Fyrirvari

Fyrirvari

Laga­leg­ur fyr­ir­vari

Vefsvæði Landsbankans og efni á samfélagsmiðlum

Upplýsingar sem birtar eru á vefsvæðum Landsbankans byggja á heimildum sem bankinn telur áreiðanlegar hverju sinni. Bankinn getur þó ekki ábyrgst að allar upplýsingar séu réttar. Þá kunna upplýsingar og skoðanir sem fram koma að breytast án fyrirvara. Bankinn ábyrgist ekki efni frá þriðja aðila sem birt kann að vera á vef bankans.

Upplýsingar sem birtar eru á vef bankans eru almenns eðlis og fela á engan hátt í sér ráðleggingar til viðskiptavina um kaup eða sölu tiltekinna fjármálagerninga. Notendur vefsins bera einir ábyrgð á þeim fjárfestingarákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefnum. Viðskipti með fjármálagerninga eru mjög áhættusöm í eðli sínu. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísbendingar um framtíðarárangur.

Bankinn ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsingagjöf bankans né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef bankans. Þá ber bankinn ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.

Til þess að vernda kerfi bankans, starfsmenn hans og til að koma í veg fyrir svik eða aðra refsiverða háttsemi áskilur bankinn sér rétt til að vakta öll internet samskipti, þ.m.t. umferð á vefsvæðum bankans og tölvupóstssendingar inn og út af vefsvæðum bankans. Vöktunin felur í sér, en takmarkast ekki við, vöktun vegna vírusa, refsiverðra atvika og notkunar efnis sem kann að vera óheimilt, ólöglegt eða ósæmilegt.

Framangreint á einnig við um allt efni sem bankinn setur inn á samfélagsmiðla, þ. á m. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Youtube og Vimeo.

Lagalegur fyrirvari vegna netspjalls Landsbankans og skilaboða á Facebook

Öll samskipti sem eiga sér stað í netspjalli Landsbankans eru varðveitt af bankanum í öryggis- og eftirlitstilgangi sem og í þágu net- og upplýsingaöryggis. Notandi netspjalls Landsbankans getur óskað eftir að fá afrit af samskiptunum.

Netspjall Landsbankans er eingöngu ætlað fyrir almennar fyrirspurnir og aðstoð við viðskiptavini bankans. Starfsfólk bankans afhendir ekki persónuupplýsingar, t.d. lykilorð eða fjárhagslegar upplýsingar, í gegnum netspjallið. Notendum netspjallsins er einnig bent á að senda aldrei viðkvæmar upplýsingar í gegnum netspjallið, t.d. lykilorð, kortanúmer, bankaupplýsingar eða viðkvæmar persónuupplýsingar. Óheimilt er að birta ólögmætt eða ósæmilegt efni í netspjalli Landsbankans. Jafnframt er óheimilt eða endurbirta þær upplýsingar sem fram koma í netspjalli, dreifa þeim, fjöldfalda eða afrita þær með nokkrum hætti. Öll misnotkun notenda á netspjallinu kann að varða við lög.

Bankinn ber ekki ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsingum sem veittar eru í gegnum netspjall Landsbankans né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á netspjalli Landsbankans. Þá ber bankinn ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota netspjallið um skemmri eða lengri tíma.

Framangreint á einnig við um samskipti sem eiga sér stað í gegnum skilaboð á Facebook.

Höfundaréttur

Landsbankinn á höfundarétt á öllu efni, þ.m.t. upplýsingum og/eða skjölum sem gerð eru aðgengileg á vefsvæðum bankans, s.s. texta, myndum, grafík, hljóði, hreyfimyndum, myndböndum, firmamerkjum og vörumerkjum bankans. Efnið er varið af höfundarétti og hugverkarétti samkvæmt lögum. Skriflegt samþykki bankans þarf til að endurbirta, dreifa, fjölfalda eða afrita upplýsingar sem fram koma á vefsvæðum bankans. Ekki skiptir máli hvers eðlis upplýsingarnar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að nota þær. Viðskiptavinum bankans er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar og/eða skjöl til einkanota.

Lagalegur fyrirvari vegna tölvupósts

Upplýsingar sem fram koma í tölvupósti eða eftir atvikum viðhengi, sendum frá netföngum Landsbankans, kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar og/eða upplýsingar um einkamál einstaklinga og eru eingöngu ætlaður skráðum viðtakendum. Efni tölvupósta, innihald og eftir atvikum viðhengi þeirra, er á ábyrgð þess sem tölvupóstinn sendir ef efni hans tengist ekki starfsemi bankans. Hvers konar upplýsingagjöf, afritun eða dreifing þeirra upplýsinga sem fram koma í tölvupóstum og viðhengjum er óleyfileg og kann að varða við lög. Hafi tölvupóstur verið sendur á rangan viðtakanda ber hinum ranga viðtakanda að gæta fyllsta trúnaðar um efni póstsins, tilkynna sendanda um mistökin og eyða tölvupóstinum og viðhengjum hans án þess að geyma afrit í samræmi við ákvæði 47. gr. laga nr. 81/2003, um fjarskipti.

Vefkökur

Vefkökur eru litlar textaskrár sem vafrinn sækir í fyrsta sinn sem farið er á vefsvæði. Vefkökur geyma upplýsingar sem vefsvæðið notar meðal annars til að bæta upplifun notandans og til að fylgjast með og greina notkun á vefsvæðinu.

Vefkökur innihalda yfirleitt heiti lénsins sem viðkomandi kaka kemur frá, endingartíma hennar og gildi. Endingartími vefkaka er ólíkur, sumum er eytt um leið og vafranum er lokað og kallast þær lotukökur meðan aðrar hafa lengri endingartíma og kallast þær langtímakökur. Landsbankinn notar bæði langtímakökur og lotukökur. Gildi vefkaka er alla jafna handahófsvalin einkvæm tala.

Landsbankinn notar vefkökur til að sníða vefsvæðið að þörfum notenda, t.d. til að vista stillingar notenda, til að vinna tölfræðilegar upplýsingar, til að greina umferð um vefsvæðið, í markaðslegum tilgangi og til að stuðla að virkni vefsíðunnar. Landsbankinn notar bæði vefkökur frá fyrsta aðila og vefkökur frá þriðja aðila. Vefkökur frá fyrsta aðila eru vefkökur sem senda eingöngu upplýsingar til Landsbankans. Vefkökur frá þriðja aðila eru tilkomnar vegna þjónustu sem Landsbankinn notar og senda upplýsingar til annars vefsvæðis í eigu þriðja aðila. Viðkomandi aðilar kunna einnig að tengja upplýsingar fengnar af vefsvæði bankans við aðrar upplýsingar sem notendur hafa látið þeim í té, eða upplýsingar sem þeir hafa safnað með notkun notenda á þeirra þjónustu.

Ekki er krafist samþykkis fyrir notkun á nauðsynlegum kökum en samþykki þarf fyrir notkun á öðrum tegundum vefkaka. Notendur geta stýrt notkun á vefkökum í stillingum í vafra. Vakin er athygli á því að sé notkun nauðsynlegra vefkaka gerð óvirk með öllu kann það að hafa áhrif á virkni vefsvæðisins.

Nauðsynlegar vefkökur

Nauðsynlegar vefkökur virkja eiginleika á vefsvæðinu sem verða að vera til staðar svo hægt sé að nota það eins og til er ætlast. Nauðsynlegar vefkökur eru oftast lotukökur frá fyrsta aðila sem eru eingöngu notaðar af Landsbankanum. Þessar kökur greiða til dæmis fyrir skiptum á milli http og https til að gæta öryggi sendra gagna. Þessar kökur eru einnig notaðar til að vista ákvörðun um notkun á kökum á vefsvæði Landsbankans.

Vefkökur frá fyrsta aðila á vefsvæði Landsbankans sem háðar eru samþykki

Þessar vefkökur eru ekki forsenda fyrir notkun vefsvæðis Landsbankans. Þær gegna engu að síður mikilvægu hlutverki fyrir notkun og virkni vefsvæðisins. Vefkökurnar auðvelda notkun á vefsvæðinu, t.d. forútfylla form, muna stillingar tungumála og aðstoða Landsbankann við að kynna viðskiptavinum tilboð sem eru sérsniðin að þeim.

Notkun vefsvæðis Landsbankans á vefkökum frá þriðja aðila sem háðar eru samþykki

Landsbankinn notar vefkökur sem tilheyra þriðju aðilum (m.a. Google og Facebook) á vefsvæði bankans. Þessir þriðju aðilar geta komið fyrir vefkökum í vöfrum notenda vefsvæðisins og með þeim hætti nálgast upplýsingar um heimsóknir á vefsvæðið. Vefkökurnar eru ekki nauðsynleg forsenda fyrir notkun vefsvæðisins en gegna engu að síður hlutverki fyrir bankann. Bankinn notar þjónustu þessara þriðju aðila til að m.a. greina notkun vefsvæðisins, bæði hvað verðar fjölda notenda og hegðun notenda á vefnum, og til að útbúa markaðsefni og auglýsingar sem eru sérsniðnar ákveðnum markhópum. Notendur vefsvæðisins geta nálgast upplýsingar um hvernig þessir aðilar nota vefkökur á vefsíðum þeirra.

Upplýsingar um Google Analytics

Upplýsingar um Facebook Pixel

Leiðbeiningar um stillingar vefkaka

Þessir tenglar beina þér inn á vefsíður þriðju aðila. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á þeim upplýsingum sem þar koma fram.

Komdu í hóp ánægðra viðskiptavina

Það tekur aðeins örfáar mínútur að fá aðgang að netbanka og appi, stofna reikning og fá kort.

Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur