Fjárfestatengsl

Upp­gjör Lands­bank­ans fyr­ir fyrstu níu mán­uði árs­ins 2019

Afkoma Landsbankans var jákvæð um 14,4 milljarða króna eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 samanborið við 15,4 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2018. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 7,9% á ársgrundvelli samanborið við 8,8% á sama tímabili 2018.
24. október 2019 - Landsbankinn

Hreinar vaxtatekjur voru 30,1 milljarður króna samanborið við 29,8 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Hreinar þjónustutekjur námu 6,1 milljarði króna og hækkuðu um 5% frá sama tímabili árið áður. Neikvæðar virðisbreytingar námu 3,4 milljörðum króna á tímabilinu samanborið við jákvæðar virðisbreytingar upp á 1,6 milljarð króna á sama tímabili í fyrra. Í lok september 2019 var vanskilahlutfallið 0,8%, samanborið við 0,5% á sama tíma árið 2018.

Rekstrartekjur bankans á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 námu 39,3 milljörðum króna samanborið við 41,1 milljarð króna á sama tímabili árið áður. Aðrar rekstrartekjur námu 6,5 milljörðum króna samanborið við 3,8 milljarða króna á sama tímabili árið áður, sem er 72% hækkun.

Vaxtamunur eigna og skulda nam 2,4% á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 en var 2,7% á sama tímabili árið áður.

Rekstrarkostnaður bankans á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 nam 17,7 milljörðum króna og stóð nánast í stað á milli tímabila. Þar af var launakostnaður 10,7 milljarðar króna samanborið við 10,8 milljarða króna á sama tímabili árið 2018, sem er lækkun um 0,9%. Annar rekstrarkostnaður var 7 milljarðar króna og stendur í stað á milli tímabila.

Kostnaðarhlutfall fyrstu níu mánaða ársins var 41,4% samanborið við 45,0% á sama tímabili árið 2018.

Útlán til einstaklinga og fyrirtækja jukust um 6,8% frá áramótum, eða um rúma 72,3 milljarða króna. Innlán hjá Landsbankanum jukust um 1,5% frá áramótum, eða um 10,7 milljarða króna.

Eigið fé Landsbankans var 243,9 milljarðar króna 30. september sl. og eiginfjárhlutfallið var 23,6%.

Árshlutareikningur samstæðu 9M 2019

Afkomukynning

Fréttatilkynning

Fjárhagsbók

Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir:

„Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu níu mánuði ársins endurspeglar stöðugan og góðan rekstur. Kostnaður heldur áfram að lækka en tekjur hafa á hinn bóginn aukist. Kostnaðarhlutfall á tímabilinu var um 41,4% sem er lægra en á sama tíma í fyrra. Þá sýna kannanir að viðskiptavinir Landsbankans eru sífellt ánægðari með þjónustuna og traust til bankans hefur aukist. Við ætlum að halda áfram á sömu braut; að bjóða framúrskarandi og trausta fjármálaþjónustu en gæta um leið aðhalds í rekstri ásamt því að leggja áherslu á að samþætta samfélagsábyrgð við stefnu og starfsemi bankans. Uppgjörið ber þess einnig merki að umsvif í hagkerfinu hafa dregist saman. Rekstrarumhverfi fyrirtækja er erfiðara og sú staða veldur nokkurri virðisrýrnun útlána.

Landsbankinn hefur lækkað vexti undanfarið og á árinu hafa óverðtryggðir breytilegir íbúðalánavextir lækkað um 0,8 prósentustig, en óverðtryggð íbúðalán eru algengasta fjármögnunarleið einstaklinga. Um 340 fjölskyldur og einstaklingar fjármögnuðu sína fyrstu íbúð hjá bankanum á ársfjórðungnum, í langflestum tilfellum með óverðtryggðum lánum. Í lækkandi vaxtaumhverfi er óhjákvæmilegt að vextir á innlánum lækki einnig en algengir innlánsvextir hafa lækkað um 0,7 prósentustig. Þannig reynum við að koma til móts við þá viðskiptavini sem hafa treyst okkur fyrir sparnaði sínum, jafnt og þá sem eru með útlán. Ákvarðanir Landsbankans um breytingar á vöxtum taka mið af fleiri þáttum en vöxtum Seðlabanka Íslands, t.a.m. vöxtum á markaði og öðrum fjármögnunarkjörum bankans. Bankinn hefur að jafnaði verið fljótur að bregðast við vaxtalækkunum og býður mjög samkeppnishæf kjör á markaði.

Þann 2. október síðastliðinn innti bankinn af hendi seinni hluta arðgreiðslu vegna ársins 2018. Nam hún 4.961 milljónum króna en heildararðgreiðslan var um 9,9 milljarðar króna. Þar með hefur bankinn samtals greitt um 142 milljarða króna í arð frá árinu 2013.

Starfsfólk Landsbankans hefur undanfarið verið áberandi í umræðu um breytingar á bankaþjónustu og áskorunum sem því fylgja. Sérfræðingar bankans hafa haldið erindi og skrifað greinar um opið bankakerfi og hvernig auka megi netöryggi. Okkur þykir sérlega vænt um að viðskiptavinir hafa gert sér far um að hrósa starfsfólki bankans fyrir framlag þeirra og snör viðbrögð við netsvikum. Þetta minnir okkur á að innan bankans starfar margt fagfólk á bak við tjöldin við að tryggja öruggan og stöðugan rekstur. Það er mikill hugur í starfsfólki Landsbankans og eins og alltaf leggjum við áherslu á að veita viðskiptavinum okkar frábæra þjónustu.“

Helstu atriði úr rekstri á þriðja ársfjórðungi (3F) 2019

Rekstur:

 • Hagnaður Landsbankans á 3F 2019 nam 3,2 milljörðum króna, samanborið við 3,8 milljarða króna hagnað á sama fjórðungi 2018.
 • Arðsemi eigin fjár eftir skatta nam 5,4%, samanborið við 6,5% fyrir sama tímabil árið 2018.
 • Hreinar vaxtatekjur námu 9,6 milljörðum króna í samanburði við 10,4 milljarða króna á sama ársfjórðungi árið 2018.
 • Virðisbreytingar útlána voru neikvæðar um 1,1 milljarð króna á 3F 2019 samanborið við neikvæðar virðisbreytingar upp á 89 milljónir króna á sama ársfjórðungi 2018.
 • Hreinar þjónustutekjur námu 2,0 milljörðum króna en þær voru 1,9 milljarðar króna á 3F 2018.
 • Vaxtamunur eigna og skulda var 2,3% samanborið við 2,7% á 3F 2018.
 • Laun og launatengd gjöld námu 3,3 milljörðum króna og standa í stað á milli tímabila.
 • Rekstrarkostnaður að frátöldum launum og launatengdum gjöldum lækkar um 7,9% frá sama tímabili árið áður.
 • Kostnaðarhlutfall á þriðja ársfjórðungi 2019 var 43,9% samanborið við 45,9% á sama tíma árið áður.
 • Stöðugildi hjá Landsbankanum þann 30. september 2019 voru 903 en voru 948 á sama tíma fyrir ári.

Efnahagur:

 • Eigið fé Landsbankans nam í lok september um 243,9 milljörðum króna og hefur hækkað um 1,8% frá áramótum.
 • Eiginfjárhlutfall alls (e. total capital ratio) þann 30. september 2019 var 23,6% en var 24,9% í lok árs 2018. Það er vel umfram 20,4% lágmarks eiginfjárkröfu Fjármálaeftirlitsins.
 • Heildareignir bankans námu 1.415 milljörðum króna í lok september 2019.
 • Innlán viðskiptavina námu 703,8 milljörðum króna í lok september 2019 samanborið við 693 milljarða króna í lok árs 2018.
 • Útlán jukust um 6,8% á fyrstu níu mánuðum ársins, eða um 72 milljarða króna. Útlán til fyrirtækja jukust um 30 milljarða og útlán til einstaklinga jukust um 42 milljarða króna.
 • Bankinn fylgist náið með og stýrir lausafjáráhættu bankans í heild, í erlendum myntum og í íslenskum krónum. Lausafjárhlutfall bankans (e. liquidity coverage ratio) var 186% í lok september 2019.
 • Heildarvanskil fyrirtækja og heimila námu 0,8% í lok september 2019 og er það sama hlutfall og í lok árs 2018.

Helstu niðurstöður (fjárhæðir í milljónum króna)

  9M 2019 9M 2018 3F 2019 3F 2018
Hagnaður eftir skatta 14.360 15.393 3.247 3.780
Arðsemi eigin fjár eftir skatta 7,9% 8,8% 5,4% 6,5%
Vaxtamunur eigna og skulda * 2,4% 2,7% 2,3% 2,7%
Kostnaðarhlutfall ** 41,4% 45,0% 43,9% 45,9%

  30.09.19 30.09.18 31.12.18 31.12.17
Heildareignir 1.415.262 1.317.205 1.326.041 1.192.870
Útlán til viðskiptavina 1.136.804 1.038.005 1.064.532 925.636
Innlán frá viðskiptavinum 703.762 692.672 693.043 605.158
Eigið fé 243.860 235.892 239.610 246.057
Eiginfjárhlutfall alls  23,6% 24,8% 24,9% 26,7%
Fjármögnunarþekja erlendra mynta 158% 168% 166% 179%
Heildarlausafjárþekja 186% 154% 158% 157%
Lausafjárþekja erlendra mynta 577% 392% 534% 931%

Vanskilahlutfall (>90 daga) 0,8% 0,5% 0,8% 0,9%
Stöðugildi 903 948 919 997

* Vaxtamunur eigna og skulda = (Vaxtatekjur / meðalstaða heildareigna) – (vaxtagjöld / meðalstaða heildarskulda).

** Kostnaðarhlutfall = Rekstrargjöld alls / (Hreinar rekstrartekjur – virðisbreytingar útlána).

Símafundur vegna uppgjörs

Símafundur fyrir markaðsaðila vegna uppgjörs bankans fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2019 verður haldinn kl. 10.00,föstudaginn 25. október. Fundurinn fer fram á ensku. Skrá þarf þátttöku með því að senda tölvupóst á netfangiðir@landsbankinn.is.

Þú gætir einnig haft áhuga á
New temp image
14. jan. 2021

S&P metur lánshæfi sértryggðra skuldabréfa Landsbankans

S&P Global Ratings birti í dag lánshæfismat fyrir sértryggð skuldabréf útgefin af Landsbankanum og hljóta sértryggðu skuldabréfin lánshæfismatið A- með stöðugum horfum.
New temp image
19. nóv. 2020

Hættir í bankaráði Landsbankans

Á fundi bankaráðs Landsbankans í dag, 19. nóvember 2020, tilkynnti Hersir Sigurgeirsson að hann segði sig úr bankaráði Landsbankans. Hersir hefur ákveðið að taka að sér verkefni sem hann telur að fari ekki saman við setu í bankaráði Landsbankans.
New temp image
29. okt. 2020

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2020

Hagnaður Landsbankans á þriðja ársfjórðungi 2020 nam 4 milljörðum króna eftir skatta. Afkoma bankans var jákvæð um 699 milljónir króna eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins 2020.
New temp image
30. júlí 2020

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrri helming ársins 2020

Afkoma Landsbankans var neikvæð um 3,3 milljarða króna eftir skatta á fyrri helmingi ársins 2020 samanborið við 11,1 milljarðs króna hagnað á sama tímabili árið 2019. Virðisrýrnun útlána nam 13,4 milljörðum króna á tímabilinu sem jafngildir um 1,1% af útlánasafni bankans, samanborið við virðisrýrnun upp á 2,4 milljarða króna á sama tímabili í fyrra.
21. júlí 2020

Landsbankinn besti banki á Íslandi að mati Euromoney

Alþjóðlega fjármálatímaritið Euromoney hefur valið Landsbankann besta bankann á Íslandi og er þetta annað árið í röð sem bankinn hlýtur þessa viðurkenningu. Við útnefninguna er litið til ýmissa þátta í rekstri og stefnu bankanna, eins og afkomu af reglulegri starfsemi, kostnaðarhagræðingar og þjónustuframboðs.
Austurstræti 11 grafík
7. maí 2020

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2020

Afkoma Landsbankans var neikvæð um 3,6 milljarða króna eftir skatta á fyrstu þremur mánuðum ársins 2020, samanborið við 6,8 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2019.
New temp image
24. apríl 2020

S&P lækkar lánshæfismat Landsbankans í BBB með stöðugum horfum

Alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið S&P Global Ratings tilkynnti í dag um lækkun á lánshæfismati Landsbankans fyrir skuldbindingar til lengri tíma. Lækkunin nemur einu þrepi og er lánshæfismat bankans því BBB/A-2 með stöðugum horfum.
New temp image
22. apríl 2020

Niðurstöður aðalfundar Landsbankans 2020

Aðalfundur Landsbankans var haldinn 22. apríl 2020 í höfuðstöðvum bankans í Austurstræti 11 í Reykjavík. Á fundinum flutti Helga Björk Eiríksdóttir, formaður bankaráðs, skýrslu bankaráðs og Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri, fjallaði um sterka stöðu bankans og góðan árangur á árinu 2019.
Höfuðstöðvar Landsbankans Austurstræti 11
3. apríl 2020

Aðalfundur Landsbankans 22. apríl 2020

Aðalfundur Landsbankans hf. verður haldinn miðvikudaginn 22. apríl 2020 kl. 13.00. Fundinn átti upphaflega að halda 27. mars 2020 en honum var frestað vegna útbreiðslu Covid-19.
New temp image
23. mars 2020

Tilkynning um frestun aðalfundar Landsbankans

Á fundi bankaráðs Landsbankans hf. þann 23. mars 2020 var ákveðið að fresta um óákveðinn tíma aðalfundi bankans, sem vera átti föstudaginn 27. mars 2020, í ljósi þeirra aðstæðna sem nú ríkja vegna útbreiðslu covid-19 veirunnar.
Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur

Tryggja virkni vefsins

Greina notkun svo við getum mælt og aukið gæði vefsins

Notaðar til að birta persónubundnar auglýsingar

Nánar um vefkökur