Viku­byrj­un 26. júní 2023

Landsframleiðsla á mann var 28% meiri á Íslandi en í Evrópusambandinu árið 2022, þegar leiðrétt er fyrir ólíku verðlagi milli landa. Landsframleiðsla á mann í Lúxemborg er töluvert hærri, en það skýrist meðal annars af því hversu margir starfa þar án þess að hafa þar búsetu.
Bakarí
26. júní 2023

Vikan framundan

  • Á miðvikudag birtir Hagstofan vísitölu neysluverðs fyrir júní, við eigum von á að verðbólgan lækki í 8,9% úr 9,5%. Hagar gefa út árshlutauppgjör fyrir fyrsta ársfjórðung.
  • Á fimmtudag birtir Ölgerðin árshlutauppgjör fyrir fyrsta ársfjórðung.

Mynd vikunnar

Hagstofan gaf í vikunni út nýjar tölur um jafnvirðisgildi fyrir árið 2022. Með þeim er til dæmis hægt að bera saman þjóðhagsreikninga milli landa, og gera samanburð á verðlagi. Samkvæmt gögnunum var einstaklingsbundin neysla á mann á Íslandi 22% meiri en í Evrópusambandinu í fyrra. Verðlag á mat og drykk var 42% hærra á Íslandi en að jafnaði í Evrópusambandinu og verg landsframleiðsla á mann var 28% meiri hér en í Evrópusambandinu árið 2022. Verg landsframleiðsla á mann í Lúxemborg er mjög mikil í samanburði við meðaltal innan Evrópusambandsins, meðal annars vegna þess að fjöldi fólks starfar þar en býr annars staðar, auk þess að fjöldi alþjóðlegra fyrirtækja hefur þar aðsetur en litla starfsemi.

Það helsta frá vikunni sem leið

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun birti vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu fyrir maí, sem hækkaði um 0,7% á milli mánaða. Fjölbýlishluti vísitölunnar hækkaði um 0,3% milli mánaða og sérbýlishlutinn um 1,9%. Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur nú hækkaði fjóra mánuði í röð, en árstakturinn hefur lækkað jafnt og þétt á milli mánaða frá því í júlí í fyrra og mælist nú 6,1%.

Hagstofan birti niðurstöður úr mánaðarlegri vinnumarkaðsrannsókn fyrir maí, þar sem árstíðarleiðrétt atvinnuleysi mældist 3,4%, og jókst um 1,3 prósentustig á milli mánaða. Samkvæmt Hagstofunni er helsta ástæðan þessarar aukningar á milli mánaða árstíðabundin eftirspurn ungs fólks eftir atvinnu í maímánuði.

Hagstofan birti einnig vísitölu launa fyrir maí, sem hækkaði um 0,6% frá fyrri mánuði. Síðustu 12 mánuði hefur launavísitalan hækkað um 9,6%. Verðbólga í maí mældist 9,5% og hefur því kaupmáttur launa, miðað við vísitölu neysluverðs, aukist um 0,1% síðustu 12 mánuði.

Rannsóknarsetur verslunar og þjónustu birti leiðrétt gögn fyrir erlenda kortaveltu fyrir maímánuð. Heildarvelta erlendra ferðamanna hér á landi var 27 ma.kr. og jókst um 31% á milli ára á föstu gengi.

Verðbólga í Bretlandi hélst óbreytt á milli mánaða í 8,7%, og daginn eftir hækkaði Englandsbanki stýrivexti um 50 punkta og standa stýrivextir þar nú í 5%.

Íslandsbanki þáði boð fjármálaeftirlits um að ljúka máli með sátt og birti í kjölfarið uppfærða afkomuspá.

Lánamál birtu luku útboði ríkisvíxla, Orkuveita Reykjavíkur lauk útboði á grænum skuldabréfum og Síminn lauk sölu á nýjum skuldabréfaflokki.

Hagtölur og markaðsupplýsingar

Vikubyrjun 26. júní 2023 (PDF)

Fyrirvari
Þessi umfjöllun og/eða samantekt er markaðsefni sem er ætlað til upplýsinga en felur hvorki í sér fjárfestingarráðgjöf né óháða fjárfestingargreiningu. Lagakröfur sem gilda um fjárfestingarráðgjöf og fjárfestingargreiningar eiga því ekki við, þar með talið bann við viðskiptum fyrir dreifingu. Umfjöllunin er unnin út frá opinberum upplýsingum frá aðilum sem Landsbankinn telur áreiðanlega, en bankinn getur ekki ábyrgst réttmæti upplýsinganna. Landsbankinn tekur enga ábyrgð á tjóni sem gæti hlotist af notkun upplýsinganna sem hér eru settar fram.

Upplýsingar um fyrri árangur fjármálagerninga eða -vísitalna sýna nafnávöxtun, nema annað sé tekið fram. Ef árangur byggir á erlendum gjaldmiðli getur ávöxtun aukist eða minnkað vegna gengissveiflna. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar um fyrri árangur fjármálagerninga og -vísitalna má finna á vef Landsbankans, þ.m.t. um ávöxtun síðastliðinna 5 ára.

Verðbréfaviðskipti fela í sér áhættu og eru lesendur hvattir til að kynna sér áhættulýsingu vegna viðskipta með fjármálagerninga og stefnu Landsbankans um hagsmunaárekstra á vef Landsbankans.

Landsbankinn er viðskiptabanki sem starfar samkvæmt lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og starfar undir leyfi og eftirliti fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (www.fme.is).
Þú gætir einnig haft áhuga á
Símagreiðsla
15. sept. 2023
Frekari merki um hægari takt
Nýjar kortaveltutölur bera með sér frekari vísbendingar um að verulega sé að hægja á innlendri eftirspurn. Heildarkortavelta íslenskra heimila dróst saman um 3,4% milli ára í ágúst. Kortavelta Íslendinga innanlands var 4,3% minni en í ágúst í fyrra á föstu verðlagi og hefur nú dregist saman sex mánuði í röð. Erlendis jókst kortavelta Íslendinga um 0,7% á milli ára og kortaveltujöfnuður er jákvæður um 19,2 milljarða.
Flugvél
14. sept. 2023
Spáum 7,7% verðbólgu í september
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,07% milli mánaða í september og að ársverðbólga standi í stað og verði áfram 7,7%. Útsölulok hafa aftur mest áhrif til hækkunar milli mánaða í september samkvæmt spánni. Það sem helst dregur spána niður er árstíðabundin lækkun á flugfargjöldum til útlanda. Við gerum ráð fyrir að verðbólga lækki áfram næstu mánuði og verði 6,6% í desember.
Foss
11. sept. 2023
Vikubyrjun 11. september 2023
Í síðustu viku birti Seðlabankinn fundargerð peningastefnunefndar. Samkvæmt henni greiddi einn nefndarmaður atkvæði gegn tillögu seðlabankastjóra um að hækka vexti um 0,50 prósentustig á síðasta fundi nefndarinnar og hefði heldur kosið að hækka þá um 0,25 prósentustig. Í þessari viku berast gögn yfir fjölda brottfara um Leifsstöð, skráð atvinnuleysi og kortaveltu.
4. sept. 2023
Mánaðaryfirlit yfir sértryggð skuldabréf
Meðfylgjandi er mánaðarlegt yfirlit um sértryggð skuldabréf.
Bláa lónið
4. sept. 2023
Vikubyrjun 4. september 2023
Verðbólga jókst úr 7,6% í 7,7% samkvæmt ágústmælingu Hagstofunnar. Hagvöxtur mældist 4,5% á öðrum ársfjórðungi samkvæmt nýjum þjóðhagsreikningum sem Hagstofan birti í vikunni, en hagvöxtur á fyrsta ársfjórðungi mældist 7,1%. Minni vöxtur einkaneyslu skýrir að stórum hluta minni hagvöxt á öðrum ársfjórðungi.
Fataverslun
31. ágúst 2023
Hægir á hagvexti og einkaneysla á mann dregst saman
Hagvöxtur mældist 4,5% á öðrum ársfjórðungi, samkvæmt fyrsta mati Hagstofunnar. Eins og við var að búast benda tölurnar til þess að hægt hafi á hagkerfinu, en hagvöxtur mældist 7,1% á fyrsta ársfjórðungi. Vaxtahækkanir hafa tekið að tempra innlenda eftirspurn á sama tíma og hægt hefur á vexti kaupmáttar á síðustu misserum. Einkaneysla jókst örlítið en vegna hraðrar fólksfjölgunar dróst hún saman á mann.
Frosnir ávextir og grænmeti
30. ágúst 2023
Ársverðbólga eykst úr 7,6% í 7,7%
Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,34% milli mánaða í ágúst og við það jókst ársverðbólga úr 7,6% í 7,7%. Við eigum þó enn von á að verðbólga hjaðni næstu mánuði og gerum nú ráð fyrir að verðbólgan verði komin niður í 6,4% í nóvember. Þetta er fyrsti mánuðurinn síðan í apríl 2021 þar sem húsnæði ber ekki ábyrgð á stærstum hluta verðbólgunnar. Nú bera bæði innfluttar vörur og þjónusta ábyrgð á stærri hluta verðbólgunnar en húsnæði.
Ferðafólk
28. ágúst 2023
Vikubyrjun 28. ágúst 2023
Í síðustu viku hækkaði Peningastefnunefnd vexti um 0,5 prósentustig. Auk þess birti SÍ Peningamál, HMS birti mánaðarskýrslu, Hagstofan birti veltu skv. VSK-skýrslum og vöru- og þjónustujöfnuð, auk þess sem nokkur uppgjör voru birt. Í þessari viku fáum við verðbólgutölur fyrir ágúst og þjóðhagsreikninga fyrir 2. ársfjórðung.
21. ágúst 2023
Vikubyrjun 21. ágúst 2023
Óleiðréttur launamunur karla og kvenna dróst saman árið 2022 frá fyrra ári úr 10,2% í 9,1%. Við útreikning á óleiðréttum mun er reiknað meðaltímakaup karla og kvenna fyrir októbermánuð hvers árs. Bæði grunnlaun og allar aukagreiðslur, eins og vegna álags eða bónusa, eru teknar með.
Fataverslun
17. ágúst 2023
Spáum 7,5% verðbólgu í ágúst
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,18% milli mánaða í ágúst og að ársverðbólga lækki úr 7,6% í 7,5%. Útsölulok hafa mest áhrif til hækkunar milli mánaða samkvæmt spánni. Það sem helst dregur spána niður er húsnæðisverð og árstíðabundin lækkun á flugfargjöldum til útlanda.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur