Fjárfestatengsl

Upp­gjör Lands­bank­ans fyr­ir fyrri helm­ing árs­ins 2019

Afkoma Landsbankans var jákvæð um 11,1 milljarð króna eftir skatta á fyrri helmingi ársins 2019 saman­borið við 11,6 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2018. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 9,1% á árs­grundvelli, samanborið við 9,9% á sama tímabili 2018. Laun og launatengd gjöld lækkuðu um 2% á milli tímabila.
25. júlí 2019 - Landsbankinn

Hreinar vaxtatekjur voru 20,5 milljarðar króna og hækkuðu um 5% á milli tímabila. Hreinar þjónustutekjur námu 4,1 milljarði króna samanborið við 3,9 milljarða króna á sama tímabili í fyrra. Virðisrýrnun útlána nam 2,4 milljörðum króna á tímabilinu, samanborið við jákvæðar virðisbreytingar upp á 1,7 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Vanskilahlutfall var 0,9% á fyrri helmingi ársins 2019 samanborið við 0,6% á sama tímabili 2018.

Rekstrartekjur bankans á fyrri helmingi ársins námu 27,9 milljörðum króna samanborið við 29,0 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Aðrar rekstrartekjur námu 5,7 milljörðum króna samanborið við 3,9 milljarða króna á sama tímabili árið áður.

Vaxtamunur eigna og skulda nam 2,4% á fyrri helmingi ársins 2019 en var 2,7% á sama tímabili  í fyrra.

Rekstrarkostnaður bankans nam 12,2 milljörðum króna á fyrri helmingi ársins 2019 og stendur hann í stað á milli tímabila. Þar af var launakostnaður 7,4 milljarðar króna samanborið við 7,5 milljarða króna á sama tímabili árið 2018. Annar rekstrarkostnaður var 4,9 milljarðar króna samanborið við 4,6 milljarða króna á sama tímabili árið áður.

Kostnaðarhlutfall á fyrri helmingi ársins 2019 var 40,4%, samanborið við 44,5% á sama tímabili árið 2018.

Útlán jukust um 6,2% frá áramótum, eða um 66 milljarða króna, bæði til einstakling­a og fyrirtækja. Innlán hjá Landsbankanum jukust um tæplega 5 milljarða frá áramótum.

Eigið fé Landsbankans var 240,6 milljarðar króna þann 30. júní sl. og eiginfjárhlutfallið var 23,7%.

Árshlutareikningur samstæðu 1H 2019

Afkomukynning

Fréttatilkynning

Fjárhagsbók

Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir:

„Uppgjör Landsbankans fyrir fyrri hluta ársins er gott. Tekjur bankans voru hærri og kostnaður lægri en gert var ráð fyrir og ljóst að grunnreksturinn er traustur og skilar góðri arðsemi. Aðhald í rekstri bankans á stóran þátt í að rekstrarkostnaður bankans stendur í stað á milli tímabila. Einnig hefur skilvirkni aukist með hagnýtingu á stafrænni tækni og nýjungar í þjónustu hafa fengið góðar viðtökur hjá viðskiptavinum. Kostnaðarhlutfall bankans á fyrri helmingi ársins var rúmlega 40% sem er lægra en á sama tíma í fyrra og lægra en markmið bankans.

Það er góður taktur í starfseminni og okkur er það mikið kappsmál að bjóða góða og samkeppnishæfa þjónustu. Landsbankinn var fyrstur íslenskra banka að bjóða öllum farsímanotendum upp á greiðslu í gegnum síma. Við vorum einnig fyrsti bankinn til að bjóða upp á aðgang að A2A-greiðslulausn sem er mikilvægt skref í átt að opnu bankakerfi.

Það eru óneitanlega ákveðin vonbrigði að matsfyrirtækið S&P Global Ratings meti horfur nú neikvæðar en að vissu leyti skiljanlegt í því efnahags- og samkeppnisumhverfi sem nú ríkir og S&P vísar til. Á hinn bóginn verður að líta til þess að bæði S&P og Euromoney líta svo á að Landsbankinn hafi náð bestum rekstrarárangri banka á Íslandi að undanförnu.“

Helstu atriði úr rekstri á öðrum ársfjórðungi (2F) 2019

Rekstur:

 • Hagnaður Landsbankans á öðrum ársfjórðungi (2F) 2019 nam 4,3 milljörðum króna, samanborið við 3,5 milljarða króna hagnað á sama fjórðungi 2018.
 • Arðsemi eigin fjár eftir skatta nam 7,1%, samanborið við 6,1% fyrir sama tímabil árið 2018.
 • Hreinar vaxtatekjur námu 10,2 milljörðum króna, samanborið við 9,8 milljarða króna á sama ársfjórðungi árið 2018.
 • Virðisbreytingar útlána voru neikvæðar um 1,4 milljarða króna á 2F 2019, samanborið við jákvæðar virðisbreytingar upp á 703 milljónir á sama ársfjórðungi 2018.
 • Hreinar þjónustutekjur námu 2,1 milljarði króna en þær voru 2,2 milljarðar króna á 2F 2018.
 • Vaxtamunur eigna og skulda var 2,3% samanborið við 2,7% á 2F 2018.
 • Laun og launatengd gjöld námu 3,7 milljörðum króna samanborið við 3,9 milljarða króna á 2F 2018 sem er lækkun um 5%.
 • Rekstrarkostnaður að frátöldum launum og launatengdum gjöldum hækkar um 2% frá sama tímabili árið áður.
 • Kostnaðarhlutfall á öðrum ársfjórðungi 2019 var 42,3%, samanborið við 53,6% á sama tíma árið áður.
 • Stöðugildi hjá Landsbankanum þann 30. júní 2019 voru 903 en voru 955 á sama tíma fyrir ári.

Efnahagur:

 • Eigið fé Landsbankans nam í lok júní 240,6 milljörðum króna og hefur hækkað um 0,4% frá áramótum.
 • Eiginfjárhlutfall alls (e. total capital ratio) þann 30. júní 2019 var 23,7% en var 24,1% í lok júní 2018. Það er vel umfram 21% lágmarkseiginfjárkröfu Fjármálaeftirlitsins.
 • Heildareignir bankans námu 1.403 milljörðum króna í lok júní 2019.
 • Innlán viðskiptavina námu 697,9 milljörðum króna í lok júní 2019 samanborið við 693 milljarða króna í lok árs 2018.
 • Útlán jukust um 6,2% á fyrri helmingi ársins, eða um 66 milljarða króna. Útlán til fyrirtækja jukust um 40 milljarða króna og útlán til einstaklinga jukust um 26 milljarða króna.
 • Í maí gaf Landsbankinn út skuldabréf með breytilegum vöxtum til átján mánaða að fjárhæð 300 milljónir norskra króna og 600 milljónir sænskra króna. Skuldabréfin voru seld á kjörum sem jafngilda 83 punkta álagi á þriggja mánaða millibankavexti í norskum krónum og 85 punkta álagi á þriggja mánaða millibankavexti í sænskum krónum.
 • Bankinn fylgist náið með og stýrir lausafjáráhættu bankans í heild, í erlendum myntum og í íslenskum krónum. Lausafjárhlutfall bankans (e. liquidity coverage ratio) var 174% í lok júní 2019.
 • Heildarvanskil fyrirtækja og heimila námu 0,9% í lok júní 2019, samanborið við 0,8% í lok árs 2018.

Helstu niðurstöður (fjárhæðir í milljónum króna)

  1H 2019 1H 2018 2F 2019 2F 2018
Hagnaður eftir skatta
11.113
11.613
4.329
3.511
Arðsemi eigin fjár eftir skatta
9,1%
9,9%
7,1%
6,1%
Vaxtamunur eigna og skulda *
2,4%
2,7%
2,3%
2,7%
Kostnaðarhlutfall **
40,4%
44,5%
42,3%
53,6%

  30.06 2019 30.06 2018 31.12 2018 31.12 2017
Heildareignir
1.402.835
1.249.853
1.326.041
1.192.870
Útlán til viðskiptavina
1.130.915
989.481
1.064.532
925.636
Innlán frá viðskiptavinum
697.898
654.689
693.043
605.158
Eigið fé
240.612
232.113
239.610
246.057
Eiginfjárhlutfall alls
23,7%
24,1%
24,9%
26,7%
Fjármögnunarþekja erlendra mynta
164%
165%
166%
179%
Heildar lausafjárþekja
174%
164%
158%
157%
Lausafjárþekja erlendra mynta
555%
743%
534%
931%
Vanskilahlutfall (>90 daga)
0,9%
0,6%
0,8%
0,9%
Stöðugildi
903
955
919
997

* Vaxtamunur eigna og skulda = (Vaxtatekjur/meðalstaða heildareigna) – (vaxtagjöld/meðalstaða heildarskulda).

** Kostnaðarhlutfall = Rekstrargjöld alls/(Hreinar rekstrartekjur – virðisbreytingar útlána).

Aðrir þættir í rekstri bankans á fyrri helmingi ársins 2019

 • Í Gallup-könnun mældist markaðshlutdeild Landsbankans á einstaklingsmarkaði 37,1% á fyrri hluta ársins en bankinn hefur verið með mestu markaðshlutdeild á einstaklingsmarkaði frá árinu 2014. Markaðshlutdeild bankans á fyrirtækjamarkaði mældist 31,9%, samkvæmt könnun Gallup. Hlutdeild Landsbankans í útlánum til fyrirtækja er um 40%.
 • Landsbankaappið var valið app ársins þegar íslensku vefverðlaunin voru afhent í febrúar.
 • Ýmsar nýjungar voru kynntar í Landsbankaappinu og netbönkum á fyrri hluta ársins. Ein þeirra var stofnun kreditkorta í sjálfsafgreiðslu en kort sem stofnað er í sjálfsafgreiðslu er samstundis tilbúið til notkunar í Apple Pay, kortaappi Landsbankans og á netinu, þótt kortið sjálft hafi ekki borist notanda. Þá var nýtt yfirlit sem sýnir hversu háa heimild viðskiptavinir hafa til lántöku í sjálfsafgreiðslu gert aðgengilegt í Landsbankaappinu, svo annað dæmi sé nefnt. Landsbankinn mun halda áfram að þróa stafrænar lausnir í takti við þarfir viðskiptavina.
 • Notkun viðskiptavina á stafrænum lausnum heldur áfram að aukast hratt. Erlendar greiðslur eru nú í um 90% tilvika framkvæmdar í sjálfsafgreiðslu. Hið sama má segja um 75% af greiðslumötum og um 90% breytinga á kreditkorta- og yfirdráttarheimildum, svo nokkur dæmi séu nefnd.
 • Landsbankinn hlaut í apríl jafnlaunavottun sem er staðfesting á því að jafnlaunakerfi bankans samræmist kröfum jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. Meginmarkmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði.
 • Á aðalfundi bankans í apríl 2019 var samþykkt tillaga bankaráðs um að greiða arð til hluthafa vegna rekstrarársins 2018 að fjárhæð 9.922 milljónir króna, sem samsvarar 0,42 krónu á hlut. Arðinn skyldi greiða í tveimur jafnháum greiðslum, annars vegar 10. apríl 2019 og hins vegar 2. október 2019. Fyrri arðgreiðslan var innt af hendi til hluthafa í apríl sl. í samræmi við ákvörðun fundarins.
 • Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti endurnýjaði í apríl viðurkenningu Landsbankans sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum. Það eru Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins, Nasdaq OMX Iceland og Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við Háskóla Íslands sem standa að viðurkenningunni.
 • Landsbankinn samdi í apríl við Vörð um kortatryggingar fyrir korthafa Landsbankans til næstu fimm ára.
 • Frá og með 8. maí sl. hafa korthafar Landsbankans getað tengt greiðslukort sín við Apple Pay en Apple Pay gerir Apple-notendum kleift að greiða með Apple-tækjum, þ.e. iPhone, iPad, Apple-úri og Apple-tölvu, á sama hátt og með greiðslukorti. Viðtökurnar voru mjög góðar og greinilegt að margir höfðu beðið óþreyjufullir eftir að geta nýtt sér þennan möguleika.
 • Landsbankinn og Arion banki voru umsjónaraðilar almenns útboðs á Íslandi sem haldið var í tengslum við skráningu Marel í Euronext kauphöllina í Amsterdam en útboðinu lauk 5. júní sl.

Símafundur vegna uppgjörs

Símafundur fyrir markaðsaðila vegna uppgjörs bankans fyrir fyrri helming ársins 2019 verður haldinn kl. 10.00, föstudaginn 26. júlí. Fundurinn fer fram á ensku. Skrá þarf þátttöku með því að senda tölvupóst á netfangið ir@landsbankinn.is.

Árshlutareikningur samstæðu 1H 2019

Afkomukynning

Fréttatilkynning

Fjárhagsbók

Þú gætir einnig haft áhuga á
New temp image
6. sept. 2021

Lætur af störfum hjá Landsbankanum

Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri Eignastýringar og miðlunar Landsbankans, hefur sagt starfi sínu lausu hjá bankanum, sem hún hefur gegnt frá árinu 2010. Hún hefur þegar látið af störfum.
New temp image
23. júlí 2021

Landsbankinn nýtir heimild til kaupa á eigin hlutum

Bankaráð Landsbankans hefur ákveðið að nýta heimild til kaupa á eigin hlutum í bankanum sem veitt var á aðalfundi bankans 24. mars 2021. Samkvæmt endurkaupaáætluninni munu kaupin nema að hámarki 57 milljónum hluta eða sem nemur 0,24% af útgefnu hlutafé. Landsbankinn hefur áður gefið hluthöfum kost á að selja hluti sína í bankanum, síðast í desember 2018.
New temp image
22. júlí 2021

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrri helming ársins 2021

Afkoma Landsbankans var jákvæð um 14,1 milljarð króna á fyrri helmingi ársins 2021 samanborið við 3,3 milljarða króna tap á sama tímabili árið 2020. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 10,8% á ársgrundvelli, samanborið við -2,7% á sama tímabili 2020.
New temp image
31. maí 2021

Lætur af störfum hjá Landsbankanum 

Perla Ösp Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Áhættustýringar Landsbankans, hefur sagt starfi sínu hjá bankanum lausu og hefur látið af störfum.  
New temp image
6. maí 2021

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2021

Hagnaður Landsbankans á fyrstu þremur mánuðum ársins var 7,6 milljarðar króna. Arðsemi eiginfjár var 11,7%.
New temp image
24. mars 2021

Niðurstöður aðalfundar Landsbankans 2021

Aðalfundur Landsbankans, sem haldinn var 24. mars 2021, samþykkti að greiða 4.489 milljónir króna í arð til hluthafa. Það samsvarar 42,7% af hagnaði ársins 2020. Þar með munu arðgreiðslur bankans á árunum 2013-2021 nema um 146 milljörðum króna. Á fundinum voru þrír nýir aðalmenn kjörnir í bankaráð.
New temp image
22. mars 2021

Tillögur til aðalfundar og framboð til bankaráðs

Aðalfundur Landsbankans verður haldinn miðvikudaginn 24. mars 2021. Tillögur til aðalfundar og upplýsingar um framboð til bankaráðs eru aðgengilegar á vef bankans.
New temp image
18. feb. 2021

Landsbankinn gefur út græn skuldabréf í evrum

Landsbankinn lauk í dag sölu á nýjum grænum skuldabréfaflokki að fjárhæð 300 milljónir evra. Skuldabréfin bera 0,375% fasta vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 87 punkta álagi á miðgildi vaxtatilboða í vaxtaskiptasamningum á markaði. Heildareftirspurn nam tæpum milljarði evra frá meira en áttatíu fjárfestum.
Ungt fólk spilar á hljóðfæri
11. feb. 2021

Árs- og sjálfbærniskýrsla 2020 komin út

Árs- og sjálfbærniskýrsla Landsbankans fyrir árið 2020 er komin út og er hægt að nálgast hana á vef bankans. Í skýrslunni er fjallað um rekstur bankans og þjónustu á árinu 2020 á aðgengilegan hátt. 
11. feb. 2021

Uppgjör Landsbankans fyrir árið 2020

Hagnaður Landsbankans hf. á árinu 2020 nam 10,5 milljörðum króna eftir skatta, samanborið við 18,2 milljarða króna á árinu 2019. Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 4,3% á árinu 2020, samanborið við 7,5% arðsemi árið áður.
Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur