Kröft­ug­ur hag­vöxt­ur á fyrsta árs­fjórð­ungi

7,0% hagvöxtur mældist á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Útflutningur jókst mun meira en innflutningur og utanríkisviðskipti ýttu þannig undir hagvöxt. Einkaneysla jókst líka mjög en fjármunamyndun dróst lítillega saman vegna samdráttar í íbúðafjárfestingu. Samdrátturinn hlýtur að skýrast af hærri vöxtum, sem bæði tempra eftirspurn eftir íbúðum til kaupa og hækka kostnaðinn við að reisa íbúðir, og hugsanlega af skorti á starfsfólki í byggingargeiranum.
Peningaseðlar
31. maí 2023

Samkvæmt fyrsta mati Hagstofunnar mældist 7,0% hagvöxtur á fyrsta ársfjórðungi. Þetta er nokkur viðsnúningur frá fjórða ársfjórðungi 2022 þegar mældist 3,1% hagvöxtur. Þar áður hafði hagvöxtur mælst yfir 6% samfellt síðan á þriðja ársfjórðungi 2021. Nú hefur hagkerfið vaxið átta ársfjórðunga í röð, en samdráttur milli ára mældist síðast á fyrsta ársfjórðungi 2021.

Einkaneysla og utanríkisviðskipti til hækkunar á hagvexti

Einkaneysla jókst um 4,9% á milli ára og samneysla um 1,7% á meðan fjármunamyndun var nokkurn veginn óbreytt. Útflutningur jókst um 10,8% og innflutningur um 3,7% á milli ára. Nær óbreytt fjármunamyndun skýrist af því að fjárfesting í íbúðarhúsnæði og fjárfesting í skipum og flugvélum dróst saman milli ára, en almenn atvinnuvegafjárfesting, þ.e. án stóriðju, skipa og flugvéla, jókst verulega milli ára níunda ársfjórðunginn í röð. Þar sem útflutningur jókst mun meira en innflutningar höfðu utanríkisviðskipti áhrif til hækkunar á hagvexti og var hagvöxtur því nokkuð meiri en sem nemur aukningu í þjóðarútgjöldum, en þau jukust um 4,5% milli ára.

Einkaneysla jókst áttunda ársfjórðunginn í röð

Einkaneysla jókst um 4,9% á milli ára á fyrsta ársfjórðungi. Vöxturinn er nokkurn veginn í takt við það sem ætla mátti út frá þróun kortaveltu á ársfjórðungnum. Í aprílspá okkar er gert ráð fyrir að einkaneysla aukist aðeins um 2,4% á árinu 2023 og til þess að spáin gengi eftir þyrfti að hægja nokkuð á einkaneyslunni það sem eftir líður árs.

Þessi kröftuga einkaneysla skýrist líklega fyrst og fremst af þeim miklu launahækkunum sem samið var um á stórum hluta vinnumarkaðarins í upphafi árs og undir lok síðasta árs. Einnig má vera að einhverjir geti enn gengið á þann sparnað frá tímum faraldursins þegar kaupmáttur jókst (og hafði aukist samfellt árin á undan) á meðan tækifæri til neyslu voru takmörkuð vegna ferða- og samkomutakmarkana.

Vísitala neysluverðs hefur hækkað álíka mikið og vísitala launa á síðustu tólf mánuðum og kaupmáttur því staðið nokkurn veginn í stað. Vaxtahækkanir ættu að hamla neyslugetu þeirra sem hafa lán með fljótandi vöxtum og eins hefta neysluvilja þeirra sem hafa hug á því að nýta betri ávöxtun sparifjár. Því er óvíst að einkaneyslan haldi áfram að aukast jafnmikið og hún gerði á fyrsta ársfjórðungi, en einkaneysla hefur nú aukist umfram kaupmátt átta ársfjórðunga í röð. Þó ber að hafa í huga að kjarasamningar á opinbera markaðnum voru samþykktir á öðrum ársfjórðungi og launavísitalan hækkaði um 1,6% í apríl. Það hlýtur að ýta undir einkaneysluna á öðrum ársfjórðungi.

Viðsnúningur í fjármunamyndun

Tekið hefur að hægja á fjármunamyndun, en hún dróst saman um 0,1% á milli ára. Þetta er nokkur viðsnúningur en fjárfesting hafði þar til nú aukist samfellt milli ára sjö ársfjórðunga í röð. Það sem kom mest á óvart varðandi fjárfestingu var að íbúðafjárfesting dróst saman um 14,4% milli ára. Samdrátturinn kann að skýrast af hækkandi vaxtastigi sem bæði þyngir róður fyrirtækja og temprar eftirspurn á kaupendahliðinni. Samkvæmt könnunum Seðlabankans meðal stjórnenda fyrirtækja er einnig skortur á starfsfólki í byggingarstarfsemi sem kann að vera flöskuháls í uppbyggingu íbúða.  

Fjárfesting í skipum, flugvélum og tengdum búnaði dróst saman um 68%, en þó ber að nefna að sá liður er mjög sveiflukenndur. Almenn atvinnuvegafjárfesting jókst um 9,6% á milli ára og níunda ársfjórðunginn í röð jókst almenn atvinnuvegafjárfesting milli ára. Fjárfesting hins opinbera jókst um 7,1% milli ára sem ætla má að skýrist meðal annars af uppbyggingu nýs Landspítala.

Ferðaþjónustan leiðir enn útflutningsvöxt

Útflutningur jókst um 10,8% milli ára á fyrsta ársfjórðungi. Hann jókst lítillega frá síðasta ársfjórðungi sem skýrist nær eingöngu af 24,7% aukningu í þjónustuútflutningi á meðan vöruútflutningur jókst aðeins um 1,1%. Aukinn þjónustuútflutning má að langmestu leyti rekja til aukinnar útfluttrar ferðaþjónustu. Um 420 þúsund erlendir ferðamenn komu til landsins á fyrsta ársfjórðungi sem er 71% aukning frá sama tíma í fyrra, þegar ferðamenn voru 245 þúsund á sama tímabili.

Ferðamönnum fækkaði gífurlega í faraldrinum og eftir að ferðatakmörkunum var aflétt átti ferðaþjónustan inni töluverðan vöxt, mun meiri en aðrar útflutningsgreinar. Nú þegar umsvifin í ferðaþjónustu eru að nálgast það sem var fyrir faraldur hefur hægt lítillega á vextinum.

Innflutningur jókst minna

Innflutningur jókst um 3,7% miðað við fyrsta ársfjórðungi í fyrra og hefur hægt töluvert á vextinum. Vöruinnflutningur dróst saman um 0,2% miðað við sama fjórðung í fyrra en þjónustuinnflutningur jókst um 12,4%. Það sem vegur þyngst í innfluttri þjónustu er ferðalagaliðurinn. Íslendingar ferðuðust meira til útlanda í ár en í upphafi árs í fyrra, enda gætti þá enn áhrifa af ferðatakmörkunum.

Birgðir sjávarafurða aukast óvenjumikið

Liðurinn birgðabreytingar er reiknaður fyrir birgðir af innfluttum olíuvörum og birgðir útflutningsfyrirtækja og samanstendur af óseldri framleiðslu fyrirtækja í orkufrekum iðnaði og í sjávarútvegi. Birgðir í heild jukust um 38,5 milljarða króna á verðlagi ársins á fyrsta árfjórðungi. Þar af jukust birgðir sjávarafurða um 35,9 milljarða sem má ætla að sé að miklu leyti loðna. Þessar birgðir verða síðan fluttar út síðar á árinu.

Fyrirvari
Innihald og form þessarar greiningar er unnið af starfsfólki Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild@landsbankinn.is) og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum endurspeglar skoðanir starfsfólks Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst án fyrirvara.

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög hans eða fyrir hönd viðskiptavina, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru aðgengilegar á vef bankans.
Þú gætir einnig haft áhuga á
15. apríl 2024
Vikubyrjun 15. apríl 2024
Verðbólga hjaðnar þó nokkuð í apríl, úr 6,8% í 6,1%, en breytist lítið næstu mánuði þar á eftir og verður 5,9% í júlí, samkvæmt okkar nýjustu verðbólguspá. Þótt vaxtahækkanir hafi slegið nokkuð á eftirspurn má enn greina kraft í hagkerfinu og spennu á vinnumarkaði. Þá mælast verðbólguvæntingar enn vel yfir markmiði.
Epli
11. apríl 2024
Spáum lækkun verðbólgu úr 6,8% í 6,1%
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,61% á milli mánaða í apríl og að ársverðbólgalækki töluvert, eða úr 6,8% í 6,1%. Mest áhrif til hækkunar í spá okkar hafa reiknuð húsaleiga, flugfargjöld til útlanda og matarkarfan. Apríl í fyrra var stór hækkunarmánuður og þar sem við gerum ráð fyrir töluvert minni mánaðarhækkun nú lækkar ársverðbólga töluvert. Á móti gerum við ekki ráð fyrir því að verðbólga lækki mikið næstu mánuði þar á eftir og búumst við því að hún verði 5,9% í júlí.
Gönguleið
8. apríl 2024
Vikubyrjun 8. apríl 2024
Um 14% fleiri ferðamenn fóru um Keflavíkurflugvöll í febrúar síðastliðnum en í febrúar í fyrra. Ferðamenn gistu þó skemur en áður, því skráðum gistinóttum fækkaði um 2,7% á milli ára í febrúar.
3. apríl 2024
Fréttabréf Hagfræðideildar 3. apríl 2024
Mánaðarlegt fréttabréf frá Hagfræðideild um nýjustu hagtölur og stöðu og horfur í efnahagsmálum.
2. apríl 2024
Vikubyrjun 2. apríl 2024
Um 30% fyrirtækja vilja fjölga starfsfólki á næstu sex mánuðum, samkvæmt nýjustu könnun Gallup meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins sem var framkvæmd í mars. Hlutfallið eykst úr 23% frá síðustu könnun sem var gerð í desember.  
Íbúðir
26. mars 2024
Hækkandi íbúðaverð kyndir undir verðbólgu
Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,8% milli mánaða í mars og við það jókst ársverðbólga úr 6,6% í 6,8%. Langmest áhrif til hækkunar í mælingunni má rekja til hækkunar á íbúðaverði, og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Verð á nýjum bílum hafði mest áhrif til lækkunar í mars.
Seðlabanki
25. mars 2024
Vikubyrjun 25. mars 2024
Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti á miðvikudag að stýrivöxtum yrði haldið óbreyttum í 9,25%. Ákvörðunin var í samræmi við spá okkar, en tónninn í yfirlýsingunni var harðari en við bjuggumst við.
Ferðamenn
18. mars 2024
Vikubyrjun 18. mars 2024
Gögn síðasta árs benda til þess að þeir ferðamenn sem hingað komu hafi að meðaltali dvalið skemur en árið á undan en aftur á móti eytt meiru á dag.
Vélsmiðja Guðmundar
15. mars 2024
Að flytja út „annað“ er heldur betur að skila sér
Útflutningur hefur alltaf verið mjög mikilvægur fyrir Íslendinga og íslenskan efnahag. Lengst af var fiskurinn okkar aðal útflutningsvara, svo bættist álið við og nú síðasta áratuginn eða svo hefur ferðaþjónusta rutt sér til rúms og er orðin stærsta einstaka útflutningsvara Íslendinga. Á síðustu árum hefur annar útflutningur, þ.e. útflutningur sem ekki heyrir undir neinn þessara flokka, vaxið hratt og raunar hraðar en ferðaþjónustan, þó faraldurinn torveldi samanburðinn aðeins.
Fjölbýlishús
14. mars 2024
Spáum 6,6% verðbólgu í mars
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,57% milli mánaða í mars og að ársverðbólga verði óbreytt í 6,6%. Mest áhrif til hækkunar í spá okkar hafa reiknuð húsaleiga, flugfargjöld til útlanda, föt og skór og matarkarfan. Við eigum enn von á að verðbólgan hjaðni rólega næstu mánuði og verði komin niður í 5,4% í júní.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur