Viku­byrj­un 13. maí 2024

Samhliða því sem vextir hafa hækkað hafa innlán heimilanna aukist verulega. Þetta hefur skilað sér í stórauknum vaxtatekjum til heimila sem eru nú orðnar meiri en vaxtagjöld.
Peningaseðlar
13. maí 2024

Vikan framundan

 • Á þriðjudag birtir Amaroq uppgjör.
 • Á miðvikudag birta Reitir uppgjör.
 • Á fimmtudag birtir Seðlabanki greiðslukortaveltu í apríl og Iceland Seafood birtir uppgjör.
 • Í vikunni fara fram verðmælingar vegna maímælingu vísitölu neysluverðs.

Myndir vikunnar

Eftir því sem vextir hafa hækkað hefur hvati til sparnaðar aukist sem endurspeglast í auknum innlánum heimilanna og þar með auknum vaxtatekjum þeirra. Ef vextir hefðu ekki hækkað má reikna með því að þessu fé hefði líklega verið varið í neyslu með tilsvarandi þrýstingi á hagkerfið. Þessi áhrif eru þannig hluti af virkni peningastefnunnar, þ.e. eftir því sem vextir hækka verður minni hvati til neyslu og meiri hvati til sparnaðar. Þetta hefur skilað sér í stórauknum vaxtatekjum heimilanna sem eru nú orðnar meiri en vaxtagjöld. Á næstunni kemur til vaxtaendurskoðunar á stórum hluta lána sem eru á föstum vöxtum og er því ekki ólíklegt að vaxtagjöld heimilanna aukist á næstunni umfram vaxtatekjur.

Það helsta frá vikunni sem leið

 • Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands (SÍ) ákvað að halda vöxtum óbreyttum. Meginvextir bankans, vextir á sjö daga bundnum innlánum, verða því áfram 9,25%. Ákvörðunin var í samræmi við væntingar, en við höfðum spáð óbreyttum vöxtum. Í yfirlýsingu nefndarinnar kemur fram að hún telur auknar líkur á að núverandi aðhaldsstig sé hæfilegt til þess að koma verðbólgu í markmið innan ásættanlegs tíma. Þetta gefur til kynna forsendur séu til staðar til þess að lækka vexti þegar verðbólga og verðbólguvæntingar hjaðna. Þessi setning var ekki í síðustu yfirlýsingu nefndarinnar og teljum við þetta merki um ögn mildari tón. Við eigum von á nær óbreyttri verðbólgu yfir sumarmánuðina og gerum því ekki ráð fyrir fyrstu vaxtalækkuninni fyrr en í október.
 • Samhliða vaxtaákvörðuninni birti SÍ Peningamál með nýrri hagspá. Verðbólguspá SÍ fyrir árið í ár er mjög svipuð okkar spá. Við spáum bæði 6,0% verðbólgu á öðrum ársfjórðungi og 5,8% á þriðja fjórðungi. Það er smávægilegur munur á spám okkar fyrir lokafjórðung ársins þar sem Seðlabankinn spáir 5,3% verðbólgu en við spáum 5,5%. Hagvaxtarspá Seðlabankans er svipuð okkar spá, þó að samsetning hagvaxtar sé ólík. Seðlabankinn spáir 1,1% hagvexti í ár og 2,3% 2025 meðan við spáum 0,9% í ár og 2,2% 2025.
 • Í apríl voru brottfarir erlendra farþega um Leifsstöð 137 þúsund, sem er um 5 þúsund færri en í apríl í fyrra. Þrátt fyrir að brottfarir í apríl væru aðeins færri en í fyrra eru heildarbrottfarir á fyrstu fjórum mánuðum ársins tæplega 6% fleiri en í fyrra.
 • Skráð atvinnuleysi var 3,6% í apríl sem er 0,3 prósentustigum meira en í apríl í fyrra. Atvinnuleysi lækkaði aðeins á milli mánaða, eða úr 3,8%. Lækkunin á milli mánaða skýrist af árstíðarbundinni breytingu, en atvinnuleysi er að jafnaði lægst yfir sumarmánuðina.
 • S&P staðfesti A+ lánshæfismat ríkissjóðs með stöðugum horfum.
 • Englandsbanki hélt vöxtum óbreyttum í 5,25%. Tveir nefndarmenn peningastefnunefndar af níu greiddu atkvæði gegn því að halda vöxtum óbreytum og vildu hefja vaxtalækkunarferlið strax.
 • Eimskip, Marel (fjárfestakynning), Nova, Sýn og Reginn birtu uppgjör. Arion banki ákvað áframhald endurkaupaáætlunar, Icelandair og Play birtu flutningstölur.
 • Reitir héldu skuldabréfaútboð.

Hagtölur og markaðsupplýsingar

Vikubyrjun 13. maí 2024 (PDF)

Fyrirvari
Þessi samantekt og/eða umfjöllun er markaðsefni ætlað til upplýsingar en ekki sem grundvöllur viðskipta. Markaðsefni þetta felur hvorki í sér fjárfestingarráðgjöf né óháða fjárfestingargreiningu. Lagakröfur sem gilda um fjárfestingarráðgjöf og fjárfestingargreiningu eiga því ekki við, þ.m.t. bann við viðskiptum fyrir dreifingu.

Upplýsingar um þróun gengis innlendra hlutabréfa, skuldabréfa og/eða vísitalna koma frá Nasdaq Iceland – Kauphöllinni. Á vef Landsbankans er hægt að nálgast nánari upplýsingar með því að smella á viðkomandi hlutabréf, skuldabréfaflokk eða vísitölu. Upplýsingar um þróun gengis erlendra fjármálagerninga, vísitalna og/eða sjóða koma frá aðilum sem Landsbankinn hefur metið áreiðanlega. Þróun gengis í fortíð gefur ekki vísbendingu um framtíðarþróun.

Upplýsingar um fyrri árangur sjóða Landsbréfa byggja á upplýsingum frá Landsbréfum. Á vef Landsbankans er hægt að nálgast nánari upplýsingar með því að smella á heiti viðkomandi sjóðs, þ.m.t. um árangur síðastliðinna fimm ára. Upplýsingar um fyrri árangur sjóða sýna nafnávöxtun, nema annað sé tekið fram. Ef fyrri árangur sjóða byggir á erlendum gjaldmiðli getur ávöxtun aukist eða minnkað vegna gengissveiflna. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur.

Verðbréfaviðskipti fela í sér áhættu og eru lesendur hvattir til að kynna sér Áhættulýsingu vegna viðskipta með fjármálagerninga og Stefnu Landsbankans um hagsmunaárekstra sem finna má á vef Landsbankans.

Landsbankinn hefur starfsleyfi sem viðskiptabanki samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og sætir eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (www.sedlabanki.is/fjarmalaeftirlit).
Þú gætir einnig haft áhuga á
Hús í Reykjavík
16. maí 2024
Spáum óbreyttri verðbólgu í maí
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,38% á milli mánaða í maí og að ársverðbólga haldist óbreytt í 6,0%. Húsnæðiskostnaður og flugfargjöld til útlanda munu hafa mest áhrif á vísitöluna, en í sitthvora áttina. Húsnæði hækkar en flugfargjöld lækka. Við teljum að verðbólga verði nær óbreytt út sumarið.
Kranar á byggingarsvæði
15. maí 2024
Ennþá spenna á vinnumarkaði þótt hægi á efnahagsumsvifum
Vinnumarkaðurinn hefur staðið af sér vaxtahækkanir síðustu ára og þótt eftirspurn eftir starfsfólki hafi minnkað er enn þó nokkur spenna á markaðnum. Nýir kjarasamningar kveða á um hóflegri launahækkanir en þeir síðustu og líklega dregur úr launaskriði eftir því sem þensla í hagkerfinu minnkar.
Fjölbýlishús
10. maí 2024
Spáum hækkandi íbúðaverði
Íbúðaverð hefur hækkað jafnt og þétt á síðustu mánuðum. Í nýrri hagspá spáum við því að það hækki um 7% á þessu ári og um 8-9% næstu tvö ár. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun spáir því að nýjum fullbúnum íbúðum fækki með hverju árinu og fjöldi þeirra komist ekki nálægt því að mæta íbúðaþörf.
Fólk við Geysi
7. maí 2024
Annað metár í ferðaþjónustu í uppsiglingu?
Síðasta ár var metár í íslenskri ferðaþjónustu á flesta mælikvarða, þó ekki hafi verið slegið met í fjölda ferðamanna. Hlutur ferðaþjónustunnar af landsframleiðslu var um 8,8% í fyrra og hefur aldrei verið stærri. Í nýrri hagspá gerum við ráð fyrir að fjöldi ferðamanna í ár jafni metið frá 2018 og að verðmætin sem greinin skili af sér verði meiri en nokkru sinni fyrr.
6. maí 2024
Vikubyrjun 6. maí 2024
Álit markaðsaðila á taumhaldi peningastefnu hefur breyst verulega á síðustu mánuðum þrátt fyrir að stýrivextir hafa verið óbreyttir síðan í ágúst í fyrra. Skýrist það af að verðbólga hefur hjaðnað og hægst hefur á hagkerfinu.
3. maí 2024
Væntingar og verðbólguhorfur aftra vaxtalækkun
Við spáum því að peningastefnunefnd haldi stýrivöxtum óbreyttum í næstu viku. Þótt verðbólga hafi hjaðnað verulega í apríl og ýmis merki séu komin fram um að undirliggjandi verðbólga fari hjaðnandi teljum við horfur á að verðbólga verði föst í kringum 6% fram yfir sumarmánuðina. Auk þess teljum við að nefndin líti svo á að verðbólguvæntingar hafi ekki gefið nægjanlega eftir og að enn séu merki um þó nokkra spennu í hagkerfinu.  
2. maí 2024
Fréttabréf Hagfræðideildar 2. maí 2024
Mánaðarlegt fréttabréf frá Hagfræðideild um nýjustu hagtölur og stöðu og horfur í efnahagsmálum.
Fólk að ganga við Helgafell
29. apríl 2024
Vikubyrjun 29. apríl 2024
Hagvöxtur verður takmarkaður á næstu árum, samkvæmt nýrri hagspá til ársins 2026 sem við gáfum út í morgun. Við spáum 0,9% hagvexti í ár, 2,2% á næsta ári og loks 2,6% árið 2026.
Fólk að ganga við Helgafell
29. apríl 2024
Hagspá 2024-2026: Þrautseigt hagkerfi við háa vexti
Hagfræðideild Landsbankans spáir því að hagvöxtur verði afar lítill í ár þar sem háir vextir halda aftur af umsvifum í hagkerfinu. Verðbólga verði þrálát og vextir lækki ekki fyrr en í haust.
Flugvél
24. apríl 2024
Verðbólgan lækkaði í 6,0%
Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,55% milli mánaða í apríl og við það lækkaði ársverðbólga úr 6,8% í 6,0%. Í þetta sinn höfðu tveir undirliðir langmest áhrif á mælinguna, reiknuð húsaleiga og flugfargjöld til útlanda. Þessir tveir undirliðir skýra 95% af hækkun vísitölunnar milli mánaða. Við teljum að verðbólgan haldist í kringum 6% næstu þrjá mánuði.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur