Viku­byrj­un 11. mars 2024

Stóru útflutningsgreinarnar þrjár, ferðaþjónusta (600 ma. kr.), ál og álafurðir (320 ma. kr.) og sjávarafurðir (350 ma. kr.), stóðu undir 70% af heildarútflutningsverðmæti síðasta árs. Verðmæti annars útflutnings var um 580 ma. kr. og skilaði því meira verðmæti en sjávarafurðir eða ál og álafurðir.
Ferðafólk
11. mars 2024

Vikan framundan

 • Í dag birtir Ferðamálastofa tölur um fjölda brottfara um Leifsstöð í febrúar.
 • Á þriðjudag verða birtar verðbólgutölur í Bandaríkjunum.
 • Á miðvikudag birtir Seðlabankinn yfirlýsingu fjármálastöðugleikanefndar ásamt fyrra fjármálastöðugleikariti ársins.
 • Á föstudag birti Seðlabankinn greiðslumiðlun í febrúar.
 • Í vikunni fara fram verðmælingar fyrir marsmælingu vísitölu neysluverðs.

Mynd vikunnar

Ísland flutti út vörur og þjónustu fyrir um það bil 1.860 ma. kr. í fyrra. Stóru útflutningsgreinarnar þrjár, ferðaþjónusta (600 ma. kr.), ál og álafurðir (320 ma. kr.) og sjávarafurðir (350 ma. kr.), stóðu undir 70% af útflutningsverðmæti síðasta árs. Verðmæti þess sem flokkað er undir annan útflutning var um 580 ma. kr., meira en verðmæti áls og álafurða eða sjávarafurða. Í öðrum útflutningi felast ýmsar vörur og margs konar þjónusta. Verðmæti lyf og lækningatæki jukust mest á milli ára, úr 25 mö. kr. í 52 ma. kr.

Það helsta frá vikunni sem leið

 • Efling, SGS og Samiðn skrifuðu undir fjögurra ára kjarasamning við SA. Samningurinn gildir fyrir u.þ.b. 80.000 manns, ef miðað er við meðalfjölda þeirra sem greiða í félögin á ári, um 37% þeirra sem starfa á íslenskum vinnumarkaði. Í samningum felast launahækkanir í bilinu 3,25-3,5% á ári næstu fjögur ár með lágmarkskrónutöluhækkun. Erfitt er að segja til um það nákvæmlega hverjar launahækkanir launafólks í félögunum gætu orðið, verði samningurinn samþykktur. Hafa ber í huga að launafólk með laun undir 730.000 fær prósentuhækkun umfram 3,25% á þessu ári, þar sem lágmarkskrónutöluhækkun er 23.750 kr.
 • Ólíklegt er að forsvarsmenn félaganna hefðu fallist á samninginn ef ekki hefði verið fyrir aðgerðaáætlun sem stjórnvöld kynntu samdægurs þar sem boðuð eru stóraukin fjárframlög til vinnandi fólks í lægri tekjuhópum, ekki síst fjölskyldufólks. Markmiðið með aðgerðapakkanum er að koma á sátt á vinnumarkaði svo unnt sé að ná niður verðbólgu og vöxtum. Til þess að halda aftur af launakröfum er launafólki í lægri tekjuhópum, sérstaklega fjölskyldufólki, tryggð kjarabót í gegnum tilfærslukerfin. Aðgerðapakkinn felur í sér 80 milljarða útgjaldaaukningu, 20 milljarða á ári í fjögur ár, og ekki hefur komið fram með hvaða hætti útgjöldin verða fjármögnuð. Verði aðgerðirnar fjármagnaðar með lántöku þarf að greiða fyrir þær síðar, svo sem með því að halda aftur af útgjöldum eða auka tekjur.
 • Alls var 41,4 ma. kr. afgangur af viðskiptum við útlönd í fyrra. Eins og við var búist var mikill halli á vöruskiptajöfnuði, mikill afgangur af þjónustujöfnuði, smá afgangur af frumþáttatekjum og smá halli á rekstrarframlögum. Við eigum von á að viðskipti við útlönd verði nokkurn veginn í jafnvægi 2024-2026. Áfram verður halli á vöruskiptajöfnuði og rekstrarframlögum, en afgangur af þjónustujöfnuði og frumþáttatekjum vegur upp hallann, gangi spá okkar eftir. Erlend staða þjóðarbúsins batnaði nokkuð í fyrra, en í lok árs voru erlendar eignir þjóðarbúsins um 1.600 ma. kr. umfram erlendar skuldir.
 • Skráð atvinnuleysi var 3,9% í febrúar sem er 0,2 prósentustigum meira en fyrir ári síðan.
 • Icelandair og Play birtu flutningstölur fyrir febrúar.
 • Á skuldabréfamarkaði lauk Landsbankinn sölu á grænu skuldabréfum í evrum, Íslandsbanki lauk útboði á almennu skuldabréfi í íslenskum krónum, Arion banki lauk útboði á sértryggðum skuldabréfum, Reykjavíkurborg lauk útboði á skuldabréfum og Alma lauk sölu á víxlum.
 • Á hlutabréfamarkaði birtu Hampiðjan, Kaldalón (fjárfestakynning) og Síldarvinnslan uppgjör.

Hagtölur og markaðsupplýsingar

Vikubyrjun 11. mars 2024 (PDF)

Fyrirvari
Þessi samantekt og/eða umfjöllun er markaðsefni ætlað til upplýsingar en ekki sem grundvöllur viðskipta. Markaðsefni þetta felur hvorki í sér fjárfestingarráðgjöf né óháða fjárfestingargreiningu. Lagakröfur sem gilda um fjárfestingarráðgjöf og fjárfestingargreiningu eiga því ekki við, þ.m.t. bann við viðskiptum fyrir dreifingu.

Upplýsingar um þróun gengis innlendra hlutabréfa, skuldabréfa og/eða vísitalna koma frá Nasdaq Iceland – Kauphöllinni. Á vef Landsbankans er hægt að nálgast nánari upplýsingar með því að smella á viðkomandi hlutabréf, skuldabréfaflokk eða vísitölu. Upplýsingar um þróun gengis erlendra fjármálagerninga, vísitalna og/eða sjóða koma frá aðilum sem Landsbankinn hefur metið áreiðanlega. Þróun gengis í fortíð gefur ekki vísbendingu um framtíðarþróun.

Upplýsingar um fyrri árangur sjóða Landsbréfa byggja á upplýsingum frá Landsbréfum. Á vef Landsbankans er hægt að nálgast nánari upplýsingar með því að smella á heiti viðkomandi sjóðs, þ.m.t. um árangur síðastliðinna fimm ára. Upplýsingar um fyrri árangur sjóða sýna nafnávöxtun, nema annað sé tekið fram. Ef fyrri árangur sjóða byggir á erlendum gjaldmiðli getur ávöxtun aukist eða minnkað vegna gengissveiflna. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur.

Verðbréfaviðskipti fela í sér áhættu og eru lesendur hvattir til að kynna sér Áhættulýsingu vegna viðskipta með fjármálagerninga og Stefnu Landsbankans um hagsmunaárekstra sem finna má á vef Landsbankans.

Landsbankinn hefur starfsleyfi sem viðskiptabanki samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og sætir eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (www.sedlabanki.is/fjarmalaeftirlit).
Þú gætir einnig haft áhuga á
15. apríl 2024
Vikubyrjun 15. apríl 2024
Verðbólga hjaðnar þó nokkuð í apríl, úr 6,8% í 6,1%, en breytist lítið næstu mánuði þar á eftir og verður 5,9% í júlí, samkvæmt okkar nýjustu verðbólguspá. Þótt vaxtahækkanir hafi slegið nokkuð á eftirspurn má enn greina kraft í hagkerfinu og spennu á vinnumarkaði. Þá mælast verðbólguvæntingar enn vel yfir markmiði.
Epli
11. apríl 2024
Spáum lækkun verðbólgu úr 6,8% í 6,1%
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,61% á milli mánaða í apríl og að ársverðbólgalækki töluvert, eða úr 6,8% í 6,1%. Mest áhrif til hækkunar í spá okkar hafa reiknuð húsaleiga, flugfargjöld til útlanda og matarkarfan. Apríl í fyrra var stór hækkunarmánuður og þar sem við gerum ráð fyrir töluvert minni mánaðarhækkun nú lækkar ársverðbólga töluvert. Á móti gerum við ekki ráð fyrir því að verðbólga lækki mikið næstu mánuði þar á eftir og búumst við því að hún verði 5,9% í júlí.
Gönguleið
8. apríl 2024
Vikubyrjun 8. apríl 2024
Um 14% fleiri ferðamenn fóru um Keflavíkurflugvöll í febrúar síðastliðnum en í febrúar í fyrra. Ferðamenn gistu þó skemur en áður, því skráðum gistinóttum fækkaði um 2,7% á milli ára í febrúar.
3. apríl 2024
Fréttabréf Hagfræðideildar 3. apríl 2024
Mánaðarlegt fréttabréf frá Hagfræðideild um nýjustu hagtölur og stöðu og horfur í efnahagsmálum.
2. apríl 2024
Vikubyrjun 2. apríl 2024
Um 30% fyrirtækja vilja fjölga starfsfólki á næstu sex mánuðum, samkvæmt nýjustu könnun Gallup meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins sem var framkvæmd í mars. Hlutfallið eykst úr 23% frá síðustu könnun sem var gerð í desember.  
Íbúðir
26. mars 2024
Hækkandi íbúðaverð kyndir undir verðbólgu
Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,8% milli mánaða í mars og við það jókst ársverðbólga úr 6,6% í 6,8%. Langmest áhrif til hækkunar í mælingunni má rekja til hækkunar á íbúðaverði, og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Verð á nýjum bílum hafði mest áhrif til lækkunar í mars.
Seðlabanki
25. mars 2024
Vikubyrjun 25. mars 2024
Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti á miðvikudag að stýrivöxtum yrði haldið óbreyttum í 9,25%. Ákvörðunin var í samræmi við spá okkar, en tónninn í yfirlýsingunni var harðari en við bjuggumst við.
Ferðamenn
18. mars 2024
Vikubyrjun 18. mars 2024
Gögn síðasta árs benda til þess að þeir ferðamenn sem hingað komu hafi að meðaltali dvalið skemur en árið á undan en aftur á móti eytt meiru á dag.
Vélsmiðja Guðmundar
15. mars 2024
Að flytja út „annað“ er heldur betur að skila sér
Útflutningur hefur alltaf verið mjög mikilvægur fyrir Íslendinga og íslenskan efnahag. Lengst af var fiskurinn okkar aðal útflutningsvara, svo bættist álið við og nú síðasta áratuginn eða svo hefur ferðaþjónusta rutt sér til rúms og er orðin stærsta einstaka útflutningsvara Íslendinga. Á síðustu árum hefur annar útflutningur, þ.e. útflutningur sem ekki heyrir undir neinn þessara flokka, vaxið hratt og raunar hraðar en ferðaþjónustan, þó faraldurinn torveldi samanburðinn aðeins.
Fjölbýlishús
14. mars 2024
Spáum 6,6% verðbólgu í mars
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,57% milli mánaða í mars og að ársverðbólga verði óbreytt í 6,6%. Mest áhrif til hækkunar í spá okkar hafa reiknuð húsaleiga, flugfargjöld til útlanda, föt og skór og matarkarfan. Við eigum enn von á að verðbólgan hjaðni rólega næstu mánuði og verði komin niður í 5,4% í júní.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur