Ertu á leið­inni í fyrsta raf­bíla­ferða­lag­ið?

Ferðalög á rafbílum hafa aldrei verið auðveldari og sífellt fjölgar nýjum hraðhleðslustöðvum sem geta hlaðið bílinn nánast til fulls á 10-40 mínútum. Það þarf þó að hafa nokkra hluti í huga áður en lagt er af stað í langferðalag á rafbílnum.
Rafbíll í hleðslu
7. júní 2021

Þú þarft t.d. að huga sérstaklega að atriðum eins og veðri og færð því þau hafa meiri áhrif á ferðalög rafbíla, en einnig staðsetningu hleðslustöðva og aðgengi að þeim, hleðslugetu bílsins, afgreiðsluhraða hleðslustöðvanna og muna eftir að taka þína eigin hleðslusnúru með. Á vefsíðunni plugshare.com má finna mjög gott yfirlit yfir flestar hleðslustöðvar sem eru opnar almenningi.

Hleðslustoppið er ekki glataður tími

Mjög misjafnt er hversu langt rafbílar draga á fullri hleðslu. Hleðslugetan (hversu hratt og mikið er hægt að hlaða þá) og afköst hleðslustöðva eru sömuleiðis mismunandi. Því er mikilvægt að undirbúa fyrsta rafbílaferðalagið vel. Margir miða við hvort hægt sé að komast á milli Reykjavíkur og Akureyrar án þess að hlaða. Sumir rafbílar komast á milli þessara staða án aukahleðslu en aðra rafbíla þarf að hlaða á leiðinni. Mjög mörgum dugar eitt hleðslustopp. Ef þú kemst í öfluga hleðslustöð sem getur gefið 150 kWst/klst eða meira er algengt að hleðslustoppið taki 20–40 mínútur. Hleðslustoppið er ekki glataður tími; hægt er að nýta stoppið til að fá sér hressingu, fara á snyrtinguna, kíkja á skilaboð í símanum eða einfaldlega loka augunum og slaka á.

Mörg atriði hafa áhrif á hversu hratt gengur á orkuna á rafhlöðunni, svo sem hraði, hröðun, þyngd, notkun á miðstöð og veðurfar. Eðli málsins samkvæmt eyðir rafbíllinn t.d. meiru ef hann dregur hjólhýsi eða tjaldvagn og ef ekið er á móti vindi. Það er því að mörgu að hyggja en það getur líka verið hluti af jákvæðri upplifun að prófa sig áfram og tileinka sér nýja tækni og ferðahegðun.

Sú staða getur vissulega komið upp að það sé biðröð við hleðslustöð og óvissan um hvort svo sé getur verið dálítill stressvaldur. En þá er líka hægt að hugsa sem svo að ferðalög þurfi ekki að felast í að æða á milli staða á sem stystum tíma. Getur ekki verið betra fyrir alla að fara aðeins hægar yfir, nota tímann sem það tekur að hlaða til að gera eitthvað skemmtilegt og jafnvel skoða nýja staði? Oft er sagt að það sé ekki áfangastaðurinn sem skipti máli, heldur ferðalagið.

Þjóðvegur

Samfélag rafbílaeigenda - reynslusögur

Það eru ýmsir spjallhópar um rafbíla á netinu, t.d. á Facebook, þar sem skipst er á upplýsingum og góðum ráðum. Sem dæmi þá setti eigandi rafbíls inn eftirfarandi upplýsingar vorið 2021 inn í Facebook-hópinn; Tesla – eigendur og áhugafólk. Hann ók Tesla Model X long range plus 350 km um Suðurlandið til Reykjavíkur með hjólhýsi sem var 2,5 metrar á breidd og um 1.600-1.700 kg. Meðalhiti var 4-5 gráður. Stundum var meðvindur og stundum mótvindur. Í bílnum voru þrír farþegar, auk ökumanns, hunds og farangurs. Eigandinn hlóð bílinn í samtals 130 mínútur í fjórum stoppum en telur að hann hefði komist af með tvö stopp. Hans mat samkvæmt færslunni er að um helmingurinn af orkunni hafi farið í að draga hjólhýsið.

Hleðslustöðvum fjölgar hratt

Þótt langferðalög á rafbíl kalli á aðeins meiri pælingar er staðreyndin sú að þau verða sífellt einfaldari. Hraðhleðslustöðvum fjölgar hratt um allt land. Bara á árinu 2021 er gert ráð fyrir að yfir 40 stöðvar verði komnar í notkun sem geta gefið 150 kWst/klst eða meira. Minni hleðslustöðvum á opnum svæðum í sveitarfélögum og við gististaði fjölgar einnig hratt og vinnustaðir eru á fullu við að setja upp hleðslustöðvar fyrir starfsmenn. Vonandi helst þessi þróun vel í hendur, þ.e. fjölgun rafbíla og fjölgun hleðslustöðva.

Nýskráningar rafbíla
Nýskráningarhlutfall Rafbílaflotinn í árslok
2017 3% 1.948
2018 4% 2.684
2019 8% 3.749
2020 24% 6.953
Heimild: Samgöngustofa

Miklu ódýrara að keyra rafbíl

Samkvæmt vef Orkuseturs kostar ein kílóvattstund [kWst] í kringum 16 krónur. Ef rafbíl er ekið 1.000 km á mánuði og hann eyðir að meðaltali um 20 kWst/100 km má með nægjanlegri nákvæmni segja að hann noti 200 kWst á mánuði til að komast þessa 1.000 km. Það kostar þá um 3.200 krónur að reka þennan rafbíl á mánuði miðað við að hann sé alltaf hlaðinn á heimilinu, eða 38.400 kr. á ári.

Þegar kemur að ferðalaginu á milli Reykjavíkur og Akureyrar, sem er um 400 km, gerum við ráð fyrir að kaupa þurfi á leiðinni 20 kWst í hraðhleðslu og síðan að hlaðið sé á heimarafmagni á endastöð. Samkvæmt verðskrá Orku náttúrunnar kostar hver kWst hjá þeim í 150 kW DC hraðhleðslu 65 krónur. Í töflu sem fylgir með greininni er sýndur samanburður á ferðakostnaði og losun CO2 á þremur mismunandi fólksbílum.

Sem dæmi um þjóðhagslegan hag af orkuskiptum í samgöngum þá eru nú þegar um 7.000 hreinir rafbílar skráðir á Íslandi. Miðað við forsendur hér fyrir ofan er hagur þjóðarbúsins af þeim flota um 300 milljónir króna á ári vegna minni olíukaupa. Það er því til mikils að vinna að flýta orkuskiptum eins og kostur er. En það er ekki bara orkan sem er ódýrari, viðhaldskostnaður er líka minni þar sem rafbíll er mun einfaldara tæki en bíll sem gengur á jarðleifaeldsneyti.

Reykjavík - Akureyri: Eyðsla – Orkukostnaður – Losun CO2
  Toyota - Land Cruiser 150 GX Volvo XC 60 Momentum Volkswagen Id.4 GTX 77KWH
Eyðsla 30 Lítrar 22 Lítrar 80 kWst
Kostnaður 6.931 kr. 4.925 kr. 2.260 kr.
Losun CO2 80 kg 57 kg 0 kg

Til hamingju við öll

Með því að aka rafbíl ertu að spara verulega eldsneytiskostnað og leggja þitt af mörkum til að vernda umhverfið. Það kemst fljótt upp í vana að gera ráð fyrir hleðslustoppum og byrjunarörðugleikar verða fljótt skemmtilegar sögur sem við segjum barnabörnunum.

Þú gætir einnig haft áhuga á
Fjölskylda við rafmagnsbíl
20. maí 2024
Ertu að hugsa um að kaupa rafbíl?
Kaupverð og rekstrarkostnaður vega þungt í ákvarðanatöku um bílakaup en umhverfis- og samfélagsábyrgð skipta okkur flest æ meira máli. Til viðbótar við gerð, lit og stærð þarf að velja á milli orkugjafa, en rafbílar eru að hasla sér völl í öllum stærðarflokkum fólksbíla. Þannig eru nú til fjölmargar rafbílategundir í öllum flokkum sem mætt get fjölbreyttum þörfum neytenda. Allir ættu því að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Ský
18. mars 2021
Markaðir með losunarheimildir eflast – verð hafa hækkað mikið
Verð á losunarheimildum hefur hækkað mikið á síðustu mánuðum, og er þá átt við ETS-einingar á markaði í Evrópu. Hækkunin var 60% frá nóvember 2019 fram í miðjan febrúar og nú um miðjan mars var verðið á hverju tonni CO2 jafngildiseininga komið í tæpar 43 evrur, sem er hæsta gildi til þessa.
Ferðamenn á jökli
21. jan. 2021
Losun gróðurhúsalofttegunda hefur minnkað mikið síðustu tvö ár
Ef fyrstu þrír ársfjórðungar síðustu ára eru bornir saman má sjá að minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda frá flugsamgöngum hefur verið mikil. Þannig var losun frá flugsamgöngum á fyrstu þremur ársfjórðungum ársins 2020 einungis um 37% af því sem hún var á árinu 2018, þegar hún var mest. Losunin frá stóriðju hélt áfram að minnka á fyrstu þremur fjórðungum ársins 2020 en þó minna en árið á undan.
5. nóv. 2020
Loksins skýrar leikreglur: Ný sjálfbærniviðmið Evrópusambandsins
Undanfarin ár hefur verið þrýst á fjármagnsmarkaði að beina fjármagni í verkefni sem stuðla að sjálfbærri framtíð. Samræmdar reglur og viðmið hefur hins vegar skort. Nýtt flokkunarkerfi Evrópusambandsins á sviði sjálfbærra fjármála samræmir verklag og setur sjálfbærniviðmið sem fjármagnsmarkaðir geta stuðst við til að ná markmiðum í loftslagsmálum.
25. júní 2020
Loftslagsbreytingar auka og breyta áhættu í fjármálageiranum
Áhrif loftslagsbreytinga á fjármálageirann og fjármálafyrirtæki koma aðallega fram eftir tveimur leiðum. Í fyrsta lagi vegna tjóns á eignum, innviðum og landgæðum. Í öðru lagi vegna umbreytingaáhættu, þ.e. áhrifanna af breytingum sem er ætlað að koma í veg fyrir frekari hlýnun, s.s. með nýrri tækni, nýjum reglum og breyttum viðhorfum og væntingum á eigna- og fjármagnsmörkuðum.
24. júní 2020
Beinn og óbeinn kostnaður vegna loftslagsbreytinga
Kostnaður við að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins um að hlýnun haldist innan við 2°C fram til 2050 er gífurlegur. Í því sambandi er mikilvægt að greina á milli kostnaðar til skamms tíma og til lengri tíma. Aðgerðir sem virðast vera mjög dýrar til skemmri tíma geta reynst ódýrar í lengri tíma samhengi vegna þeirrar nýsköpunar sem þær kunna að leiða til. Ekki má heldur gleyma því að aðgerðir sem farið er í strax gætu bætt lífsgæði fólks mikið.
24. júní 2020
Baráttan gegn loftslagsvandanum krefst mikils fjármagns
Hlutverk fjármálageirans er og verður mjög stórt í öllum þeim aðgerðum sem nauðsynlegar eru til þess að ná tökum á loftslagsvandanum. Markmið íslenskra stjórnvalda er að ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Fjárfestingaþörfin er gífurleg og til þess að uppfylla þá þörf þarf að beina miklu fjármagni á rétta staði og í rétt verkefni.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur