á þróun

Heildarlaun í flutninga- og geymslustarfsemi hækkuðu um 11,3% milli 3. ársfjórðunga 2019 og 2020 og um 9,1% í gisti- og veitingarekstri. Launavísitalan hækkaði um 6,5% á sama tíma. Áhrif faraldursins hafa verið mikil á þessar atvinnugreinar. Líkleg skýring á þessum mun er að breyting á samsetningu vinnuaflsins hækki meðaltal á milli tímabila. Almennu starfsfólki á lægri enda tekjustigans fækkar, vægi hópa með hærri laun eykst, sem hefur áhrif á samanburð meðaltala.
Verslun
6. jan. 2021

Netverslun eykst í faraldrinum

Í nóvember jókst innlend netverslun um 353% milli ára og nam alls 7,6 mö.kr. Hlutfallslega var netverslun mest í raf- og heimilistækjaverslunum þar sem 41% af kaupum fóru fram í gegnum netið. Jólagjafir voru að líkindum margar keyptar í gegnum netverslanir á sérstökum tilboðsdögum í nóvember.
Hárgreiðslustofa
5. jan. 2021

Áfram verulegur slaki á vinnumarkaði

Atvinnuþátttaka mældist 78,2% nú í nóvember sem er 0,7 prósentustigum lægra en í nóvember 2019. Minnkandi atvinnuþátttaka er að töluverðum hluta ákveðin birtingarmynd atvinnuleysis þar sem einhver hluti vinnuaflsins kýs að hverfa af vinnumarkaði í stað þess að verða atvinnulaus.
Ferðamenn við Strokk
22. des. 2020

Tekjur í Airbnb í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur lægri en af langtímaleigu

Airbnb markaðurinn hér á landi hefur gefið mikið eftir síðustu misseri samfara mikilli fækkun erlendra ferðamanna. Tekjur hafa minnkað mikið og nýtingin lækkað mikið þrátt fyrir töluverðan samdrátt í framboði íbúða. Mikill samdráttur í tekjum og verri nýting vekur upp spurningar hvort að betra sé að vera með íbúð í langtímaleigu eða í Airbnb.
Háþrýstiþvottur
21. des. 2020

Töluverð hækkun launavísitölu í nóvember

Launavísitalan hækkaði um 7,3% milli nóvembermánaða 2019 og 2020. Vísitala neysluverðs hækkaði 3,5% á sama tímabili þannig að kaupmáttaraukningin á milli ára er töluverð, eða 3,7%. Kaupmáttur launa er því áfram mikill í sögulegu samhengi þrátt fyrir aukna verðbólgu á síðustu mánuðum.
Plötuspilari
21. des. 2020

Vikubyrjun 21. desember

Út frá fjölda streyma á Spotify má ætla að þrjú vinsælustu jólalögin hér á landi séu All I want for Christmas is you, Last Christmas og Snjókorn falla. Einungis tvö lög sem ekki eru jólalög eru á nýjast lista (19. desember) yfir 40 mest streymdu lögin á Íslandi, Rólegur kúreki og Esjan.
Smiður að störfum
16. des. 2020

Um misskilning um launavísitöluna

Sú kenning hefur verið sett fram að skýringin á mikilli hækkun launavísitölunnar á síðustu mánuðum sé að lægra launaðir hópar hafi dottið út af vinnumarkaði og hærra launaðir hópar vegi því meira í nýjustu mælingum.
New temp image
26. júní 2020

Hagsjá: Verðbólga óbreytt milli mánaða í júní

Vísitala neysluverðs (VNV) hækkaði um 0,44% milli mánaða í júní og mælist verðbólga óbreytt í 2,6%.
23. júní 2020

Hagsjá: Framboð hótelherbergja eykst á ný

Áhrif af Covid-19 faraldrinum á ferðaþjónustu hafa náð hámarki og er landið tekið að rísa á ný.
New temp image
22. júní 2020

Hagsjá: Hófleg hækkun launavísitölu í maí - endurskoðun kjarasamninga framundan

Kaupmáttur launa hefur aldrei mælst hærri en var í apríl þegar hann tók stökk upp á við. Kaupmáttur launa var 0,2% lægri í maí en í apríl, en engu að síður sá næst hæsti sem hefur mælst í einum mánuði. Sú staða er reyndar mjög athyglisverð í ljósi þess að hallað hefur verulega undan fæti í efnahagslífinu.
New temp image
19. júní 2020

Vikubyrjun 22. júní

Í maí varð viðsnúningur á neyslu landsmanna innanlands eftir samdrátt síðustu mánaða. Alls nam velta tengd verslun og þjónustu innanlands 72 mö. kr. og jókst um 3,3% milli ára miðað við fast verðlag, sem er talsverð breyting frá síðustu mánuðum þegar samkomubann stóð sem hæst og óvissa varðandi útbreiðslu Covid-19 var mikil. Þá mældist samdráttur upp á tæp 13% milli ára í apríl og 7% í mars. Þeir útgjaldaliðir sem drógust saman í mars og apríl jukust margir allverulega þegar takmörkum samkomubanns var aflétt.
New temp image
19. júní 2020

Hagsjá: Íbúðaverð hækkar milli mánaða

Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um 0,8% milli mánaða í maí og er um talsvert meiri hækkun að ræða en á síðustu mánuðum. Lægri vextir kunna að hafa ýtt undir eftirspurn eftir húsnæði.
New temp image
16. júní 2020

Hagsjá: Spáum verðbólgu rétt undir markmiði í júní

Hagfræðideild Landsbankans spáir 0,1% hækkun á vísitölu neysluverðs milli mánaða í júní. Gangi spáin eftir lækkar verðbólgan úr 2,6% í 2,3%.
New temp image
16. júní 2020

Hagsjá: Töluvert dró úr atvinnuleysi í maí - atvinnuleysi er þó áfram mikið

Samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar var skráð atvinnuleysi í maí 13% af áætluðum fjölda fólks á vinnumarkaði og hafði minnkað úr 17,8% í apríl. Atvinnuleysi á Suðurnesjum er áfram hið mesta á landinu. Það lækkaði reyndar úr 25,2% í apríl í 19,6% nú í maí. Atvinnuleysi heldur áfram að vera næst mest á höfuðborgarsvæðinu, minnkaði úr 18,7% í apríl niður í 13,5% í maí.
New temp image
15. júní 2020

Hagsjá: Íbúðamarkaður færist í eðlilegra horf

Þinglýstir kaupsamningar vegna íbúðarhúsnæðis voru talsvert fleiri í maí en í apríl þó það mælist enn samdráttur milli ára. Vísbendingar eru um að íbúðamarkaður sé hægt og rólega að komast í eðlilegra horf eftir samkomubann. Sums staðar mældist aukning í þinglýsingum milli ára, t.a.m. í Garðabæ og á Akureyri.
12. júní 2020

Vikubyrjun 15. júní

Landsframleiðsla á Bretlandi dróst saman um 20,4% milli mars og apríl. Þetta er langmesti samdrátturinn sem mælst hefur frá því mánaðarlegar mælingar hófust árið 1997. Milli febrúar og mars dróst landsframleiðsla saman um 5,8%. Alls dróst landsframleiðsla á Bretlandi því saman um fjórðung í mars og apríl.
9. júní 2020

Hagsjá: Meiri hækkun íbúðaverðs utan höfuðborgarsvæðisins

Á fyrsta ársfjórðungi hækkaði íbúðaverð mest milli ára á Akranesi, um 16%. Til samanburðar hækkaði verð um 3,4% á höfuðborgarsvæðinu. Á Akranesi mældist ekki samdráttur í íbúðasölu í samkomubanni líkt og í öðrum þéttbýliskjörnum.
New temp image
5. júní 2020

Vikubyrjun 8. júní

Veruleg breyting hefur orðið á menntunarstigi hér á landi. Þannig hefur hlutfall íbúa á aldrinum 25 til 64 ára með háskólamenntun aukist jafnt og þétt á meðan hlutfall þeirra sem eru með grunnmenntun hefur lækkað. Núna eru rúmlega helmingi fleiri Íslendingar með háskólamenntun en grunnmenntun.
2. júní 2020

Vikubyrjun 2. juni

Efnahagsleg áhrif Covid-19 hafa komið mishart niður á viðskiptalöndum Íslands. Sum lönd upplifðu töluverðan samdrátt á meðan lítilsháttar aukning mældist í öðrum. Þannig var 5,4% samdráttur í Frakklandi á fyrsta ársfjórðungi miðað við sama tímabil í fyrra. Í Þýskalandi var 2,3% samdráttur og 1,6% samdráttur í Bretlandi. Í Bandaríkjunum var hins vegar 0,3% hagvöxtur og einnig var lítilsháttar hagvöxtur í Svíþjóð og Noregi á fyrsta fjórðungi ársins.
Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur

Tryggja virkni vefsins

Greina notkun svo við getum mælt og aukið gæði vefsins

Notaðar til að birta persónubundnar auglýsingar

Nánar um vefkökur