Svanni veit­ir góð­um hug­mynd­um kvenna braut­ar­gengi

 „Svanni eflir konur í fyrirtækjarekstri og gerir þeim kleift að framkvæma góðar hugmyndir. Þannig stuðlar hann að nýsköpun og blómlegu atvinnulífi,“ segir Guðrún Tinna Ólafsdóttir, stjórnarformaður Svanna - lánatryggingasjóðs kvenna. Landsbankinn er bakhjarl sjóðsins sem hefur opnað fyrir umsóknir.
Guðrún Tinna Ólafsdóttir
18. janúar 2021

„Á hverju ári kemur mikill fjöldi kvenna fram með spennandi hugmyndir að nýjum verkefnum og fyrirtækjum. Þrátt fyrir góða viðskiptahugmynd nær eingöngu lítill hluti nýstofnaðra fyrirtækja að fjármagna sig og komast á legg. Veigamesta ástæðan fyrir stofnun Svanna - lánatryggingasjóðs kvenna var sú að samkvæmt rannsóknum eru konur almennt mun ragari við að taka lán og veðsetja eigur sínar til að hrinda hugmynd sinni í framkvæmd. Mikil þörf var því á sjóði, eingöngu ætluðum konum, sem myndi veita þeim gott brautargengi,“ segir Guðrún Tinna.

Svanni er í eigu forsætisráðuneytisins, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og Reykjavíkurborgar og á í góðu samstarfi við Landsbankann. „Það er afar dýrmætt að hafa svo traustan bakhjarl í lánastofnun sem skilur þennan viðskiptavinahóp og er reiðubúin að veita þeim lán með lánatryggingu í samstarfi við Svanna. Starfsfólk bankans er líka virkilega áhugasamt um að lesa yfir umsóknir þeirra fjöldamörgu nýju fyrirtækja sem óska eftir samstarfi og leiðbeina til dæmis um hvað betur megi fara til að umsókn verði samþykkt. Í framhaldi af lánatryggingu hefur Landsbankinn stofnað til enn frekari viðskiptasambanda við lántaka Svanna um land allt sem munu án efa halda áfram að vaxa og dafna í framtíðinni.“

Nýsköpun og atvinnusköpun haldast í hendur

Nú þegar hafa tugir fyrirtækja í meirihlutaeigu kvenna notið liðsinnis Svanna. Þar á meðal eru heilsuvöruframleiðandinn GeoSilica og fæðingarþjónustan Björkin, sem hægt er að kynna sér í myndböndunum hér að neðan. „Fyrirtækin eru afar fjölbreytt, af öllum stærðum og gerðum og hvaðanæva af landinu. Flest þeirra eru rétt að byrja en önnur hafa yfir tugmilljóna króna veltu. Nokkur dæmi eru jafnframt um fyrirtæki sem hafa fengið lán hjá okkur oftar en einu sinni og höfum við því fengið að fylgjast með þeim vaxa og dafna. Svanni hefur framkvæmt könnun hjá lánþegum sjóðsins. Þar kemur skýrt fram að hátt hlutfall lánþega telji sig ekki hafa haft aðgang að fjármagni annars staðar og að lánatrygging Svanna hafi skipt þær lykilmáli við að koma hugmynd sinni í verk. Lánin eru á bilinu þrjár til tíu milljónir og er óhætt að segja að þau geti skipt sköpum fyrir minni fyrirtæki. Hugmyndin sem lánað er fyrir verður að veruleika sem skilar verðmætaaukningu og stuðlar að atvinnusköpun. Eftir efnahagshrunið 2008 var helsta markmið Svanna að efla nýsköpun en eftir mikla stefnumótunarvinnu á síðasta ári hefur áherslan nú færst yfir á að fjölga störfum þó svo að tengingin við nýsköpun sé ennþá sterk. Það er jú svo að nýsköpun og atvinnusköpun haldast yfirleitt í hendur. Með því að breyta um áherslu teljum við okkur geta átt í samstarfi við enn fleiri fyrirtæki því að erfitt er að meta hvað er nýtt undir sólinni. Mun auðveldara er að skoða viðskiptamódel út frá því hvort líkur séu á því að verðmætaaukning eigi sér stað, sem stuðlar að atvinnusköpun.“

Verkfærakista velgengninnar

Að sögn Guðrúnar Tinnu sýna rannsóknir að konur skorti því miður oft reynslu á þeirri verkfærakistu sem hjálpar til við að forgangsraða öllum þeim smáu skrefum og ákvörðunum sem koma góðri hugmynd yfir í arðbæran rekstur. Þar megi til dæmis nefna uppsetningu viðskiptamódels, markaðsáætlunar og endurgreiðsluáætlunar. „Forsenda þess að fá fjármagn frá annað hvort lánastofnun eða fjárfestum er að geta sett hugmynd sína agað á blað og reiknað út þau mögulegu verðmæti sem henni er ætlað að skapa fyrir alla hagsmunaaðila. Í framhaldi af lánatryggingu Svanna vonum við að flest þessara fyrirtækja eigi kost á því að sækja áframhaldandi fjármögnun hjá fjárfestum og/eða lánastofnunum. Hlutverk Svanna er þannig ekki einungis að lána fé til að komast yfir í næsta áfanga, heldur einnig að hjálpa þeim gegnum umsóknarferlið - að setja hugmynd sína á blað á markvissan hátt sem höfðar til fjárfesta. Það er hverju nýju fyrirtæki bæði hollt og nauðsynlegt að fara markvisst í gegnum það ferli. Fjárfestar hafa verið ragari við að veita lán til atvinnugreina sem þeir þekkja síður til, og fyrirtækja þar sem viðskiptamódelið er ekki skýrt. Það hefur að sama skapi komið greinilega í ljós að almennt er minni þekking innan banka, lánastofnana og meðal fjárfesta á sprotafyrirtækjum í þeim atvinnugreinum sem konur kjósa sér oft á tíðum. Þó svo að greinin sé kannski minna þekkt getur möguleikinn til vaxtar og verðmætaaukningar verið alveg jafnmikill.“

Svanni

Svanni auðveldar samtalið

„Starf mitt sem stjórnarformaður Svanna hefur gefið mér mjög mikið,“ segir Guðrún Tinna að lokum. „Til dæmis hef ég öðlast góða innsýn í enn fjölbreyttara atvinnulíf og sprotastarfsemi. Maður fyllist jákvæðni og bjartsýni við að sjá drifkraftinn í samfélaginu. Ég hefði ekki trúað því hversu mörg fyrirtæki í eigu kvenna eru að gera spennandi hluti um land allt. Ég finn líka að reynsla mín kemur að mjög góðum notum hjá Svanna. Ég hef unnið í bankastofnun, hef stofnað og rekið nýsköpunarfyrirtæki, ég hef setið í stjórnum lítilla og stórra fyrirtækja hér heima og erlendis, ásamt því að starfa fyrir hönd fjárfesta að kaupum og sölu á fyrirtækjum. Þannig bý ég yfir öllum þeim lykiltengingum sem þarf til að skilja umsækjendur sjóðsins, en ekki síður fjárfestana og kröfur og væntingar þeirra. Ég skil mikilvægi þess að tengja saman þessa aðila þannig að allir tali sama tungumálið. Segja má að hlutverk Svanna sé í raun og veru að auðvelda samtalið milli fyrirtækja og lánastofnana — og svo vonandi fjárfesta í framhaldinu.“

Upplýsingar um umsóknarfrest vegna lánatrygginga eru á atvinnumalkvenna.is.

Þú gætir einnig haft áhuga á
Landslag
29. nóv. 2022

Fjármálaheimurinn tók hressilega á móti UFS

Fjárfestingar sem byggja á tengslum við umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti (UFS, e. ESG) hafa aukist ótrúlega mikið á tiltölulega stuttum tíma. Helst sú þróun auðvitað í hendur við aukinn skilning á loftslagsvánni og brýna nauðsyn til þess að ná árangri þar.
Landslag
18. nóv. 2022

Það vantar betri gögn um tengsl sjálfbærni og fjármála

Með því að beina fjármagni í atvinnugreinar og fyrirtæki sem hafa jákvæð áhrif á loftslagsvandann eða a.m.k. síður neikvæð, getur fjármálageirinn stuðlað að miklum breytingum til hins betra. En er fjármálageirinn að standa sig?
Auðkenni
17. nóv. 2022

Leyninúmerin á útleið og sterk auðkenning kemur í staðinn

Fjögurra stafa leyninúmer bankareikninga hafa fylgt okkur áratugum saman en nú í nóvember hefst útleiðing þeirra hjá Landsbankanum þegar hætt verður að biðja um leyninúmer við staðfestingu greiðslna í appinu og netbanka einstaklinga.
10. nóv. 2022

Ísland langt frá loftslagsmarkmiðum

Ísland hefur ásamt Noregi og Evrópusambandinu sett sér markmið um 55% samdrátt heildarlosunar gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030, miðað við árið 2005 sem upprunalega miðaðist við 1990. Auk þess skal kolefnishlutleysi náð árið 2040. En hvernig gengur? Og hvernig spilar kolefnisjöfnun þar inn í?
Sjálfbærnidagur 2022
22. sept. 2022

Sjálfbærnidagur Landsbankans – upptökur

Sjálfbærnidagur Landsbankans var haldinn í Grósku 22. september 2022. Aðalfyrirlesari fundarins var Tjeerd Krumpelman frá hollenska bankanum ABN AMRO.
Höfuðstöðvar Landsbankans
18. ágúst 2022

Bankinn í miðborginni: Úr Bakarabrekku í Austurstræti

Landsbankinn hóf starfsemi árið 1886 í Bankastræti, sem þá kallaðist reyndar Bakarabrekka en flutti í fyrsta bankahúsið í Austurstræti 11 árið 1898. Færri vita líklega að bankinn var um tíma með afgreiðslu í Austurstræti 16 sem seinna hýsti Reykjavíkurapótek.
Lady Zadude
3. ágúst 2022

Nú þarf einfaldlega að hleypa sorginni að

Vilhjálmur Ingi Vilhjálms á sér hliðarsjálf sem dragdrottningin Lady Zadude en hún hlaut titilinn dragdrottning Íslands fyrr í sumar. Lady Zadude hlaut þar styrk í verðlaun til að koma fram á Hinsegin dögum en hlaut jafnframt styrk úr Gleðigöngupotti Hinsegin daga og Landsbankans til að þróa og sýna atriði sitt í Gleðigöngunni.
15. júlí 2022

Öruggari greiðslur með sterkri auðkenningu

Nýjar reglur um það sem nefnist „sterk auðkenning“ hafa tekið gildi en í þeim eru gerðar stífari kröfur við innskráningu í bankaöpp og netbanka, um hvernig þú staðfestir netbankagreiðslur og við verslun á netinu. Tilgangurinn er að auka öryggi og stuðla að meiri samkeppni.
Edda Garðarsdóttir
8. júlí 2022

Einstök liðsheild kvennalandsliðsins

Fyrrverandi landsliðskonan og EM-farinn Edda Garðarsdóttir skrifar hér grein um hvað það er sem skapar góða liðsheild – og hvernig sú liðsheild sem ríkir innan kvennalandsliðsins er höfuðástæða fyrir árangri liðsins í gegnum árin.
6. júlí 2022

Hvernig kvennalandsliðið í fótbolta varð að þjóðargersemi

Sagnfræðingurinn og fótboltaáhugamaðurinn Stefán Pálsson lítur á sögu kvennaknattspyrnu á Íslandi, með stöðu knattspyrnu í Evrópu hverju sinni til hliðsjónar.
Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur