Fréttir

Lands­bank­inn veit­ir 15 millj­ón­ir króna í sam­fé­lags­styrki - 2020

Samfélagsstyrkjum að upphæð 15 milljónum króna var nýverið úthlutað úr Samfélagssjóði Landsbankans. Alls hlutu 34 verkefni styrki að þessu sinni. Verkefnin sem hlutu styrki eru afar fjölbreytt og gagnast fólki á öllum aldri, víða um land
22. desember 2020 - Landsbankinn

Þrjú verkefni hlutu styrk að fjárhæð 1 milljón króna, 17 verkefni hlutu 500.000 króna styrk og 14 verkefni fengu 250.000 króna styrk.

Rúmlega 500 umsóknir bárust sjóðnum að þessu sinni. Samfélagsstyrkjum Landsbankans er ætlað að styðja mannúðar- og líknarmál, menntamál, rannsóknir og vísindi, forvarna- og æskulýðsstarf, umhverfismál og verkefni á sviði menningar og lista.

Dómnefnd samfélagsstyrkja var skipuð þeim Ármanni Jakobssyni, prófessor við Háskóla Íslands, Felix Bergssyni leikara og Guðrúnu Agnarsdóttur lækni, en hún var jafnframt formaður dómnefndar.

Samfélagsstyrkir Landsbankans 2020

1.000.000 kr.

Mobile health ehf. – Betri svefn grunnskólabarna
Félagið fær styrk fyrir verkefnið Betri svefn grunnskólabarna og er markmið þess að bæta svefnheilsu barna á grunnskólaaldri. Svefnmynstur íslenskra barna og unglinga hafi staðið í stað eða versnað á síðustu árum. Mikilvægt er að efla forvarnastarf um mikilvægi svefnheilsu snemma á lífsleiðinni. Mobile health fær styrk til að útbúa kennsluefni sem gagnast kennurum við kennslu en einnig foreldrum heima fyrir.

ArcanaBio ehf. – Nýjar DNA hraðgreiningar – forvarnir fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi
Styrkurinn er veittur líftæknifyrirtækinu ArcanaBio. Undir stjórn Karls G. Kristinssonar prófessors og í samvinnu við Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans vinna þau að þróun nýrra DNA hraðgreiningalausna til að styrkja forvarnir, öryggi og almenna heilsuvernd. Einnig að styðja við framlínuaðgerðir íslenska heilbrigðiskerfisins gegn Covid-19 og öðrum hættulegum smitsjúkdómum.

Hjálparstarf kirkjunnar – Framtíðarsjóður

Styrkurinn er veitur fyrir Framtíðarsjóð Hjálparstarfsins. Með Framtíðarsjóðnum hjálpar stofnunin ungmennum efnaminni fjölskyldna að stunda nám með það að markmiði að rjúfa vítahring stuttrar skólagöngu, lágra launa og fátæktar.

500.000 kr.

Birna G. Ásbjörnsdóttir – Mataræði, þarmaflóra og geðheilsa barna og unglinga á Íslandi

Nýlegar rannsóknir benda til þess að samspil fæðu, þarmaflóru og gegndræpi þarma geti haft áhrif á geðheilbrigði. Birna fær styrk fyrir rannsóknarverkefni til doktorsgráðu í heilbrigðisvísindum þar sem hún rannsakar samspil mataræðis, þarmaflóru og geðheilsu barna og unglinga á Íslandi.

Dropinn – Sumarbúðir fyrir börn með sykursýki

Styrkurinn er veittur til að styðja við stærsta verkefni Dropans sem er að bjóða upp á árlegar sumarbúðir fyrir börn og unglinga með sykursýki.

FLÆÐI, listfélag – FLÆÐI Gallerý

FLÆÐI er sjálfstætt verkefni fjögurra ungra kvenna og fá þær styrk fyrir verkefnið FLÆÐI Gallerý. Markmið þess felst í að skapa rými fyrir aukna listaflóru og menningu á Íslandi og vera stökkpallur fyrir listafólk.

Flétta, hönnunarstofa ehf. – Íslenska glerið

Íslenska glerið er samstarfsverkefni hönnunarstofunnar Fléttu og Kristínar Sigurðardóttur. Þau fá styrk til að rannsaka möguleika á endurvinnslu steinullar í nýtt hráefni. Byggist verkefnið á útskriftarverkefni Kristínar þar sem hún umbreytti steinull á þann veg að hún minnir einna helst á hrafntinnu.

Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir – Hömlulaus

Inga Björk fær styrk fyrir sjónvarpsþættina Hömlulaus sem eiga að vera fræðandi og og varpa ljósi á fjölbreytileika fatlaðs fólks á jákvæðan hátt.

Kvíðameðferðarstöðin – Vellíðan eldra fólks

Algengi lyndis- og kvíðaraskana er mikið hjá öldruðu fólki. Tækifæri til forvarna felst meðal annars í að veita fræðslu á grundvelli hugrænnar atferlismeðferðar og kenna gagnleg bjargráð áður en fólk kemst á efstu ár. Styrkurinn er veittur til að þróa fræðsluefni og halda námskeið fyrir fólk sem er á aldrinum 60 til 70 ára og vill búa í haginn fyrir sig á efri árum.

Landvernd – Nýja náttúrukortið

Landvernd fær styrk til að gera nýtt náttúrkort. Kortið veitir almenningi aðgang að upplýsingum um stöðu náttúruverndar og orkunýtingar á Íslandi í dag og sýnir á skýran hátt stöðu og framtíðaráform um nýtingu og vernd jarðhitasvæða og vatnsfalla á Íslandi.

Lifecourse rannsóknarteymið – Líðan ungmenna á tímum COVID-19 faraldursins

Áhrif kórónuveirufaraldursins á daglegt líf og líðan íslenskra ungmenna eru óþekkt að svo stöddu. Teymið fær styrk fyrir rannsókn sína þar sem líðan ungmenna á tímum COVID-19 faraldursins verður könnuð frá ýmsum hliðum.

Mission framleiðsla – Efnaskipti

Styrkurinn er veittur til framleiðslu á heimildarmyndaefninu Efnaskipti. Framleiða á kvikmyndað efni um andlega heilsu og geðheilbrigðismál á Íslandi. Sýna á hver einkenni algengra sjúkdóma eru og hvernig fólk getur þróað með sér ýmsa sjúkdóma í kjölfar áfalla, streitu, neyslu og fleira.

Orkusjálfbærni ehf. – Lífdísel

Orkusjálfbærni fullvinnur lífdísel úr þeirri olíu sem fellur til á Suðurlandi. Styrkurinn er veittur til að þau geti farið á næsta stig í framleiðslunni og tekið við repju/nepjufræjum frá bændum til pressunar og fullvinnslu lífdíselolíu og stuðlað þannig að meiri fjölbreytileika í sunnlenskum landbúnaði.

Rauði krossinn á Íslandi – Frú Ragnheiður - Suðurnesjum

Frú Ragnheiður hefur það markmið að ná til heimilislausra einstaklinga og fólks sem notar vímuefni í æð og bjóða þeim skaðaminnkandi þjónustu í formi heilbrigðis- og nálaskiptaþjónustu. Frú Ragnheiður hóf starfsemi á Suðurnesjum á árinu. Fá þau styrk til að kaupa æðaskanna í sérútbúinn bíl Frú Ragnheiðar á Suðurnesjum.

Reykjavík Tool Library – Viðgerðastund

Reykjavík Tool Library er eins og bókasafn nema að hér eru leigð út verkfæri. Styrkurinn er til að kynna starfsemina á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni og þá sérstaklega hugmyndina Viðgerðarstund en það eru vinnustofur þar sem fólk lærir hvort af öðru að gera við húsgögn og aðra muni.

Sigrún Ólafsdóttir – Viðhorf Íslendinga til umhverfisins

Sigrún fær styrk fyrir verkefnið Viðhorf Íslendinga til umhverfisins. Ísland tekur þátt í alþjóðlegu viðhorfskönnuninni fyrir árið 2020. Mun Sigrún vinna úr niðurstöðum og miðla áfram svo þær nýtist við stefnumótun og í umræðum um umhverfismál.

Stígamót – Sjúk ást (myndbönd)

Sjúk ást er fræðslu- og forvarnaverkefni fyrir ungt fólk um kynbundið ofbeldi og áreitni. Markmiðið er að fræða ungmenni um mörk og samþykki með það að leiðarljósi að útrýma kynbundnu ofbeldi í íslensku samfélagi. Stígamót fá styrk til að framleiða myndbönd fyrir næstu Sjúk ást herferð.

Tálknafjarðarskóli – Listasmiðjur með listamönnum úr heimabyggð

Styrkinn fær skólinn fyrir verkefnið Listasmiðjur með listamönnum úr heimabyggð. Hér er um að ræða samstarf milli skólanna á sunnanverðum Vestfjörðum og þeirra listamanna sem eru ættaðir af svæðinu. Listamennirnir koma á heimaslóðir og taka þátt í samstarfinu með því að deila sinni þekkingu og list til barnanna.

VE 123 – Fræ til stærri afreka

Tugþúsundir þátttökuverðlauna úr plasti og ódýrum málmum eru gefin á hverju ári í tengslum við íþróttaviðburði. VE 123 fær styrk til að hanna verðlaun úr lífrænum efnivið með fræjum í sem má svo grafa í jörðu þar sem þau brotna niður og upp vex falleg planta.

Verðandi endurnýtingarmiðstöð – Námskeið í endurnýtingu

Verðandi endurnýtingarmiðstöð á Hofsósi fær styrk til að halda námskeið fyrir íbúa í moltugerð, smíði moltukassa og að endurnýta efni til að sauma innkaupapoka.

250.000

Arnaldur Bragi Jakobsson - Matarsóun og hungur / möguleg lausn

Matarsóun er stór vandi hér á landi sem og víða annars staðar. Á sama tíma er nokkur fjöldi einstaklinga hér á landi sem lifir við fæðuóöryggi. Arnaldur fær styrk fyrir verkefni sitt sem miðar að því að gerast milliliður þeirra sem framleiða matvæli og þeirra sem skortir matvæli.

Ás styrktarfélag – Atvinnuþátttaka ungs fólk með fatlanir

Ás fær styrk til að koma af stað verkefni sem ætlað er að aðstoða ungt fólk með þroskahamlanir, til atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði. Styrkurinn mun nýtast til að útbúa áhugasviðskönnun, leita eftir samstarfsaðilum og fá ráðgjöf fagaðila varðandi slík verkefni.

Ásgeir H Ingólfsson - Ljóðamála á almannafæri

Um er að ræða eina langa ljóðaviku þar sem lesið yrði upp, bæði á Akureyri og á nágrannastöðunum. Stök ljóðskáld munu þá reglulega skjóta upp kollinum á ólíklegustu stöðum á svæðinu, auk þess sem listamenn úr öðrum geirum yrðu fengnir til þess að skreyta ljóðin.

Bati, góðgerðafélag – Karlar studdir til bata

Bati fær styrk fyrir kaup og þýðingar á gagnreyndu meðferðarefni fyrir karla í refsiréttarkerfinu og að þjálfa meðferðaraðila í því að nota efnið.

Blái herinn – Litakóðun strandlengjunnar

Blái herinn fær styrk til að litakóða fjörur, víkur og firði landsins til að skilgreina plastmenguð svæði, hvar þarf að hreinsa og hvar er búið að hreinsa fjörur landsins.

Félag fósturforeldra – Fræðsla og upplýsingarveita Félags fósturforeldra

Félagið fær styrk til að efla fræðslu til fósturbarna, fósturforeldra og til samfélagsins í heild. Markmiðið er að koma upp upplýsingaveitu, betri vefsíðu og búa til umfangsmikinn fræðsluvettvang til stuðnings þessu mikilvæga samfélagslega málefni.

Félag lesblindra á Íslandi – Lesblinduvænir skólar

Markmið verkefnisins er að efla íslenskt skólaumhverfi til stuðnings við lesblinda nemendur. Skipuleggja má skólastarf og umhverfi skólanna þannig að það styðji enn frekar við að lesblindir einstaklingar nái árangri í skólakerfinu.

Listfélagið RASK – Nýmiðlavinnusmiðjur fyrir ungar listakonur

Nýmiðlalistafélagið RASK fær styrk fyrir vinnusmiðjum fyrir ungar listakonur á aldrinum 13-25 ára. Markmiðið er að bjóða upp á örnámskeið í ólíkum greinum nýmiðlalistformsins, eins og raftónlist, skapandi forritun og lifandi hreyfimyndagerð.

Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs – Vor / Wiosna

Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs ætlar að blása til pólskrar listahátíðar í Sláturhúsinu á Egilsstöðum vorið 2021 þar sem fram munu koma pólskir listamenn sem eru búsettir og starfa á Íslandi. Boðið verður upp á kvikmyndir, sviðslist, myndlist, tónlist og vinnustofur fyrir börn og fullorðna undir leiðsögn pólskra listamanna.

Píeta samtökin – Píetasíminn

Píeta samtökin vinna mikilvægt forvarnastarf gegn sjálfsvígum á Íslandi. Samtökin fá styrk fyrir sólarhringsþjónustu Píetasímans en með honum geta þau sem á þurfa að halda leitað til ráðgjafa samtakanna nótt sem dag.

Trans vinir – Fræðslu- og forvarnaverkefni um kynvitund barna

Trans vinir fá styrk fyrir fræðslu- og forvarnaverkefni um kynvitund barna. Þau ætla að ráðast í þýðingu og útgáfu á fjórum barnabókum um ódæmigerða kynvitund og sjá svo um að dreifa efninu til almenningsbókasafna og leik- og grunnskóla.

UN Women á Íslandi – Er þinn vinnustaður öruggur?

UN Women á Íslandi styður fyrirtæki í baráttunni gegn kynferðislegu ofbeldi og áreitni á vinnustað. Þau fá styrk til að gera leiðbeiningar um innleiðingu þolendamiðaðrar áætlunar fyrir vinnustaði til að gera þá örugga fyrir okkur öll.

Ungar athafnakonur – Eflum ungar konur í atvinnulífinu

Helsta markmið ungra athafnakvenna er að stuðla að jafnrétti, hugarfarsbreytingu og framþróun í samfélaginu. Þær vilja jafna stöðu kynjanna á íslenskum vinnumarkaði með því að standa fyrir fræðslu og umræðu.

UNICEF á Íslandi - Barnvænir vinnustaðir

UNICEF á Íslandi fær styrk fyrir þróun verkefnisins Barnvænir vinnustaðir. Verkefnið snýst um að kynna og hvetja fyrirtæki til að bjóða upp á vinnustaði sem eru fjölskylduvænir, verða viðurkenndir Barnvænir vinnustaðir, þar sem það hefur jákvæð áhrif fyrir samfélagið í heild sinni.

Þú gætir einnig haft áhuga á
Höfuðstöðvar Landsbankans í Austurstræti
22. sept. 2023
Síðasti dagurinn í Austurstræti
Í dag er síðasti dagurinn sem dyr útibús Landsbankans við Austurstræti 11 standa opnar og lokar húsið klukkan 16.00.
Grænland
21. sept. 2023
Fyrirtækjaráðgjöf bankans umsjónaraðili við flutning Amaroq á aðalmarkað
Amaroq Minerals, með auðkennið „AMRQ“, hefur nú verið skráð á Aðalmarkað Nasdaq Iceland. Auk skráningar á Aðalmarkað Nasdaq Iceland eru hlutabréf Amaroq skráð á markað í Kanada (TSX-V) og London (AIM). Samhliða flutningnum yfir á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hefur félagið verið afskráð af First North Iceland. Amaroq Minerals er fyrsta skráða félag sinnar tegundar á Íslandi. Félagið leggur megináherslu á leit að gulli og öðrum verðmætum málmum og hefur víðtækar rannsóknar- og vinnsluheimildir á Grænlandi, þar sem finna má gull, kopar, nikkel og aðra málma sem eru nauðsynlegir fyrir orkuskipti framtíðarinnar. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hafði umsjón með skráningarferlinu og óskum við starfsfólki og hluthöfum Amaroq til hamingju með skráninguna.
Reykjastræti
21. sept. 2023
Afgreiðsla danskra peningaseðla
Viðskiptavinir geta nálgast danska peningaseðla í útibúum og hraðbönkum Landsbankans um allt land. Við viljum benda viðskiptavinum á að við höfum nú hætt móttöku á 1.000 kr. og 500 kr. dönskum peningaseðlum, sem og móttöku á öllum færeyskum peningaseðlum. Engar breytingar eru á viðskiptum með 200 kr., 100 kr. og 50 kr. danska peningaseðla. Viðskipti með reiðufé fylgja kröfum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með hertum reglum í Danmörku hefur móttaka reiðufjár frá erlendum bönkum verið takmörkuð og því getur bankinn ekki lengur átt viðskipti með 500 kr. og 1000 kr. danska peningaseðla.
Tölva á vinnuborði
14. sept. 2023
Uppfærsla á RSA-appinu - nýtt tákn og heiti
Við vekjum athygli á að RSA SecurID appið sem notað er fyrir öruggar innskráningar og greiðslur í netbanka fyrirtækja er að breytast.
Reykjastræti
13. sept. 2023
Opnum útibúið í Reykjastræti
Við opnum í dag útibú í nýja húsnæðinu okkar í Reykjastræti 6. Þar er hægt að fá þjónustu hjá gjaldkera frá kl. 10-16 og hraðbankar og önnur sjálfsafgreiðslutæki eru aðgengileg allan sólarhringinn.
Sunna Ósk Friðbertsdóttir
12. sept. 2023
Sunna Ósk Friðbertsdóttir nýr regluvörður bankans
Sunna Ósk Friðbertsdóttir hefur verið ráðin regluvörður Landsbankans og hefur hún tekið til starfa. Sunna lauk BA-gráðu í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík árið 2008 og ML-gráðu frá sama skóla árið 2010. Hún hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum og er með málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi. Sunna hóf störf sem lögfræðingur hjá Landsbankanum árið 2010 og hefur sinnt fjölbreyttum verkefnum, bæði varðandi innleiðingu löggjafar og daglega starfsemi bankans. Hún hefur starfað við regluvörslu hjá bankanum frá árinu 2017 og var staðgengill regluvarðar frá árinu 2022. Regluvarsla hefur umsjón og eftirlit með því að Landsbankinn starfi í samræmi við innra og ytra regluverk og sinnir fræðslu og ráðgjöf um kröfur laga og reglna sem hafa áhrif á starfsemi bankans.
Svikaskilaboð - pólska
1. sept. 2023
Przypomnienie: Ostrzegamy przed próbami oszustwa za pomocą fałszywych wiadomości SMS
Ostrzegamy przed oszustwami na stronach internetowych pojawiających się w imieniu Auðkenni, które rzekomo m.in. proponują połączenie z Landsbankinn.
New temp image
31. ágúst 2023
Landsbankinn breytir vöxtum
Í kjölfar nýlegrar vaxtaákvörðunar Seðlabanka Íslands verða gerðar breytingar á vöxtum Landsbankans. Vaxtabreytingarnar taka jafnframt mið af vöxtum á markaði og öðrum fjármögnunarkjörum Landsbankans.
31. ágúst 2023
Sjálfbærnidagur Landsbankans í Grósku 7. september
Sjálfbærnidagur Landsbankans verður haldinn, fimmtudaginn 7. september kl. 9.00 - 11.30 í Grósku, Bjargargötu 1. 
Skjáskot af svikaskilaboðum
31. ágúst 2023
Ítrekun: Vörum við svikatilraunum með fölskum SMS-um
Við vörum við svikasíðu sem birt er í nafni Auðkennis og lítur út fyrir að bjóða meðal annars upp á tengingu við Landsbankann.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur