Viku­byrj­un 12. júní 2023

Samsetning vinnuafls á íslenskum vinnumarkaði hefur breyst mjög á síðustu árum. Innflytjendur eru nú 22% þeirra sem starfa á vinnumarkaðnum, en voru byrjun árs 6% árið 2005. Hlutfallið er hæst í ferðaþjónustu, sjávarútvegi og í byggingariðnaði.
Smiður
12. júní 2023

Vikan framundan

  • Á þriðjudag birtir RSV  tölur um kortaveltu í verslun. Þann dag fáum við líka verðbólgutölur frá Bandaríkjunum.
  • Á miðvikudag tilkynnir seðlabanki Bandaríkjanna um vaxtaákvörðun.
  • Á fimmtudag birtir Hagstofan ferðaþjónustureikninga. Evrópski seðlabankinn kynnir vaxtaákvörðun.
  • Á föstudag birtir Seðlabankinn gögn um greiðslumiðlun.
  • Í vikunni gerir Hagstofan verðmælingar vegna vísitölu neysluverðs og birtir niðurstöðurnar miðvikudaginn 28. júní.

Mynd vikunnar

Samsetning vinnuafls á íslenskum vinnumarkaði hefur breyst mjög á síðustu árum. Innflytjendur eru nú 22% þeirra sem starfa á vinnumarkaðnum, en voru 6% byrjun árs 2005. Hlutfallið er ólíkt milli atvinnugreina og hæst í ferðaþjónustu, sjávarútvegi og í byggingariðnaði. 65% þeirra sem starfa á hótelum og gististöðum eru innflytjendur, 56% þeirra sem starfa í fiskiðnaði, 39% þeirra sem starfa í veitingareksti og 31% í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Hlutfallið er lægst í fjármála- og vátryggingastarfsemi þar sem innan við 3% eru innflytjendur.

Það helsta frá vikunni sem leið

Seðlabankinn birti fundargerð Peningastefnunefndar vegna fundar nefndarinnar í maí. Allir fundarmenn voru sammála um að hækka þyrfti vexti og ræddu hækkun um á bilinu 1-1,5 prósentustig. Fjórir af fimm nefndarmönnum studdu tillögu seðlabankastjóra um að hækka vexti um 1,25 prósentustig, en einn nefndarmaður greiddi atkvæði gegn tillögunni og vildi frekar hækka um 1 prósentustig. Hann taldi áhrif fyrri vaxtahækkana ekki að fullu komin fram. Allir nefndarmenn studdu tillögu seðlabankastjóra um að föst bindiskylda innlánastofnana skyldi hækkuð úr 1% í 2%.

Fjármálastöðugleikanefnd ákvað að halda sveiflujöfnunaraukanum óbreyttum í 2,5%. Auk þess samþykkti nefndin breytingar á reglum um hámark veðsetningarhlutfalls faseignalána til þess að tryggja að þær ættu ekki við um lán sem eru veitt til að endurfjármagna eldri fasteignalán eða breyta skilmálum.

Alls fóru 158 þúsund erlendir farþegar um Leifsstöð í maí, en þetta er annars stærsti maímánuðurinn frá upphafi. Ferðamenn voru einungis 4% færri en í maí metárið 2018. Á fyrstu fimm mánuðum ársins hafa 720 þúsund erlendir farþegar farið frá landinu um Leifsstöð, sem er um 10% færri en metárið 2018, en það ár fóru 2.300 þúsund erlendir farþegar um Leifsstöð. Brottfarir Íslendinga voru 61.500, álíka margar og í fyrra.

Skráð atvinnuleysi var 3,0% í maí og fór úr 3,3% í apríl. Atvinnuleysi lækkaði nokkuð milli ára, en í maí í fyrra mældist það 3,9%.  Það er eðlilegt að atvinnuleysi minnki eftir því sem nær dregur sumri, en það hefur þó dregið örlítið hraðar úr því á þessu ári en við gerðum ráð fyrir.

Fjögur skuldabréfaútboð voru haldin í síðustu viku. Reykjavíkurborg hélt skuldabréfaútboð, Landsbankinn hélt útboði sértryggðra skuldabréfa og tilkynnti um niðurstöðu skiptiútboðs í tengslum við það, Íslandsbanki hélt útboð sértryggðra skuldabréfa og Alma hélt víxlaútboð. Lánamál ríkisins birtu Markaðsupplýsingar.

Á hlutabréfamarkaði er helst að frétta að stjórn Regins lagði fram yfirtökutilboð í allt hlutafé Eikar, Hampiðjan tilkynnti um niðurstöðu úr hlutafjárútboði félagsins og Icelandair og Play birtu flutningstölur.

Hagtölur og markaðsupplýsingar

Vikubyrjun 12. júní 2023 (PDF)

Fyrirvari
Þessi umfjöllun og/eða samantekt er markaðsefni sem er ætlað til upplýsinga en felur hvorki í sér fjárfestingarráðgjöf né óháða fjárfestingargreiningu. Lagakröfur sem gilda um fjárfestingarráðgjöf og fjárfestingargreiningar eiga því ekki við, þar með talið bann við viðskiptum fyrir dreifingu. Umfjöllunin er unnin út frá opinberum upplýsingum frá aðilum sem Landsbankinn telur áreiðanlega, en bankinn getur ekki ábyrgst réttmæti upplýsinganna. Landsbankinn tekur enga ábyrgð á tjóni sem gæti hlotist af notkun upplýsinganna sem hér eru settar fram.

Upplýsingar um fyrri árangur fjármálagerninga eða -vísitalna sýna nafnávöxtun, nema annað sé tekið fram. Ef árangur byggir á erlendum gjaldmiðli getur ávöxtun aukist eða minnkað vegna gengissveiflna. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar um fyrri árangur fjármálagerninga og -vísitalna má finna á vef Landsbankans, þ.m.t. um ávöxtun síðastliðinna 5 ára.

Verðbréfaviðskipti fela í sér áhættu og eru lesendur hvattir til að kynna sér áhættulýsingu vegna viðskipta með fjármálagerninga og stefnu Landsbankans um hagsmunaárekstra á vef Landsbankans.

Landsbankinn er viðskiptabanki sem starfar samkvæmt lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og starfar undir leyfi og eftirliti fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (www.fme.is).
Þú gætir einnig haft áhuga á
Byggingakrani og fjölbýlishús
25. sept. 2023
Vikubyrjun 25. september 2023
Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um 0,7% milli mánaða í ágúst, samkvæmt gögnum sem HMS birti í síðustu viku. Vísitalan lækkaði þó nokkuð í júní og júlí og hækkunin kom því nokkuð á óvart. Í næstu viku ber hæst birting Hagstofunnar á vísitölu neysluverðs á fimmtudag.
Fasteignir
20. sept. 2023
Vísitala íbúðaverðs hækkar lítillega og verðbólguspáin með
Vísitala íbúðaverðs hækkaði um 0,7% milli mánaða í ágúst. Árshækkun vísitölunnar fór úr 0,8% í 2,0%. Undirritaðir kaupsamningar á höfuðborgarsvæðinu voru 9,6% færri í júlí en í sama mánuði í fyrra. Vísitalan er hærri en við gerðum ráð fyrir við gerð verðbólguspár fyrir septembermánuð og því færum við hana upp og spáum 7,8% ársverðbólgu í stað 7,7%.
Flugvöllur, Leifsstöð
18. sept. 2023
Aukinn þjónustuútflutningur skýrist allur af vexti ferðaþjónustu
Um 282 þúsund erlendir ferðamenn fóru um Keflavíkurflugvöll í ágúst. Ef sumarmánuðirnir eru teknir saman hafa aðeins einu sinni komið fleiri ferðamenn að sumri, árið 2018. Samkvæmt nýjustu þjóðhagsreikningum Hagstofunnar jókst þjónustuútflutningur á fyrstu tveimur fjórðungum ársins um 21%, og má rekja allan þann vöxt til ferðaþjónustunnar.
Hverasvæði
18. sept. 2023
Vikubyrjun 18. september 2023
Í síðustu viku komu tölur um brottfarir frá Leifsstöð, skráð atvinnuleysi og veltu greiðslukorta. Í þessari viku ber hæst vísitala íbúðaverðs, sem kemur á þriðjudag, og yfirlýsing fjármálastöðugleikanefndar Seðlabanka Íslands, sem gefin verður út á miðvikudaginn.
Símagreiðsla
15. sept. 2023
Frekari merki um hægari takt
Nýjar kortaveltutölur bera með sér frekari vísbendingar um að verulega sé að hægja á innlendri eftirspurn. Heildarkortavelta íslenskra heimila dróst saman um 3,4% milli ára í ágúst. Kortavelta Íslendinga innanlands var 4,3% minni en í ágúst í fyrra á föstu verðlagi og hefur nú dregist saman sex mánuði í röð. Erlendis jókst kortavelta Íslendinga um 0,7% á milli ára og kortaveltujöfnuður er jákvæður um 19,2 milljarða.
Flugvél
14. sept. 2023
Spáum 7,7% verðbólgu í september
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,07% milli mánaða í september og að ársverðbólga standi í stað og verði áfram 7,7%. Útsölulok hafa aftur mest áhrif til hækkunar milli mánaða í september samkvæmt spánni. Það sem helst dregur spána niður er árstíðabundin lækkun á flugfargjöldum til útlanda. Við gerum ráð fyrir að verðbólga lækki áfram næstu mánuði og verði 6,6% í desember.
Foss
11. sept. 2023
Vikubyrjun 11. september 2023
Í síðustu viku birti Seðlabankinn fundargerð peningastefnunefndar. Samkvæmt henni greiddi einn nefndarmaður atkvæði gegn tillögu seðlabankastjóra um að hækka vexti um 0,50 prósentustig á síðasta fundi nefndarinnar og hefði heldur kosið að hækka þá um 0,25 prósentustig. Í þessari viku berast gögn yfir fjölda brottfara um Leifsstöð, skráð atvinnuleysi og kortaveltu.
4. sept. 2023
Mánaðaryfirlit yfir sértryggð skuldabréf - ágúst 2023
Meðfylgjandi er mánaðarlegt yfirlit um sértryggð skuldabréf.
Bláa lónið
4. sept. 2023
Vikubyrjun 4. september 2023
Verðbólga jókst úr 7,6% í 7,7% samkvæmt ágústmælingu Hagstofunnar. Hagvöxtur mældist 4,5% á öðrum ársfjórðungi samkvæmt nýjum þjóðhagsreikningum sem Hagstofan birti í vikunni, en hagvöxtur á fyrsta ársfjórðungi mældist 7,1%. Minni vöxtur einkaneyslu skýrir að stórum hluta minni hagvöxt á öðrum ársfjórðungi.
Fataverslun
31. ágúst 2023
Hægir á hagvexti og einkaneysla á mann dregst saman
Hagvöxtur mældist 4,5% á öðrum ársfjórðungi, samkvæmt fyrsta mati Hagstofunnar. Eins og við var að búast benda tölurnar til þess að hægt hafi á hagkerfinu, en hagvöxtur mældist 7,1% á fyrsta ársfjórðungi. Vaxtahækkanir hafa tekið að tempra innlenda eftirspurn á sama tíma og hægt hefur á vexti kaupmáttar á síðustu misserum. Einkaneysla jókst örlítið en vegna hraðrar fólksfjölgunar dróst hún saman á mann.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur