Upp­gjör Lands­bank­ans fyr­ir fyrstu þrjá mán­uði árs­ins 2022

5. maí 2022 - Landsbankinn
 • Hagnaður Landsbankans á fyrstu þremur mánuðum ársins var 3,2 milljarðar króna.
 • Arðsemi eiginfjár var 4,7%.
 • Hreinar þjónustutekjur jukust um 28,5% á milli ára, einkum vegna vaxandi umsvifa í eignastýringu og markaðsviðskiptum.
 • Hreinar vaxtatekjur jukust um 19%, aðallega vegna þess að efnahagsreikningur er stærri og ávöxtun lausafjár betri.
 • Markaðshlutdeild bankans á einstaklingsmarkaði mældist 39% í lok tímabilsins, heldur meiri en á sama tíma í fyrra.
 • Kostnaðarhlutfall (K/T) var 54,9% og kostnaður er áfram stöðugur. Hlutfall rekstrarkostnaðar af meðalstöðu heildareigna er 1,4%.
 • Dregið hefur úr vexti íbúðalána en útlán til fyrirtækja jukust um 20,7 milljarða króna, ef gengisáhrifa hefði ekki gætt.
 • Um 90% af nýjum íbúðalánum á fyrsta ársfjórðungi voru óverðtryggð og 58% lánanna voru með fasta vexti, í flestum tilvikum til þriggja ára.
 • Landsbankinn varð aðalleyfishafi hjá Visa sem eykur hagkvæmni í rekstri og gerir bankanum m.a. auðveldara að bjóða upp á nýjungar í kortaþjónustu.
 • Fyrsta rafræna þinglýsing íbúðaláns fór fram í febrúar og var Landsbankinn fyrstur íslenskra banka til að bjóða upp á þessa þjónustu.
 • Kaup í sjóðum Landsbréfa hafa aukist um 30% á milli ára.  

Hagnaður Landsbankans á fyrstu þremur mánuðum ársins 2022 nam 3,2 milljörðum króna eftir skatta samanborið við 7,6 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2021. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 4,7% á ársgrundvelli, samanborið við 11,7% á sama tímabili 2021.  

Hreinar vaxtatekjur námu 10,3 milljörðum króna samanborið við 8,6 milljarða króna á sama tímabili árið áður sem er 19% hækkun á milli tímabila. Hreinar þjónustutekjur Landsbankans námu 2,6 milljörðum króna samanborið við 2,1 milljarð króna á sama tímabili árið áður. Aðrar rekstrartekjur voru neikvæðar um 1 milljarð króna en voru jákvæðar um 5,1 milljarð króna á sama tímabili árið 2021. Virðisbreytingar útlána eru jákvæðar um 0,8 milljarða króna það sem af er ári samanborið við jákvæðar virðisbreytingar upp á 2,5 milljarða króna á sama tíma á síðasta ári.

Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu eigna nam 2,4% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2022 en var 2,2% á sama tímabili árið áður.

Rekstrarkostnaður bankans var 6,7 milljarðar króna á tímabilinu samanborið við 6,6 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Þar af voru laun og launatengd gjöld 3,8 milljarðar króna og standa í stað á milli tímabila. Annar rekstrarkostnaður var 2,9 milljarðar króna samanborið við 2,8 milljarða króna á sama tímabili árið áður.  

Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T) fyrstu þrjá mánuði ársins var 54,9%, samanborið við 45,8% á sama tímabili árið 2021.

Heildareignir Landsbankans jukust um 3,8 milljarða króna á tímabilinu og námu 1.734 milljörðum króna í lok fyrsta ársfjórðungs. Útlán jukust um 29 milljarða króna á fyrstu þremur mánuðum ársins 2022, en útlánaaukninguna má bæði rekja til aukningar á lánum til einstaklinga og fyrirtækja. Í lok fyrsta ársfjórðungs voru innlán frá viðskiptavinum 922,6 milljarðar króna, samanborið við 900,1 milljarð króna í árslok 2021 og höfðu því aukist um 22,5 milljarða króna.

Eigið fé Landsbankans var 265,3 milljarðar króna þann 31. mars sl. og eiginfjárhlutfallið var 24,3%. Aðalfundur bankans, sem haldinn var þann 23. mars 2022, samþykkti tillögu bankaráðs um að greiða arð til hluthafa vegna rekstrarársins 2021 að fjárhæð 14.409 milljónum króna og að greiðslan yrði tvískipt. Fyrri hluti arðgreiðslunnar að fjárhæð 7.323 var greidd þann 30. mars 2022. Síðari hluti arðgreiðslunnar að fjárhæð 7.086 verður greiddur þann 21. september 2022. Einnig samþykkti aðalfundurinn tillögu bankaráðs um sérstaka arðgreiðslu að fjárhæð 6.141 milljón króna og var hún greidd til hluthafa þann 28. apríl 2022. Arðgreiðslur frá árinu 2013 nema samtals 166,7 milljörðum króna.

Bein áhrif af stríðsátökum í Úkraínu á áhættustöðu bankans eru lítil sem engin en óbein áhrif koma helst fram í breytingum á markaðsaðstæðum sem geta haft áhrif á viðskiptavini, aukinni verðbólgu á Íslandi og í helstu hagkerfum viðskiptalandanna,  auknu flökti á fjármálamörkuðum og auknum líkum á netárásum.

Ársreikningur samstæðu á fyrsta ársfjórðungi 2022

Afkomukynning

Fréttatilkynning

Fjárhagsbók

Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir:  

„Uppgjörið endurspeglar góða byrjun á árinu hjá Landsbankanum og sýnir stöðugan rekstur og sterka markaðsstöðu bankans. Hreinar vaxtatekjur jukust um 19% og hreinar þjónustutekjur um 28% og er árangurinn einkum vegna aukinnar markaðshlutdeildar og góðs árangur í eignastýringu og markaðsviðskipum. Þá er áfram góð afkoma hjá Landsbréfum eftir frábært ársuppgjör félagsins. Sveiflur á hlutabréfamörkuðum hafa á hinn bóginn neikvæð áhrif á uppgjör fjórðungsins en á móti vega jákvæðar virðisbreytingar. 

Góður rekstur og sterk staða gerir bankanum kleift að greiða 20,6 milljarða króna í arð á árinu en við arðgreiðsluna lækkar eiginfjárhlutfallið lítillega. Lausafjár- og eiginfjárstaða eru þó sem fyrr töluvert umfram kröfur eftirlitsaðila og er áfram gríðarsterk miðað við banka í Evrópu. Eftir vel heppnaðar skuldabréfaútgáfur fyrr á þessu ári er fjármögnunarþörf bankans á næstunni tiltölulega lítil, sem er mjög til bóta þegar farið er inn í enn eitt óvissutímabilið. 

Vegna aukinna útlána til fyrirtækja jukust útlán á fyrsta fjórðungi um 37 milljarða króna, sé litið framhjá gengisáhrifum. Bankinn er með sterka stöðu á íbúðalánamarkaði og er sem fyrr umsvifamestur á byggingarmarkaði. Við sjáum greinilega að heimili sækja í að festa vexti á íbúðalánum sem er skiljanlegt í ljósi þeirrar óvissu sem nú ríkir um þróun vaxta og verðbólgu. 

Við náðum miklum áfanga í febrúar þegar við byrjuðum að þinglýsa endurfjármögnuðum íbúðalánum rafrænt. Við rúllum lausninni út jafnt og þétt og stefnum á að ljúka innleiðingu í maí. Við erum stolt af þessum árangri og ánægð með hvað þetta er til mikillar einföldunar fyrir viðskiptavini sem endurfjármagna hjá bankanum. Við höfum átt mikið og gott samstarf við stjórnvöld um rafrænu þinglýsingarnar en lyfta þurfti grettistaki til að komast á þennan stað. Við bjóðum nú líka upp á verðbréfaviðskipti í appi sem er kærkomin nýjung fyrir viðskiptavini. Um 80% viðskipta með hlutabréf og sjóði Landsbréfa fara nú fram í netbanka eða appi. Það var svo hápunktur fyrsta fjórðungs að bankinn mældist í þriðja sinn efstur banka í Íslensku ánægjuvoginni. Landsbankinn hefur sterka stöðu í íslensku efnahagslífi og við munum áfram vinna ötullega að því að innleiða snjallari bankaþjónustu og treysta tengslin við viðskiptavini.

Við höfum lengi lagt mikla áherslu á sjálfbærni og það er afar ánægjulegt hversu mikil eftirspurn er eftir sjálfbærri fjármögnun bankans. Ellefu fyrirtæki og verkefni hafa nú hlotið sjálfbærnimerki Landsbankans sem er til marks um að þau uppfylla skilyrði í sjálfbærri fjármálaumgjörð bankans. Árangursríkasta leiðin fyrir banka til að stuðla að sjálfbærni er að ýta undir og styðja við aukna sjálfbærni hjá viðskiptavinum – og þar ætlum við áfram að skara fram úr.“

Helstu atriði úr rekstri á fyrsta ársfjórðungi (1F) 2022  

Rekstur: 

 • Hagnaður Landsbankans á 1F 2022 nam 3,2 milljörðum króna samanborið við hagnað upp á 7,6 milljarða króna á sama ársfjórðungi árið 2021.  
 • Arðsemi eiginfjár var 4,7% á 1F 2022, samanborið við 11,7% á sama ársfjórðungi árið á undan.  
 • Hreinar vaxtatekjur á ársfjórðungnum voru 10,3 milljarðar króna en þær námu 8,6 milljörðum króna á 1F 2021.  
 • Virðisbreyting útlána og krafna var jákvæð um 0,8 milljarða króna á 1F 2022 samanborið við jákvæða virðisbreytingu upp á 2,5 milljarða króna á 1F 2021.  
 • Hreinar þjónustutekjur námu 2,6 milljörðum króna en voru 2,1 milljarður króna á 1F 2021. 
 • Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu eigna var 2,4% á 1F 2022 en var 2,2% á sama tímabili árið áður. 
 • Laun og launatengd gjöld námu 3,8 milljörðum króna og standa í stað á milli tímabila.  
 • Rekstrarkostnaður að frátöldum launum og launatengdum gjöldum nam 2,9 milljörðum króna á 1F 2022 samanborið við 2,8 milljarða króna á sama ársfjórðungi 2021.  
 • Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T) á 1F 2022 var 54,9% samanborið við 45,8% á sama ársfjórðungi árið á undan.  
 • Stöðugildi hjá Landsbankanum þann 31. mars 2022 voru 791 en voru 869 á sama tíma fyrir ári. 

Efnahagur:  

 • Eigið fé Landsbankans í lok fyrsta ársfjórðungs 2022 var 265,3 milljarðar króna sem er 17,3 milljörðum krónum lægra en í árslok 2021.
 • Þann 30. mars 2022 var greiddur út fyrri hluti arðgreiðslu til hluthafa að fjárhæð 7.323 milljónir króna. Síðari hluti arðgreiðslunnar að fjárhæð 7.086 milljónir króna verður greiddur þann 21. september 2022. Sérstök arðgreiðsla að fjárhæð 6.141 milljón króna var greidd þann 28. apríl 2022.
 • Eiginfjárhlutfall bankans (e. total capital ratio) í lok fyrsta ársfjórðungs 2022 var 24,3% en var 26,6% í lok árs 2021. Það er verulega umfram 18,9% eiginfjárviðmið Fjármálaeftirlits Seðlabankans.  
 • Heildareignir bankans námu 1.734 milljörðum króna í lok mars 2022.  
 • Útlán jukust um 29 milljarða króna á fyrstu þrem mánuðum ársins 2022. Útlán til einstaklinga jukust um 17 milljarða króna og útlán til fyrirtækja jukust um 13 milljarða króna.  
 • Innlán viðskiptavina námu 923 milljörðum króna í lok mars 2022, samanborið við 900 milljarða króna í lok árs 2021.  
 • Bankinn fylgist náið með og stýrir lausafjáráhættu sinni í heild, í erlendum myntum og í íslenskum krónum. Lausafjárhlutfall bankans (e. liquidity coverage ratio) var 142% í lok mars 2022 samanborið við 179% í lok árs 2021.  
 • Heildarvanskil fyrirtækja og heimila voru 0,2% af útlánum.Vegna tímabundinna Covid-19-úrræða og frestunar á greiðslum má ætla að vanskil mælist minni en ella.

Helstu niðurstöður

Fjárhæðir í milljónum króna

  1F 2022 1F 2021 2021 2020
Hagnaður eftir skatta 3.216 7.618 28.919 10.521
Arðsemi eigin fjár eftir skatta 4,7% 11,7% 10,8% 4,3%
Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu eigna 2,4% 2,2% 2,3% 2,5%
Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T)* 54,9% 45,8% 43,2% 47,4%
  31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021 31.12.2020
Heildareignir 1.733.644 1.600.952 1.729.798 1.564.177
Útlán til viðskiptavina 1.416.504 1.287.448 1.387.463 1.273.426
Innlán frá viðskiptavinum 922.556 794.252 900.098 793.427
Eigið fé 265.310 261.384 282.645 258.255
Eiginfjárhlutfall alls 24,3% 24,9% 26,6% 25,1%
Fjármögnunarþekja erlendra mynta 143% 140% 142% 132%
Heildarlausafjárþekja 142% 202% 179% 154%
Lausafjárþekja erlendra mynta 292% 477% 556% 424%
Vanskilahlutfall (>90 daga) 0,2% 0,6% 0,3% 0,8%
Stöðugildi 791 869 816 878

*K/T - Rekstrargjöld alls/(Hreinar rekstrartekjur - virðisbreytingar útlána).

Fjarfundur vegna uppgjörs  

Föstudaginn 6. maí kl. 10.00 mun bankinn bjóða upp á fjarfund á ensku þar sem farið verður yfir uppgjör bankans vegna fyrsta ársfjórðungs 2022. Vinsamlegast skráið ykkur á fjarfundinn með því að senda tölvupóst á netfangið fjarfestatengsl@landsbankinn.is.

Fylgiskjöl

Ársreikningur samstæðu á fyrsta ársfjórðungi 2022

Afkomukynning

Fréttatilkynning

Fjárhagsbók

Þú gætir einnig haft áhuga á
5. sept. 2023
Landsbankinn gefur út græn skuldabréf fyrir 300 milljónir evra
Landsbankinn lauk í dag sölu á grænum skuldabréfum að fjárhæð 300 milljónir evra og er um að ræða þriðju grænu skuldabréfaútgáfu bankans í evrum. Skuldabréfin bera 6,375% fasta vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 313 punkta álagi á miðgildi vaxtatilboða í vaxtaskiptasamningum á markaði. Skuldabréfin eru gefin út til 3,5 ára með lokagjalddaga í mars 2027.
Austurbakki
20. júlí 2023
Uppgjör Landsbankans fyrir fyrri helming ársins 2023
Hagnaður Landsbankans á fyrri helmingi ársins var 14,5 milljarðar króna, þar af 6,7 milljarðar króna á öðrum ársfjórðungi. Arðsemi eiginfjár á fyrri helmingi ársins var 10,3%.
Austurbakki
4. maí 2023
Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2023
Arðsemi eiginfjár Landsbankans var 11,1% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2023. Hagnaður var 7,8 milljarðar króna.
Austurbakki
23. mars 2023
Niðurstöður aðalfundar Landsbankans 2023
Aðalfundur Landsbankans, sem haldinn var 23. mars 2023, samþykkti að greiða 8.504 milljónir króna í arð til hluthafa. Þá samþykkti fundurinn að breyta heimilisfangi bankans úr Austurstræti 11 í Reykjastræti 6.
New temp image
9. mars 2023
Landsbankinn selur evrópsk sértryggð skuldabréf (úrvals) í evrum
Sölu Landsbankans á evrópskum sértryggðum skuldabréfum (úrvals) í evrum lauk í dag. Skuldabréfin eru að fjárhæð 300 milljónir evra, til fimm ára og bera 4,25% fasta vexti. Skuldabréfin voru seld á kjörum sem jafngilda 90 punkta álagi á miðgildi vaxtatilboða í vaxtaskiptasamningum á markaði.
Hestar og kona
16. feb. 2023
Árs- og sjálfbærniskýrsla Landsbankans komin út
Í árs- og sjálfbærniskýrslu Landsbankans fyrir árið 2022 er fjallað um það sem hæst bar í rekstri bankans á árinu, nýjungar og breytingar á þjónustu, áframhaldandi sjálfbærnivinnu, fjármögnun, áhættustjórnun og ýmislegt fleira.
2. feb. 2023
Ítarlegar upplýsingar um sjálfbærni og starfsemi Landsbankans
Í tengslum við ársuppgjör bankans birtum við í dag ítarlegar upplýsingar um sjálfbærni og starfsemi Landsbankans. Upplýsingarnar eru endurskoðaðar að hluta eða öllu leyti af endurskoðunarfyrirtækinu Deloitte.
Austurbakki
2. feb. 2023
Uppgjör Landsbankans fyrir árið 2022
Hagnaður Landsbankans á árinu 2022 nam 17,0 milljörðum króna eftir skatta (2021: 28,9 milljarðar króna). Arðsemi eigin fjár var 6,3% á árinu 2022 eftir skatta (2021: 10,8%).
27. okt. 2022
Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2022
Hagnaður Landsbankans á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 var 11,3 milljarðar króna, þar af 5,8 milljarðar króna á þriðja ársfjórðungi. Arðsemi eiginfjár á fyrstu níu mánuðum ársins var 5,6% og  var 8,5% á þriðja ársfjórðungi. Lækkun á gangvirði hlutabréfaeignar bankans hefur dregið úr arðsemi á árinu.
21. júlí 2022
Uppgjör Landsbankans fyrir fyrri helming ársins 2022
Hagnaður Landsbankans á fyrri helmingi ársins var 5,6 milljarðar króna, þar af 2,3 milljarðar króna á öðrum ársfjórðungi. Arðsemi eiginfjár á fyrri helmingi ársins var 4,1%. Arðsemin er undir 10% arðsemismarkmiði bankans, einkum vegna lækkunar á gangvirði hlutabréfaeignar bankans. 
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur