Upp­gjör Lands­bank­ans fyr­ir fyrstu níu mán­uði árs­ins 2020

Hagnaður Landsbankans á þriðja ársfjórðungi 2020 nam 4 milljörðum króna eftir skatta. Afkoma bankans var jákvæð um 699 milljónir króna eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins 2020.
29. október 2020 - Landsbankinn
 • Hagnaður Landsbankans á þriðja ársfjórðungi 2020 nam 4 milljörðum króna eftir skatta.
 • Afkoma bankans var jákvæð um 699 milljónir króna eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins 2020.
 • Landsbankinn færði 13,6 milljarða króna í virðisrýrnunarsjóð á fyrstu níu mánuðum ársins.
 • Rekstrarkostnaður lækkar á milli ára.
 • Á fyrstu níu mánuðum ársins tóku um 7.700 einstaklingar og fjölskyldur íbúðalán eða endurfjármögnuðu eldri íbúðalán á betri kjörum hjá Landsbankanum. Um 800 voru að kaupa sína fyrstu fasteign.
 • Innlán jukust um 106 milljarða króna frá áramótum sem er 15% aukning.
 • Landsbankinn fékk í september framúrskarandi einkunn í UFS-áhættumati Reitunar eða 86 stig af 100. Í matinu er skoðað hvernig bankinn vinnur að umhverfismálum, félagsþáttum og stjórnarháttum. Fyrr á árinu mældi matsfyrirtækið Sustainalytics Landsbankann út frá þessum þáttum og var bankinn í 2. sæti af 382 bönkum sem starfa í Evrópu.
 • Landsbankinn er með sterka eiginfjár- og lausafjárstöðu sem er vel umfram kröfur eftirlitsaðila.

Hagnaður Landsbankans á þriðja ársfjórðungi 2020 nam 4 milljörðum króna, eftir skatta, samanborið við 3,2 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið áður. Afkoma Landsbankans var jákvæð um 699 milljónir króna eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins 2020 samanborið við 14,4 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2019. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 0,4% á ársgrundvelli, samanborið við arðsemi upp á 7,9% á sama tímabili 2019.

Hreinar vaxtatekjur voru 28,4 milljarðar króna samanborið við 30,1 milljarð króna á sama tímabili árið á undan, sem er 6% lækkun á milli tímabila. Hreinar þjónustutekjur námu 5,7 milljörðum króna og lækkuðu um 7% frá sama tímabili árið áður.

Á fyrstu níu mánuðum ársins nam virðisrýrnun útlána um 13,6 milljörðum króna, sem jafngildir um 1% af eignasafni bankans, samanborið við 3,4 milljarða króna á sama tímabili 2019. Virðisrýrnunin var að langmestu leyti bókfærð á fyrri helmingi ársins og byggði m.a. á ítarlegu mati á væntu útlánatapi vegna áhrifa COVID-19. Virðisrýrnun útlána á þriðja ársfjórðungi nam um 120 milljónum króna.

Vaxtamunur eigna og skulda nam 2,1% á fyrstu níu mánuðum ársins 2020 en var 2,4% á sama tímabili árið áður.

Rekstrarkostnaður bankans á fyrstu níu mánuðum ársins 2020 nam 17,4 milljörðum króna, samanborið við 17,7 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Þar af var launakostnaður 10,8 milljarðar króna samanborið við 10,7 milljarða króna árið áður. Annar rekstrarkostnaður var 6,6 milljarðar króna samanborið við 7 milljarða króna á sama tímabili árið áður.

Kostnaðarhlutfall á fyrstu níu mánuðum ársins var 51,6%, samanborið við 41,4% á sama tímabili árið 2019.

Útlán til einstaklinga og fyrirtækja jukust um 10,1% frá áramótum, eða um rúma 115 milljarða króna, en þar af voru um 38 milljarðar króna vegna gengisbreytinga. Landsbankinn hefur aldrei lánað jafnmikið til heimila og á fyrstu níu mánuðum ársins 2020 en alls lánaði bankinn 89 milljarða króna í íbúðalán. Innlán hjá Landsbankanum jukust um 106 milljarða króna frá áramótum, sem er 15% aukning.

Eigið fé Landsbankans var 248,4 milljarðar króna hinn 30. september sl. og eiginfjárhlutfallið var 24,7%.

Árshlutareikningur samstæðu 9M 2020

Afkomukynning

Fréttatilkynning

Fjárhagsbók

Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir:

„Gott uppgjör fyrir þriðja ársfjórðung endurspeglar styrk á miklum óvissutímum og bankinn er sem fyrr í góðri stöðu til að styðja við bakið á viðskiptavinum. Þrátt fyrir krefjandi aðstæður í efnahagslífinu finnum við fyrir góðum meðbyr. Mikil eftirspurn er eftir íbúðalánum bankans, jafnt af hálfu þeirra sem eru að kaupa fasteign og þeirra sem eru að endurfjármagna á betri kjörum. Góður gangur hefur verið í eignastýringu og fyrirtækjaráðgjöf bankans, innlán hafa aukist umtalsvert á árinu og nýlega lauk bankinn vel heppnuðu skuldabréfaútboði í norskum og sænskum krónum sem sýnir að bankinn hefur góðan aðgang að erlendum fjármagnsmörkuðum.

Við brugðumst fljótt við áhrifum kórónuveirufaraldurins bæði með því að bjóða viðskiptavinum ýmis úrræði til að takast á við vandann og með því að leggja verulegar fjárhæðir til hliðar vegna vænts útlánataps. Mat bankans á virðisrýrnun sem var gjaldfærð á fyrri árshelmingi var raunsætt og því hafa framlög í virðisrýrnunarsjóð ekki verið aukin nema að litlu leyti á þriðja ársfjórðungi. Áfram er þó mikil óvissa um áhrif faraldursins.

Það er ánægjulegt hversu vel viðskiptavinir okkar hafa tekið breytingum á þjónustu sem óhjákvæmilega hafa hlotist af faraldrinum. Langflest erindi er hægt að leysa í síma eða í gegnum tölvu. Frá því að faraldurinn hófst hafa um 20.000 manns pantað tíma í útibúi eða símtal og margir nýtt sér netspjall bankans til að hafa samband. Skilvirkni, gott starfsfólk og öflug stafræn þjónusta gera það að verkum að við höfum getað tekist á við aukið álag og sinnt erindum viðskiptavina fljótt og vel. Ánægja með þjónustuna mælist mikil og fjölmargir nýir viðskiptavinir hafa bæst í hópinn, jafnt fyrirtæki sem einstaklingar. Markaðshlutdeild bankans er sterk og hefur farið vaxandi."

Helstu atriði úr rekstri á þriðja ársfjórðungi (3F) 2020

Rekstur:

 • Hagnaður Landsbankans á 3F 2020 nam 4 milljörðum króna en hagnaður á sama fjórðungi 2019 var 3,2 milljarðar króna.
 • Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 6,5%, en 5,4% fyrir sama tímabil árið 2019.
 • Hreinar vaxtatekjur námu 9,4 milljörðum króna, en voru 9,6 milljarðar króna á sama ársfjórðungi árið 2019.
 • Virðisbreytingar útlána voru neikvæðar um 120 milljónir króna á 3F 2020, samanborið við neikvæðar virðisbreytingar upp á 1,1 milljarð króna á sama ársfjórðungi 2019.
 • Hreinar þjónustutekjur námu 2,1 milljarði króna en þær voru 2 milljarðar króna á 3F 2019.
 • Vaxtamunur eigna og skulda var 2,1%, en var 2,3% á 3F 2019.
 • Laun og launatengd gjöld námu 3,1 milljarði króna en voru 3,3 milljarðar króna á 3F 2019.
 • Rekstrarkostnaður að frátöldum launum og launatengdum gjöldum lækkar um 7,9% frá sama tímabili árið áður.
 • Kostnaðarhlutfall á 3F 2020 var 46,6%, en var 43,9% á sama tíma árið áður.
 • Stöðugildi hjá Landsbankanum 30. september 2020 voru 884 en voru 903 á sama tíma fyrir ári.

Efnahagur:

 • Eigið fé Landsbankans nam í lok september 248,4 milljörðum króna og hefur hækkað um 0,3% frá áramótum.
 • Eiginfjárhlutfall alls (e. total capital ratio) þann 30. september 2020 var 24,7% en var 23,6% í lok september 2019. Það er vel umfram 18,8% lágmarkseiginfjárkröfu Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands.
 • Heildareignir bankans námu 1.610 milljörðum króna í lok september 2020.
 • Innlán viðskiptavina námu 813,8 milljörðum króna í lok september 2020, en voru 707,8 milljarðar króna í lok árs 2019.
 • Útlán jukust um 10,1% á fyrstu níu mánuðum ársins, eða um 115 milljarða króna. Útlán til fyrirtækja jukust um 26 milljarða króna og útlán til einstaklinga jukust um 89 milljarða króna.
 • Bankinn fylgist náið með og stýrir lausafjáráhættu bankans í heild, í erlendum myntum og í íslenskum krónum. Lausafjárhlutfall bankans (e. liquidity coverage ratio) var 186% í lok september 2020.
 • Heildarvanskil fyrirtækja og heimila námu 0,6% í lok september 2020, samanborið við 0,8% hlutfall í lok árs 2019. Vegna tímabundinna COVID-19 úrræða og frestunar á greiðslum þá mælast 90 daga vanskil minni en ella.

Helstu niðurstöður (fjárhæðir í milljónum króna)

  9M 2020 9M 2019 3F 2020 3F 2019
Hagnaður eftir skatta 699 14.360 3.986 3.247
Arðsemi eigin fjár eftir skatta 0,4% 7,9% 6,5% 5,4%
Vaxtamunur eigna og skulda * 2,1% 2,4% 2,1% 2,3%
Kostnaðarhlutfall ** 51,6% 41,4% 46,6% 43,9%

  30.09.20 30.09.19 31.12.19 31.12.18
Heildareignir 1.610.265 1.415.262 1.426.328 1.326.041
Útlán til viðskiptavina 1.255.393 1.136.804 1.140.184 1.064.532
Innlán frá viðskiptavinum 813.784 703.762 707.813 693.043
Eigið fé 248.433 243.860 247.734 239.610
Eiginfjárhlutfall alls  24,7% 23,6% 25,8% 24,9%
Fjármögnunarþekja erlendra mynta 116% 158% 143% 166%
Heildarlausafjárþekjuhlutfall 186% 186% 161% 158%
Lausafjárþekja erlendra mynta 379% 577% 769% 534%

Vanskilahlutfall (>90 daga) 0,6% 0,8% 0,8% 0,8%
Stöðugildi 884 903 893 919

* Vaxtamunur eigna og skulda = (Vaxtatekjur / meðalstaða heildareigna) – (vaxtagjöld / meðalstaða heildarskulda).
** Kostnaðarhlutfall = Rekstrargjöld alls / (Hreinar rekstrartekjur – virðisbreytingar útlána).

Fjárhagsdagatal

11. febrúar 2021 - Ársuppgjör 2020
6. maí 2021 - Uppgjör 1F 2021
22. júlí 2021 - Uppgjör 2F 2021
28. október 2021 - Uppgjör 3F 2021
3. febrúar 2022 - Ársuppgjör 2021

Símafundur vegna uppgjörs

Föstudaginn 30. október kl. 10.00 mun bankinn bjóða upp á símafund á ensku þar sem farið verður yfir uppgjör bankans fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2020. Vinsamlegast skráið ykkur á símafundinn með því að senda tölvupóst á netfangið ir@landsbankinn.is.

Þú gætir einnig haft áhuga á
Austurbakki
4. apríl 2024
S&P hækkar lánshæfismat Landsbankans í BBB+
Alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið S&P Global Ratings tilkynnti í dag að fyrirtækið hefði hækkað lánshæfismat Landsbankans. Hækkunin nemur einu þrepi og er lánshæfismatið því BBB+ með stöðugum horfum.
Austurbakki
27. mars 2024
Aðalfundur Landsbankans 2024 - fundarboð
Aðalfundur Landsbankans verður haldinn föstudaginn 19. apríl 2024 kl. 16.00 í Reykjastræti 6, Reykjavík.
Austurbakki
22. mars 2024
Bankasýslan var upplýst um áform Landsbankans um að kaupa TM
Bankaráð Landsbankans hefur svarað bréfi Bankasýslu ríkisins frá 18. mars sl. þar sem óskað er eftir tilteknum upplýsingum um kaup bankans á TM tryggingum.
Austurbakki
19. mars 2024
Aðalfundi Landsbankans frestað til 19. apríl
Á fundi bankaráðs Landsbankans þann 19. mars 2024 var ákveðið að fresta aðalfundi bankans, sem vera átti miðvikudaginn 20. mars 2024. Að höfðu samráði við Bankasýslu ríkisins var ákveðið að halda aðalfundinn föstudaginn 19. apríl.
Austurbakki
17. mars 2024
Tilboð Landsbankans í TM samþykkt
Landsbankinn og Kvika banki hafa komist að samkomulagi um að hefja einkaviðræður um kaup Landsbankans á TM tryggingum hf. („TM“) á grundvelli kauptilboðs sem bankinn lagði fram í allt hlutafé félagsins þann 15. mars sl. Möguleg kaup eru m.a. háð niðurstöðu áreiðanleikakönnunar og samþykki Samkeppniseftirlitsins og fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands.
Austurbakki
7. mars 2024
Aðalfundur Landsbankans 2024
Aðalfundur Landsbankans verður haldinn miðvikudaginn 20. mars 2024 kl. 16.00 í Reykjastræti 6, Reykjavík.
Austurbakki
6. mars 2024
Sexföld umframeftirspurn eftir grænum skuldabréfum
Þann 5. mars 2024 lauk Landsbankinn við sölu á grænum skuldabréfum að fjárhæð 300 milljónir evra. Um var að ræða fjórðu útgáfu bankans á grænum skuldabréfum í evrum.
Austurbakki
5. mars 2024
Tilkynning um kaup Landsbankans á eigin hlutum – lok endurkaupatímabils 2024
Þann 15. febrúar 2024 birti Landsbankinn tilkynningu um að bankinn byðist til að kaupa hluti af hluthöfum samkvæmt endurkaupaáætlun á tímabilinu 19. febrúar 2024 til og með 4. mars 2024. Á endurkaupatímabilinu keypti Landsbankinn samtals 6.423.476 eigin hluti á genginu 12,8595, að kaupvirði 82.602.689 krónur.
Helga og Berglind
23. feb. 2024
Helga Björk hættir sem formaður á aðalfundi Landsbankans í mars
Helga Björk Eiríksdóttir, formaður bankaráðs Landsbankans, sem hefur setið í bankaráði frá árinu 2013 og verið formaður þess frá árinu 2016, gefur ekki kost á sér til áframhaldandi setu í bankaráði á aðalfundi bankans 20. mars nk. Þá mun Berglind Svavarsdóttir, varaformaður bankaráðs, sem setið hefur í bankaráði frá árinu 2016, heldur ekki gefa kost á sér og lætur af störfum í bankaráði á sama tíma.
Austurbakki
16. feb. 2024
Landsbankinn með staðfest vísindaleg markmið um samdrátt í losun
Markmið Landsbankans um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda hafa verið samþykkt af Science Based Targets initiative (SBTi). Við erum fyrsti bankinn á Íslandi til að ná þessum áfanga.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur