Réttindagátt viðskiptavina - old


  Beiðni um aðgang að persónuupplýsingum

  Einstaklingur getur óskað eftir afriti af þeim persónuupplýsingum sem bankinn notar við vinnslu.

  Nánar

  Beiðni um leiðréttingu persónuupplýsinga

  Einstaklingur getur óskað eftir að óáreiðanlegar eða ófullgerðar persónuupplýsingar er hann varðar verði leiðréttar.

  Nánar

  Beiðni um eyðingu persónuupplýsinga

  Einstaklingur hefur rétt til að krefjast þess í ákveðnum tilvikum að Landsbankinn eyði persónuupplýsingum án ótilhlýðilegrar tafar, þetta er þó háð ákveðnum skilyrðum.

  Nánar

  Beiðni um takmörkun vinnslu persónuupplýsinga

  Einstaklingur getur óskað eftir að Landsbankinn takmarki vinnslu persónuupplýsinga í ákveðnum tilvikum.

  Nánar

  Beiðni um flutning eigin persónuupplýsinga

  Einstaklingur hefur rétt til þess að Landsbankinn flytji tilteknar persónuupplýsingar, sem varða hann sjálfan, beint til annarra fyrirtækja, stofnana ef það er tæknilega framkvæmanlegt eða til einstaklinganna sjálfra á algengu tölvulesanlegu sniði.

  Nánar

  Tilkynning um andmæli vinnslu persónuupplýsinga

  Einstaklingur getur andmælt vinnslu persónuupplýsinga í tvenns konar tilvikum. Annars vegar andmæla að persónuupplýsingar séu unnar í þágu markaðssetningar og hins vegar andmæla vinnslu, sem fer fram á grundvelli lögmætra hagsmuna bankans, vegna sérstakra aðstæðna sinna.

  Nánar

  Þegar þú sendir Landsbankanum beiðni í réttindagáttinni afhendir þú bankanum persónuupplýsingar um þig sem eru nauðsynlegar til að afgreiða beiðnina og eftir atvikum hafa samband við þig vegna hennar. Ekki er unnt að afgreiða beiðnir þeirra sem ekki geta sannað á sér deili.