Fólk á far­alds­fæti og korta­velta eykst enn

Kortavelta Íslendinga jókst um 4% milli ára í september, þó nokkuð minna en á undanförnum mánuðum. Aukningin er öll komin til vegna þess sem Íslendingar kaupa í útlöndum, enda hafa þeir aldrei ferðast jafnmikið í septembermánuði eins og nú.
Símagreiðsla
17. október 2022 - Hagfræðideild

Erlendir ferðamenn eru næstum jafnmargir og í september 2019, fyrir faraldur, en enn þá mun færri en á metárinu 2018. Kortavelta þeirra nam um 28 mö.kr. hér á landi í september.

Greiðslukortavelta heimila nam 93 mö.kr. í september og jókst um 4% milli ára að raunvirði sem er talsvert hægari vöxtur en á síðustu mánuðum. Í ágúst jókst kortaveltan til að mynda um 14%. Aukningin í september milli ára er öll komin til vegna aukinnar neyslu Íslendinga erlendis. Brottfarir Íslendinga í gegnum Leifsstöð voru 60 þúsund í september og hafa aldrei verið fleiri í septembermánuði.

Breytt neysluhegðun

Kortavelta Íslendinga innanlands nam samtals 74 ma.kr. og dróst saman um tæp 4% milli ára. Frá því í byrjun sumars hefur mælst samdráttur milli ára á neyslu Íslendinga innanlands (ef frá er talinn ágústmánuður). Þetta endurspeglar breytta neysluhegðun frá því þegar faraldurinn stóð sem hæst. Kortavelta íslenskra heimila erlendis nam alls 19,6 mö.kr. í september og jókst um 51% milli ára miðað við fast gengi. Hún er 38% meiri, á föstu gengi, en í sama mánuði árið 2019, áður en faraldurinn skall á, enda eru brottfarir til útlanda ríflega 20% fleiri nú en þá. Það að kortaveltan í útlöndum aukist þó nokkuð meira en brottförum fjölgar er vísbending um að fólk geri betur við sig í útlöndum en árið 2019, eða dvelji lengur. Það ber þó að hafa í huga að hluti af erlendri kortaveltu Íslendinga eru rafræn þjónustukaup, svo sem áskriftir af streymisveitum, sem fer ekki endilega fram erlendis.

Vísbendingar um hægari vöxt einkaneyslu

Einkaneysluþróun fylgir nokkurn veginn þróun kortaveltu sem jókst alls um 8,5% á þriðja árfjórðungi, talsvert minna en á öðrum ársfjórðungi þegar hún jókst um tæp 17%. Það má því gera ráð fyrir að einkaneysla aukist hægar á þriðja ársfjórðungi en öðrum og að aukningin komi að miklu leyti frá útlöndum. Þar af leiðandi má ætla að aukin einkaneysla muni hafa minni áhrif á hagvöxt hér á landi en ella. Kaupmáttur er tekinn að dragast lítillega saman, og það gæti dregið úr aukningu í kortaveltu og einkaneyslu þegar fram í sækir.

Mikill ferðaþorsti í Íslendingum

Ferðalög Íslendinga til útlanda færðust verulega í aukana á þessu ári og eins og fram hefur komið hafa brottfarir Íslendinga um Leifstöð aldrei verið jafnmargar í septembermánuði og í ár. Íslendingar greiddu 150% meira til ferðaskrifstofa og í tengslum við skipulagðar ferðir á fyrstu níu mánuðum þessa árs en þess síðasta. Við sjáum líka skýr merki þess að Íslendingar hafi haldið áfram að ferðast innanlands á þessu ári eins og þeir gerðu í faraldrinum, en greiðslur Íslendinga vegna gistiþjónustu innanlands voru helmingi hærri á fyrstu níu mánuðum þessa árs en ársins 2019, áður en faraldurinn skall á. Nokkuð hefur dregið úr kaupum á byggingarvörum, fötum og áfengi milli ára, en þó eru þau mun meiri en á sama tíma árið 2019. Fólk ver hærri upphæðum í menningar-, afþreyingar- og tómstundastarfsemi, hvort sem árið í ár er borið saman við árið 2019 eða 2021.

Erlendir ferðamenn eyddu 28 mö.kr. á Íslandi í september

Alls ferðuðust rétt tæplega 177 þúsund erlendir ferðamenn til Íslands í september, 63,5% fleiri en í september í fyrra. Fjöldinn er mjög nálægt því sem var í sama mánuði árið 2019 en þá voru ferðamenn 3,6% fleiri en nú. Ferðamenn eru enn þó nokkuð færri en á metárinu 2018 þegar hingað komu hátt í 232 þúsund manns í september. Erlendir ferðamenn eyddu 28 mö.kr. á Íslandi í september. Þeir eyddu 8% meiru en þeir gerðu í september árið 2019, áður en faraldurinn skall á. Hér er miðað við fast verðlag hér á landi, þ.e. neysluverðsvísitölu án húsnæðis og þetta segir okkur því hversu miklu ferðamenn eyða í íslenskum krónum, miðað við að íslensku verðlagi sé haldið föstu. Sé horft til kortaveltu erlendra ferðamanna á föstu gengi sést að þeir eyddu 19% meiru nú í september en í september 2019. Það má því ætla að líkt og Íslendingar í útlöndum, gera ferðamenn hér á landi ögn betur við sig nú en í september 2019. Þetta gæti skýrst af því að fólk vilji bæta sér upp þau ferðalög sem þeir fóru ekki í þegar faraldurinn stóð sem hæst.

Ferðamenn vörðu tæpum 8 milljörðum í gistiþjónustu í september, tæpum 5 í verslun, 4 í veitingaþjónustu, 3 í bílaleigu og gjöld í tengslum við akstur.

Fyrirvari
Innihald og form þessarar greiningar er unnið af starfsfólki Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild@landsbankinn.is) og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum endurspeglar skoðanir starfsfólks Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst án fyrirvara. Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti. Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög hans eða fyrir hönd viðskiptavina, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru aðgengilegar á vef bankans.
Þú gætir einnig haft áhuga á
Epli
11. apríl 2024
Spáum lækkun verðbólgu úr 6,8% í 6,1%
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,61% á milli mánaða í apríl og að ársverðbólgalækki töluvert, eða úr 6,8% í 6,1%. Mest áhrif til hækkunar í spá okkar hafa reiknuð húsaleiga, flugfargjöld til útlanda og matarkarfan. Apríl í fyrra var stór hækkunarmánuður og þar sem við gerum ráð fyrir töluvert minni mánaðarhækkun nú lækkar ársverðbólga töluvert. Á móti gerum við ekki ráð fyrir því að verðbólga lækki mikið næstu mánuði þar á eftir og búumst við því að hún verði 5,9% í júlí.
Gönguleið
8. apríl 2024
Vikubyrjun 8. apríl 2024
Um 14% fleiri ferðamenn fóru um Keflavíkurflugvöll í febrúar síðastliðnum en í febrúar í fyrra. Ferðamenn gistu þó skemur en áður, því skráðum gistinóttum fækkaði um 2,7% á milli ára í febrúar.
3. apríl 2024
Fréttabréf Hagfræðideildar 3. apríl 2024
Mánaðarlegt fréttabréf frá Hagfræðideild um nýjustu hagtölur og stöðu og horfur í efnahagsmálum.
2. apríl 2024
Vikubyrjun 2. apríl 2024
Um 30% fyrirtækja vilja fjölga starfsfólki á næstu sex mánuðum, samkvæmt nýjustu könnun Gallup meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins sem var framkvæmd í mars. Hlutfallið eykst úr 23% frá síðustu könnun sem var gerð í desember.  
Íbúðir
26. mars 2024
Hækkandi íbúðaverð kyndir undir verðbólgu
Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,8% milli mánaða í mars og við það jókst ársverðbólga úr 6,6% í 6,8%. Langmest áhrif til hækkunar í mælingunni má rekja til hækkunar á íbúðaverði, og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Verð á nýjum bílum hafði mest áhrif til lækkunar í mars.
Seðlabanki
25. mars 2024
Vikubyrjun 25. mars 2024
Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti á miðvikudag að stýrivöxtum yrði haldið óbreyttum í 9,25%. Ákvörðunin var í samræmi við spá okkar, en tónninn í yfirlýsingunni var harðari en við bjuggumst við.
Ferðamenn
18. mars 2024
Vikubyrjun 18. mars 2024
Gögn síðasta árs benda til þess að þeir ferðamenn sem hingað komu hafi að meðaltali dvalið skemur en árið á undan en aftur á móti eytt meiru á dag.
Vélsmiðja Guðmundar
15. mars 2024
Að flytja út „annað“ er heldur betur að skila sér
Útflutningur hefur alltaf verið mjög mikilvægur fyrir Íslendinga og íslenskan efnahag. Lengst af var fiskurinn okkar aðal útflutningsvara, svo bættist álið við og nú síðasta áratuginn eða svo hefur ferðaþjónusta rutt sér til rúms og er orðin stærsta einstaka útflutningsvara Íslendinga. Á síðustu árum hefur annar útflutningur, þ.e. útflutningur sem ekki heyrir undir neinn þessara flokka, vaxið hratt og raunar hraðar en ferðaþjónustan, þó faraldurinn torveldi samanburðinn aðeins.
Fjölbýlishús
14. mars 2024
Spáum 6,6% verðbólgu í mars
Við spáum því að vísitala neysluverðs hækki um 0,57% milli mánaða í mars og að ársverðbólga verði óbreytt í 6,6%. Mest áhrif til hækkunar í spá okkar hafa reiknuð húsaleiga, flugfargjöld til útlanda, föt og skór og matarkarfan. Við eigum enn von á að verðbólgan hjaðni rólega næstu mánuði og verði komin niður í 5,4% í júní.
14. mars 2024
Óbreytt vaxtastig en bjartur tónn
Þrátt fyrir hjaðnandi verðbólgu og sátt um langtímakjarasamning á stórum hluta vinnumarkaðar teljum við að peningastefnunefnd haldi meginvöxtum bankans óbreyttum í 9,25% í næstu viku, fjórða skiptið í röð. Verðlag hækkaði umfram væntingar í febrúar og verðbólguvæntingar hafa lítið breyst frá síðasta fundi nefndarinnar. Auk þess ríkir enn óvissa um framvindu kjarasamninga annarra hópa. Við teljum þó að tónninn í yfirlýsingunni verði bjartari en verið hefur og að vaxtalækkun kunni að vera handan við hornið.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur