Viku­byrj­un 19. júní 2023

Ráðstöfunartekjur á mann hafa hækkað verulega síðustu þrjú ár. Hækkunin nemur 25% ef fyrsti fjórðungur þessa árs er borinn saman við fyrsta fjórðung ársins 2020. Verðbólgan hefur þó étið upp hækkunina og á föstu verðlagi er hækkunin sáralítil, aðeins 2%.  
Fimmþúsundkrónu seðlar
19. júní 2023

Vikan framundan

  • Á þriðjudag birtir HMS vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu fyrir maí.
  • Á miðvikudag birtir Hagstofan niðurstöður úr mánaðarlegri vinnumarkaðsrannsókn.
  • Á fimmtudag birtir Hagstofan vísitölu launa fyrir maí.

Mynd vikunnar

Á fyrsta ársfjórðungi 2020 voru ráðstöfunartekjur á mann um 340 þúsund krónur á mánuði. Þær voru 420 þúsund á fyrsta ársfjórðungi þessa árs, 80 þúsund krónum hærri. Ráðstöfunartekjur eru þær tekjur (svo sem laun, eignatekjur, lífeyrir, bætur o.fl.) sem eftir standa þegar gjöld (svo sem skattar, vaxtagjöld og tryggingagjöld) hafa verið dregin frá. Til þess að fá betri mynd af því hvernig kjörin hafa breyst á þessu tímabili þarf að taka tillit til verðbólgu og skoða kaupmátt ráðstöfunartekna. Á föstu verðlagi hafa ráðstöfunartekjur sáralítið breyst á þessum þremur árum, aðeins hækkað um 7 þúsund krónur, eða 2%.

Það helsta frá vikunni sem leið

Hagstofan birti ferðaþjónustureikninga fyrir 2022 í vikunni. Heildarneysla ferðamanna hér á landi nam 647 mö. kr., þar af var neysla erlendra ferðamanna 390 ma. kr. og innlendra ferðamann 256 ma. kr. Ferðaþjónusta var alls 7,8% af landsframleiðslu í fyrra og 8,3% allra vinnustunda á síðasta ári voru í ferðaþjónustu.

Alls nam greiðslukortavelta heimila 105 mö. kr. í maí og dróst saman um 7,6% milli ára, á föstu verðlagi. Innanlands dróst kortavelta íslenskra heimila saman um 10,5% að raunvirði í maí, en erlendis jókst hún um 4,5%. Heildarkortavelta Íslendinga (innanlands og erlendis) hefur nú dregist saman tvo mánuði í röð og þrjá mánuði í röð hefur kortavelta Íslendinga innanlands dregist saman.

Í síðustu viku fóru fram verðmælingar vegna júnímælinga vísitölu neysluverðs. Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,87% milli mánaða í júní og að ársverðbólgan lækki úr 9,5% í 8,9%. Matarkarfan, reiknuð húsaleiga og flugfargjöld til útlanda munu samkvæmt okkar spá hafa mest áhrif til hækkunar. Við búumst við að verðbólga lækki áfram niður í 8,0% í júlí, en haldist rétt yfir 8% í ágúst og september. Hagstofan birtir vísitölu neysluverðs miðvikudaginn 28. júní.

Bandaríski seðlabankinn hélt vöxtum óbreyttum en Seðlabanki Evrópu hækkaði vexti um 0,25 prósentustig. Verðbólgan í Bandaríkjunum lækkaði úr 4,9% í 4,0% í maí.

Lánasjóður sveitarfélaga hélt skuldabréfaútboð, Hagar héldu víxlaútboð og Reitir stækkuðu REITIR150531. Lánamál ríkisins hættu við fyrirhugað útboð ríkisbréfa en ákváðu í stað þess að halda aukaútboð ríkisvíxla.

Á hlutabréfamarkaði gerðu Alvotech og Teva samning um upphafsdag sölu á líftæknilyfjahliðstæðu við Stelara og Brim samdi um sjálfbærnitengt sambankalán.

Hagtölur og markaðsupplýsingar

Vikubyrjun 19. júní 2023 (PDF)

Fyrirvari
Þessi umfjöllun og/eða samantekt er markaðsefni sem er ætlað til upplýsinga en felur hvorki í sér fjárfestingarráðgjöf né óháða fjárfestingargreiningu. Lagakröfur sem gilda um fjárfestingarráðgjöf og fjárfestingargreiningar eiga því ekki við, þar með talið bann við viðskiptum fyrir dreifingu. Umfjöllunin er unnin út frá opinberum upplýsingum frá aðilum sem Landsbankinn telur áreiðanlega, en bankinn getur ekki ábyrgst réttmæti upplýsinganna. Landsbankinn tekur enga ábyrgð á tjóni sem gæti hlotist af notkun upplýsinganna sem hér eru settar fram.

Upplýsingar um fyrri árangur fjármálagerninga eða -vísitalna sýna nafnávöxtun, nema annað sé tekið fram. Ef árangur byggir á erlendum gjaldmiðli getur ávöxtun aukist eða minnkað vegna gengissveiflna. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar um fyrri árangur fjármálagerninga og -vísitalna má finna á vef Landsbankans, þ.m.t. um ávöxtun síðastliðinna 5 ára.

Verðbréfaviðskipti fela í sér áhættu og eru lesendur hvattir til að kynna sér áhættulýsingu vegna viðskipta með fjármálagerninga og stefnu Landsbankans um hagsmunaárekstra á vef Landsbankans.

Landsbankinn er viðskiptabanki sem starfar samkvæmt lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og starfar undir leyfi og eftirliti fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (www.fme.is).
Þú gætir einnig haft áhuga á
Byggingakrani og fjölbýlishús
25. sept. 2023
Vikubyrjun 25. september 2023
Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um 0,7% milli mánaða í ágúst, samkvæmt gögnum sem HMS birti í síðustu viku. Vísitalan lækkaði þó nokkuð í júní og júlí og hækkunin kom því nokkuð á óvart. Í næstu viku ber hæst birting Hagstofunnar á vísitölu neysluverðs á fimmtudag.
Fasteignir
20. sept. 2023
Vísitala íbúðaverðs hækkar lítillega og verðbólguspáin með
Vísitala íbúðaverðs hækkaði um 0,7% milli mánaða í ágúst. Árshækkun vísitölunnar fór úr 0,8% í 2,0%. Undirritaðir kaupsamningar á höfuðborgarsvæðinu voru 9,6% færri í júlí en í sama mánuði í fyrra. Vísitalan er hærri en við gerðum ráð fyrir við gerð verðbólguspár fyrir septembermánuð og því færum við hana upp og spáum 7,8% ársverðbólgu í stað 7,7%.
Flugvöllur, Leifsstöð
18. sept. 2023
Aukinn þjónustuútflutningur skýrist allur af vexti ferðaþjónustu
Um 282 þúsund erlendir ferðamenn fóru um Keflavíkurflugvöll í ágúst. Ef sumarmánuðirnir eru teknir saman hafa aðeins einu sinni komið fleiri ferðamenn að sumri, árið 2018. Samkvæmt nýjustu þjóðhagsreikningum Hagstofunnar jókst þjónustuútflutningur á fyrstu tveimur fjórðungum ársins um 21%, og má rekja allan þann vöxt til ferðaþjónustunnar.
Hverasvæði
18. sept. 2023
Vikubyrjun 18. september 2023
Í síðustu viku komu tölur um brottfarir frá Leifsstöð, skráð atvinnuleysi og veltu greiðslukorta. Í þessari viku ber hæst vísitala íbúðaverðs, sem kemur á þriðjudag, og yfirlýsing fjármálastöðugleikanefndar Seðlabanka Íslands, sem gefin verður út á miðvikudaginn.
Símagreiðsla
15. sept. 2023
Frekari merki um hægari takt
Nýjar kortaveltutölur bera með sér frekari vísbendingar um að verulega sé að hægja á innlendri eftirspurn. Heildarkortavelta íslenskra heimila dróst saman um 3,4% milli ára í ágúst. Kortavelta Íslendinga innanlands var 4,3% minni en í ágúst í fyrra á föstu verðlagi og hefur nú dregist saman sex mánuði í röð. Erlendis jókst kortavelta Íslendinga um 0,7% á milli ára og kortaveltujöfnuður er jákvæður um 19,2 milljarða.
Flugvél
14. sept. 2023
Spáum 7,7% verðbólgu í september
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,07% milli mánaða í september og að ársverðbólga standi í stað og verði áfram 7,7%. Útsölulok hafa aftur mest áhrif til hækkunar milli mánaða í september samkvæmt spánni. Það sem helst dregur spána niður er árstíðabundin lækkun á flugfargjöldum til útlanda. Við gerum ráð fyrir að verðbólga lækki áfram næstu mánuði og verði 6,6% í desember.
Foss
11. sept. 2023
Vikubyrjun 11. september 2023
Í síðustu viku birti Seðlabankinn fundargerð peningastefnunefndar. Samkvæmt henni greiddi einn nefndarmaður atkvæði gegn tillögu seðlabankastjóra um að hækka vexti um 0,50 prósentustig á síðasta fundi nefndarinnar og hefði heldur kosið að hækka þá um 0,25 prósentustig. Í þessari viku berast gögn yfir fjölda brottfara um Leifsstöð, skráð atvinnuleysi og kortaveltu.
4. sept. 2023
Mánaðaryfirlit yfir sértryggð skuldabréf - ágúst 2023
Meðfylgjandi er mánaðarlegt yfirlit um sértryggð skuldabréf.
Bláa lónið
4. sept. 2023
Vikubyrjun 4. september 2023
Verðbólga jókst úr 7,6% í 7,7% samkvæmt ágústmælingu Hagstofunnar. Hagvöxtur mældist 4,5% á öðrum ársfjórðungi samkvæmt nýjum þjóðhagsreikningum sem Hagstofan birti í vikunni, en hagvöxtur á fyrsta ársfjórðungi mældist 7,1%. Minni vöxtur einkaneyslu skýrir að stórum hluta minni hagvöxt á öðrum ársfjórðungi.
Fataverslun
31. ágúst 2023
Hægir á hagvexti og einkaneysla á mann dregst saman
Hagvöxtur mældist 4,5% á öðrum ársfjórðungi, samkvæmt fyrsta mati Hagstofunnar. Eins og við var að búast benda tölurnar til þess að hægt hafi á hagkerfinu, en hagvöxtur mældist 7,1% á fyrsta ársfjórðungi. Vaxtahækkanir hafa tekið að tempra innlenda eftirspurn á sama tíma og hægt hefur á vexti kaupmáttar á síðustu misserum. Einkaneysla jókst örlítið en vegna hraðrar fólksfjölgunar dróst hún saman á mann.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur