Svanni veit­ir góð­um hug­mynd­um kvenna braut­ar­gengi

 „Svanni eflir konur í fyrirtækjarekstri og gerir þeim kleift að framkvæma góðar hugmyndir. Þannig stuðlar hann að nýsköpun og blómlegu atvinnulífi,“ segir Guðrún Tinna Ólafsdóttir, stjórnarformaður Svanna - lánatryggingasjóðs kvenna. Landsbankinn er bakhjarl sjóðsins sem hefur opnað fyrir umsóknir.
Guðrún Tinna Ólafsdóttir
18. janúar 2021

„Á hverju ári kemur mikill fjöldi kvenna fram með spennandi hugmyndir að nýjum verkefnum og fyrirtækjum. Þrátt fyrir góða viðskiptahugmynd nær eingöngu lítill hluti nýstofnaðra fyrirtækja að fjármagna sig og komast á legg. Veigamesta ástæðan fyrir stofnun Svanna - lánatryggingasjóðs kvenna var sú að samkvæmt rannsóknum eru konur almennt mun ragari við að taka lán og veðsetja eigur sínar til að hrinda hugmynd sinni í framkvæmd. Mikil þörf var því á sjóði, eingöngu ætluðum konum, sem myndi veita þeim gott brautargengi,“ segir Guðrún Tinna.

Svanni er í eigu forsætisráðuneytisins, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og Reykjavíkurborgar og á í góðu samstarfi við Landsbankann. „Það er afar dýrmætt að hafa svo traustan bakhjarl í lánastofnun sem skilur þennan viðskiptavinahóp og er reiðubúin að veita þeim lán með lánatryggingu í samstarfi við Svanna. Starfsfólk bankans er líka virkilega áhugasamt um að lesa yfir umsóknir þeirra fjöldamörgu nýju fyrirtækja sem óska eftir samstarfi og leiðbeina til dæmis um hvað betur megi fara til að umsókn verði samþykkt. Í framhaldi af lánatryggingu hefur Landsbankinn stofnað til enn frekari viðskiptasambanda við lántaka Svanna um land allt sem munu án efa halda áfram að vaxa og dafna í framtíðinni.“

Nýsköpun og atvinnusköpun haldast í hendur

Nú þegar hafa tugir fyrirtækja í meirihlutaeigu kvenna notið liðsinnis Svanna. Þar á meðal eru heilsuvöruframleiðandinn GeoSilica og fæðingarþjónustan Björkin, sem hægt er að kynna sér í myndböndunum hér að neðan. „Fyrirtækin eru afar fjölbreytt, af öllum stærðum og gerðum og hvaðanæva af landinu. Flest þeirra eru rétt að byrja en önnur hafa yfir tugmilljóna króna veltu. Nokkur dæmi eru jafnframt um fyrirtæki sem hafa fengið lán hjá okkur oftar en einu sinni og höfum við því fengið að fylgjast með þeim vaxa og dafna. Svanni hefur framkvæmt könnun hjá lánþegum sjóðsins. Þar kemur skýrt fram að hátt hlutfall lánþega telji sig ekki hafa haft aðgang að fjármagni annars staðar og að lánatrygging Svanna hafi skipt þær lykilmáli við að koma hugmynd sinni í verk. Lánin eru á bilinu þrjár til tíu milljónir og er óhætt að segja að þau geti skipt sköpum fyrir minni fyrirtæki. Hugmyndin sem lánað er fyrir verður að veruleika sem skilar verðmætaaukningu og stuðlar að atvinnusköpun. Eftir efnahagshrunið 2008 var helsta markmið Svanna að efla nýsköpun en eftir mikla stefnumótunarvinnu á síðasta ári hefur áherslan nú færst yfir á að fjölga störfum þó svo að tengingin við nýsköpun sé ennþá sterk. Það er jú svo að nýsköpun og atvinnusköpun haldast yfirleitt í hendur. Með því að breyta um áherslu teljum við okkur geta átt í samstarfi við enn fleiri fyrirtæki því að erfitt er að meta hvað er nýtt undir sólinni. Mun auðveldara er að skoða viðskiptamódel út frá því hvort líkur séu á því að verðmætaaukning eigi sér stað, sem stuðlar að atvinnusköpun.“

Verkfærakista velgengninnar

Að sögn Guðrúnar Tinnu sýna rannsóknir að konur skorti því miður oft reynslu á þeirri verkfærakistu sem hjálpar til við að forgangsraða öllum þeim smáu skrefum og ákvörðunum sem koma góðri hugmynd yfir í arðbæran rekstur. Þar megi til dæmis nefna uppsetningu viðskiptamódels, markaðsáætlunar og endurgreiðsluáætlunar. „Forsenda þess að fá fjármagn frá annað hvort lánastofnun eða fjárfestum er að geta sett hugmynd sína agað á blað og reiknað út þau mögulegu verðmæti sem henni er ætlað að skapa fyrir alla hagsmunaaðila. Í framhaldi af lánatryggingu Svanna vonum við að flest þessara fyrirtækja eigi kost á því að sækja áframhaldandi fjármögnun hjá fjárfestum og/eða lánastofnunum. Hlutverk Svanna er þannig ekki einungis að lána fé til að komast yfir í næsta áfanga, heldur einnig að hjálpa þeim gegnum umsóknarferlið - að setja hugmynd sína á blað á markvissan hátt sem höfðar til fjárfesta. Það er hverju nýju fyrirtæki bæði hollt og nauðsynlegt að fara markvisst í gegnum það ferli. Fjárfestar hafa verið ragari við að veita lán til atvinnugreina sem þeir þekkja síður til, og fyrirtækja þar sem viðskiptamódelið er ekki skýrt. Það hefur að sama skapi komið greinilega í ljós að almennt er minni þekking innan banka, lánastofnana og meðal fjárfesta á sprotafyrirtækjum í þeim atvinnugreinum sem konur kjósa sér oft á tíðum. Þó svo að greinin sé kannski minna þekkt getur möguleikinn til vaxtar og verðmætaaukningar verið alveg jafnmikill.“

Svanni

Svanni auðveldar samtalið

„Starf mitt sem stjórnarformaður Svanna hefur gefið mér mjög mikið,“ segir Guðrún Tinna að lokum. „Til dæmis hef ég öðlast góða innsýn í enn fjölbreyttara atvinnulíf og sprotastarfsemi. Maður fyllist jákvæðni og bjartsýni við að sjá drifkraftinn í samfélaginu. Ég hefði ekki trúað því hversu mörg fyrirtæki í eigu kvenna eru að gera spennandi hluti um land allt. Ég finn líka að reynsla mín kemur að mjög góðum notum hjá Svanna. Ég hef unnið í bankastofnun, hef stofnað og rekið nýsköpunarfyrirtæki, ég hef setið í stjórnum lítilla og stórra fyrirtækja hér heima og erlendis, ásamt því að starfa fyrir hönd fjárfesta að kaupum og sölu á fyrirtækjum. Þannig bý ég yfir öllum þeim lykiltengingum sem þarf til að skilja umsækjendur sjóðsins, en ekki síður fjárfestana og kröfur og væntingar þeirra. Ég skil mikilvægi þess að tengja saman þessa aðila þannig að allir tali sama tungumálið. Segja má að hlutverk Svanna sé í raun og veru að auðvelda samtalið milli fyrirtækja og lánastofnana — og svo vonandi fjárfesta í framhaldinu.“

Umsóknarfrestur um lánatryggingu hjá Svanna var til 15. febrúar 2021. Umsóknarfrestur fyrir haustúthlutunina er síðan til 15. september 2021.

Þú gætir einnig haft áhuga á
5. maí 2021

Hreystineistinn kveiktur hjá krökkunum

„Tilgangur Skólahreysti var að kveikja aftur þennan hreystineista sem okkur fannst vera að deyja út,“ segir Andrés Guðmundsson, sem stofnaði keppnina með eiginkonu sinni, Láru B. Helgdóttur, árið 2005. Skólahreysti öðlaðist fljótt miklar vinsældir meðal krakkanna og síðustu tíu árin hafa um 110 af 120 skólum á landinu tekið þátt í keppninni.
Vindmyllur í Búrfellslundi.
2. mars 2021

Græn fjármögnun er allra hagur

Hjá Landsbankanum hefur um árabil verið lögð áhersla á sjálfbærni. Undanfarið hafa stór skref verið tekin í grænni fjármögnun bankans og starfsemi síðasta árs hefur fengið alþjóðlega vottun á kolefnisjöfnun.
28. jan. 2021

Persónuvernd og öryggi barna á netinu

Fullorðnir bera ábyrgð á að börn fái að kynnast ólíkum miðlum og þeim tækifærum sem felast í net- og snjallsímanotkun. Foreldrar þurfa einnig að vera vakandi yfir því hvað börnin þeirra eru að gera á netinu.
Fjöll
27. jan. 2021

Ný fjármálaumgjörð vegvísir að sjálfbærri framtíð

Bankar víða um heim gefa í síauknum mæli út svokallaðar sjálfbærar fjármálaumgjarðir sem stýra fjármagni í átt að sjálfbærum verkefnum og skilgreina sjálfbær verkefni. Landsbankinn hefur nú bæst í hópinn og gefið út sjálfbæra fjármálaumgjörð í fyrsta sinn. En hvers vegna og hvað þýðingu hefur þessi útgáfa?
Dagatal Landsbankans 2021
22. des. 2020

Dagatal Landsbankans 2021: Tækniframfarir og samfélagsbreytingar

Aðlögunarhæfni mannskepnunnar er ótrúleg sem er ómetanlegt í heimi sem tekur jafn örum breytingum og sá sem við byggjum. Hugviti mannfólksins virðist lítil mörk sett og hraði tækniþróunar slíkur að erfitt getur verið að átta sig á því hversu mikið hefur breyst á stuttum tíma.
Starfsfólk í hjálparstarfi
18. des. 2020

Fólk vill láta gott af sér leiða

Hjálpar- og styrktarfélög hafa ekki farið varhluta af heimsfaraldri og öllum þeim nýju lögmálum og siðum sem heimurinn hefur þurft að tileinka sér árið 2020.
Vindmyllur
19. nóv. 2020

Mikilvægt að þekkja raunveruleg umhverfisáhrif banka

Í gegnum tíðina hafa umhverfisáhrif banka gjarnan verið talin smávægileg. Bankar eru að upplagi skrifstofufyrirtæki og rekstur þeirra krefst ekki beinnar notkunar á auðlindum eða mengandi efnum í stórum stíl. Bankar og aðrar fjármálastofnanir hafa því ekki verið sett undir sama hatt og verksmiðjur, flugfélög eða önnur starfsemi sem sýnilega hefur bein áhrif á umhverfið. Í dag er hinsvegar gerð skýr krafa um að bankar mæli og greini frá óbeinum umhverfisáhrifum sínum.
5. nóv. 2020

Loksins skýrar leikreglur: Ný sjálfbærniviðmið Evrópusambandsins

Undanfarin ár hefur verið þrýst á fjármagnsmarkaði að beina fjármagni í verkefni sem stuðla að sjálfbærri framtíð. Samræmdar reglur og viðmið hefur hins vegar skort. Nýtt flokkunarkerfi Evrópusambandsins á sviði sjálfbærra fjármála samræmir verklag og setur sjálfbærniviðmið sem fjármagnsmarkaðir geta stuðst við til að ná markmiðum í loftslagsmálum.
2. nóv. 2020

Raunveruleg umhverfisáhrif fjármálafyrirtækja

Við mat á umhverfisáhrifum fjármálafyrirtækja nægir ekki að skoða losun gróðurhúsalofttegunda út frá beinum rekstri. Raunverulegt umhverfisspor þeirra markast í gegnum útlán og fjárfestingar og því er nauðsynlegt að mæla það sérstaklega.
6. okt. 2020

Gulleggið - Skemmtilegur stökkpallur fyrir frumkvöðla

„Ef þú lumar á góðri hugmynd er um að gera að koma henni í framkvæmd. Frumkvöðlakeppnin Gulleggið er tilvalinn vettvangur til þess,“ segir Edit Ómarsdóttir verkefnastjóri hjá Icelandic Startups. Landsbankinn hefur verið einn helsti bakhjarl Gulleggsins frá upphafi.
Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur