Bitcoin
Samfélagið

Hvað er bitco­in og hvernig er hægt að grafa eft­ir þeim?

Rafeyririnn bitcoin hefur verið á allra vörum frá því gengi hans tók að hækka á ótrúlegum hraða árið 2017. En hvað er bitcoin og hvernig virkar rafeyrir?
16. ágúst 2018

Bitcoin er fyrsti og frægasti dulkóðaði rafeyririnn (e. cryptocurrency) sem byggir á bálkakeðjutækni. Virði rafeyrisins rauf 1.000 Bandaríkjadalamúrinn í fyrsta sinn í byrjun janúar 2017. Virðið náði hámarki í rúmum 19.000 Bandaríkjadölum í desember það sama ár en hefur síðan fallið í verði um hátt í 70%, miðað við gengi 21. ágúst 2018. Viðskipti með bitcoin eru því mjög áhættusöm og hefur t.a.m. Fjármálaeftirlitið varað við þeim, eins og fjallað er um síðar í greininni.

Upphafið

Bitcoin var búið til árið 2009 af aðila (eða hópi) sem kallaði sig Satoshi Nakamoto. Yfirlýst markmið Nakamoto var að búa til nýtt rafrænt peningakerfi sem væri án miðlægrar stjórnunar og þar sem valdinu yfir kerfinu yrði dreift milli allra þátttakenda. Árið 2011, eftir að hafa þróað hugmyndina og tæknina, afhenti Nakamoto kóðann og lénið bitcoin.org til annarra innan bitcoin-samfélagsins. Síðan hefur ekkert til Nakamoto spurst og það er engu líkara en hann hafi gufað upp.

Hvað er bitcoin?

Á einföldu máli er bitcoin rafrænn greiðslumiðill. Valdi og stýringu yfir gjaldmiðlinum er dreift sem gerir það að verkum að það er ekkert ríkisvald, stofnun (seðlabanki) eða annað yfirvald sem stjórnar greiðslumiðlinum. Upplýsingar um eigendur bitcoin eru hvergi birtar og í stað þess að nota nöfn eða kennitölur þá tengir bitcoin saman kaupendur og seljendur með dulkóðuðum lyklum. Bitcoin er ekki gefið út af seðlabanka sem stjórnar magni greiðslumiðilsins í umferð. Þess í stað er stundaður svokallaður námugröftur í gegnum kraftmiklar tölvur sem búa til bitcoin. Námugröfturinn verður sífellt erfiðari sem kemur í veg fyrir offramboð.

Hvernig er námugröftur stundaður?

Gröftur eftir bitcoin fer annars vegar fram með því að láta tölvur leysa flókin stærðfræðidæmi og hins vegar með því að halda utan um bitcoin-skrár. Þegar bitcoin er sendur milli aðila innan kerfisins, skráir kerfið færsluna í bálk. Tölvur sem keyra ákveðinn hugbúnað skrá þessi viðskipti í risastórt stafrænt bókhald. Bálkarnir með upplýsingunum eru tengdir saman og verða að bálkakeðju sem er eilíf, opin skrá yfir öll viðskipti sem hafa verið gerð í keðjunni.

Með því að nota sérhæfðan og sífellt kraftmeiri búnað er hægt að breyta þessum bálkum í runur af kóða sem eru betur þekktar sem „hash“ eða hash-runur. Að búa til hash-runu krefst gríðarlega mikils rafmagns því þúsundir tölva keppast samtímis við að búa hash-runurnar til.

Hægt er að líkja þessu við að þúsundir kokka keppast við að búa til flókinn rétt en einungis sá sem fyrstur er að útbúa réttinn fullkomlega fær greitt fyrir vinnu sína.

Þegar ný hash-runa hefur verið búin til er hún sett á endann á bitcoin-bálkakeðjunni sem er síðan uppfærð og fjölfölduð til allra innan kerfisins. Fyrir þetta fær sá sem bjó til hash-rununa 12,5 bitcoin sem jafngildir tæpum 11 milljónum króna í dag. Þeir sem þetta gera eru kallaðir námumenn því með því að búa til hash-runur „grafa“ þeir eftir bitcoin. Rétt er að taka fram að fjöldi bitcoin sem námumaður fær fyrir hverja hash-runu fer minnkandi með tímanum.

Ísland er að verða einn eftirsóknarverðasti staðurinn til að stunda námugröft. Helstu ástæður þess eru auðvelt aðgengi að miklu rafmagni ásamt því að loftslag hérlendis er bæði hreint og svalt en gagnaverin krefjast mikillar kælingar. Ekki liggja fyrir opinber gögn um hve mikil raforka er notuð til námugraftar á Íslandi en bæði gagnaverið Verne á Ásbrún sem og Advania Data Center, sem hafa tekið að sér umsjón með námugreftri, eru skilgreind sem stórnotendur. Stórnotandi eru fyrirtæki sem nota a.m.k. 80 GWst á ári og eru einungis sex önnur fyrirtæki skilgreind sem stórnotendur hérlendis.

Hvað ræður virði bitcoin?

Verð á bitcoin ræðst af því hvað einstaklingar eru tilbúnir til að borga fyrir gjaldmiðilinn, líkt og t.d. á við um hlutabréf í fyrirtækjum. Það skiptir miklu máli um verðmyndun á bitcoin að samkvæmt reglum sem Nakamoto setti strax í upphafi geta bitcoin aldrei orðið fleiri en 21 milljón. Í júlí 2018 voru um 12 milljónir bitcoin í umferð og því aðeins hægt að búa til 9 milljónir í viðbót. Því má líta svo á að bitcoin sé að þessu leyti takmörkuð „auðlind“, líkt og gull og aðrir góðmálmar. Bitcoin sem slíkt hefur ekkert innra virði og er að því leyti ólíkt hlutabréfaverði sem hefur almennt einhverja tengingu við gengi fyrirtækja, mögulegan hagnað þeirra og framtíðarvirði.

Hvað er hægt að gera með bitcoin?

Almennt er þrennt í boði.

1. Hægt er að nota bitcoin til að versla við yfir 100.000 fyrirtæki, flest þeirra eru þó frekar lítil.
2. Hægt er að kaupa og selja bitcoin í von um að virði gjaldmiðilsins hækki í millitíðinni.
3. Þá er líka hægt að kaupa og eiga bitcoin.

Enn sem komið er eru engar fastar vaxtagreiðslur á bitcoin reikningum líkt og eru á peningum í bönkum heldur þarf að treysta á að virði rafeyrisins hækki svo hægt sé að hagnast á slíkum kaupum.

Hver er áhættan?

Mikil áhætta fylgir viðskiptum með bitcoin. Þegar þú vaknar á morgnana getur þú verið nokkuð viss um hversu mikið er hægt að kaupa fyrir 500 íslenskar krónur. Virði bitcoin getur aftur á móti sveiflast mikið á milli daga og jafnvel á milli klukkutíma. Sveiflur í virði bitcoin hafa verið mun meiri en almennt gerist á hlutabréfamarkaði. Því er möguleiki á að hagnast mikið á viðskiptum með bitcoin á skömmum tíma. Að sama skapi getur tapið af slíkum viðskiptum einnig verið mikið.

Það var því full ástæða fyrir Fjármálaeftirlitið (FME) að vara við þeirri miklu áhættu sem fylgir viðskiptum með sýndarfé, síðast með aðvörun sem FME sendi frá sér 31. janúar 2018. FME benti réttilega á að verð á rafeyri eða sýndarfé, eins og bitcoin, hefur sveiflast gríðarlega undanfarið ár og hafa miklar lækkanir fylgt í kjölfarið á miklum hækkunum. „Sýndarfé, og þá einkum bitcoin, fylgir lögmálum spákaupmennsku og er mjög áhættusamt. Þeir sem kaupa sýndarfé eiga á hættu á að tapa stórum hluta fjárfestingar sinnar,“ segir í aðvörun FME.

Eins og fram kemur að ofan er ekki hægt að rekja bitcoin-færslur til einstaklinga eða félaga. Þessi nafnleynd getur virkað aðlaðandi fyrir marga, m.a. í ljósi þess að fyrirtæki og markaðir fylgjast sífellt betur með neytendum og neyslumynstri þeirra. En þessi nafnleynd hefur einnig galla. Þar sem ómögulegt er að rekja viðskipti til einstaklinga hafa þrjótar af ýmsum toga nýtt sér bitcoin til að stunda peningaþvætti og aðra ólöglega starfsemi.

Framtíð bitcoin er óljós. Engu að síður er ljóst að Ísland með sína ódýru raforku og heimsbyggðin öll munu heyra meira um þennan og aðra rafræna gjaldmiðla. Tæknin sem bitcoin byggir á er komin til að vera og verður spennandi að fylgjast með þróun rafrænna gjaldmiðla og hlutverki þeirra í samfélaginu.

Höfundur lýkur BS-námi í hagfræði við Háskóla Íslands haustið 2018 og starfar í Hagfræðideild Landsbankans.

Greinin var uppfærð 21. ágúst 2018.

Þú gætir einnig haft áhuga á
Sjálfbærnidagur 2023
8. sept. 2023
Sjálfbærnidagur 2023 – upptökur
Sjálfbærnidagur Landsbankans var haldinn í Grósku 7. september 2023. Á fundinum beindum við sjónunum að því sem íslensk fyrirtæki hafa verið að gera til að auka sjálfbærni í sínum rekstri og hvernig gera megi enn betur.
Myndlistarsýning
17. ágúst 2023
Hringrás – innsýn í listasafn Landsbankans
Sýningin Hringrás er úrval verka úr listasafni Landsbankans. Á sýningunni er kannað hvernig áhrif og innblástur þróast með mismunandi miðlum og í meðförum ólíkra kynslóða listafólks. Verkin endurspegla áherslu á ákveðnar listrænar hreyfingar, abstraktlist og geómetríska abstraksjón, hlutbundna og hlutlæga list, grafíska list (bæði ætimyndir og teikningar) og súrrealisma. Hringrás veitir innsýn í fjölbreytileika og breidd listasafns Landsbankans, þvert á framsetningarmáta og samhengi. 
Ungmenni úr Hinsegin félagsmiðstöðinni
10. ágúst 2023
„Baráttan er ekki búin fyrr en …“
Hinsegin félagsmiðstöðin verður með einn stærsta vagninn í Gleðigöngunni en hann er 14 metra langur og rúmar meira en 100 krakka. Þótt vagninn verði litríkur og glæsilegur er undirtónninn samt alvarlegur.
13. júní 2023
Líffræðilegur fjölbreytileiki lykillinn að farsæld – líka í fjármálum
Fjölbreytileiki lífríkis er ein sterkasta vörn okkar gegn frekari hlýnun, fyrst og fremst vegna þess að hin ýmsu vistkerfi binda kolefni. Vinna þarf samtímis að lausn á loftslagsvandanum og verndun fjölbreytileika lífríkisins.
24. maí 2023
Er fyrrverandi að fylgjast með fjármálunum þínum?
Viðskiptavinir Landsbankans, eins og annarra fjármálafyrirtækja, hafa lengi getað veitt öðrum aðgang að fjármálunum sínum. Algengt dæmi um þetta er þegar hjón eða fólk í sambúð veitir hvort öðru aðgang að reikningum hvors annars. Þannig fá þau betri yfirsýn yfir fjármálin, geta millifært, greitt reikninga og svo framvegis.
Hildur Kristín Stefánsdóttir
11. maí 2023
Tónlist fyrir Söngvakeppnina og bankann í sömu viku
Vörumerki Landsbankans fór í fínstillingu fyrr í vor sem fól meðal annars í sér að uppfæra hljóðheim bankans. Til að leysa það verkefni fengum við til liðs við okkur pródúserinn og tónlistarkonuna Hildi Kristínu Stefánsdóttur. 
Krani með stiga
21. mars 2023
Byggingamarkaður - Mikil umsvif komin til að vera
Landsbankinn hefur um árabil verið leiðandi þegar kemur að fjármögnun nýbygginga fyrir byggingaraðila. Árið 2022 var bankinn með 50% hlutdeild í fjármögnun nýrra íbúða hér á landi. Mestu umsvifin á þeim markaði felast í fjármögnun íbúðarhúsnæðis til sölu á almennum markaði og þar á eftir fjármögnun íbúðarhúsnæðis fyrir félagasamtök eða leigumarkað.
Námsfólk fyrir utan Stúdentakjallarann
7. mars 2023
Mikið framfaraskref fyrir styrktarsjóði og almannaheillafélög
Mikilvægar breytingar á lögum sem varða skattlagningu almannaheillafélaga voru gerðar undir lok árs 2021 sem létta mjög skattbyrði þeirra og gera einstaklingum og fyrirtækjum einnig kleift að draga frá tiltekna fjárhæð eða hlutfall framlaga frá skattskyldum tekjum. Fyrir Háskólasjóð hf. Eimskipafélags Íslands þýðir þessi lagabreyting að um 160 milljónir króna sem áður voru greiddar sem fjármagnstekjuskattur munu nýtast í beina styrki til doktorsnema. Það munar um minna!
Fólk með hund úti í náttúrunni
28. feb. 2023
Kröfur til upplýsinga um sjálfbærni aukast hratt
Sífellt fleiri íslensk fyrirtæki birta nú upplýsingar um hvaða áhrif starfsemi þeirra hefur á sjálfbæra þróun.
8. feb. 2023
Sterk auðkenning er öflugri vörn gegn fjársvikum
Þótt almennt hafi gengið ágætlega að verjast fjársvikum á netinu hérlendis er ljóst að meira þarf til ef duga skal. Ástandið er eins, hvert sem litið er í heiminum: Fjársvikarar herja í auknum mæli á viðskiptavini banka og fólk sem notar greiðslukort á netinu. Aðferðirnar verða sífellt þróaðri og klækjabrögðin lymskulegri.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur