Jafn­réttis­vís­ir: Mik­il­væg inn­sýn í stöðu jafn­rétt­is­mála

Landsbankinn varð nýlega aðili að Jafnréttisvísi Capacent sem felst í því að greina stöðu jafnréttismála innan fyrirtækja og vinna að úrbótum. Þórey Vilhjálmsdóttir, ráðgjafi hjá Capacent, fjallar um Jafnréttisvísinn og hvernig fyrirtæki geta náð raunverulegum árangri í jafnréttismálum með beitingu hans.
20. nóvember 2018

Jafnréttisvísirinn er stefnumótun og vitundarvakning í jafnréttismálum sem ætlað er að meta stöðu jafnréttismála innan fyrirtækja og stofnunum út frá ítarlegri greiningarvinnu. Í verkefninu felst heildstæð nálgun á jafnréttismál, stefnumótun og markmiðasetningu. Horft er til nokkurra lykilþátta í ferlinu eins og samskipta innan fyrirtækis og vinnuumhverfis, stefnu, launa, skipurits, fyrirmynda og fleira. Þannig gefur jafnréttisvísirinn mikilvæga innsýn í stöðu jafnréttismála og settar eru í gang aðgerðir með það að markmiði að bæta stöðuna. Við lítum svo á að jafnréttisvísirinn sé verkfæri fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja ná raunverulegum árangri í jafnréttismálum.

Mikilvægt að æðstu stjórnendur leiði jafnréttisvinnuna

Það er mjög mikilvægt að alveg frá upphafi sé ljóst að æðstu stjórnendur leiði verkefnið til þess að leggja áherslu á mikilvægi þess og tryggja þátttöku alls starfsfólks. Það skiptir miklu máli að það sé ekki einungis þröngur hópur stjórnenda sem vinni að málinu og tilkynni síðan hvað hafi verið ákveðið. Jafnréttismál eru ekki afmarkað verkefni sem er bundið við tiltekið svið, það er viðfangsefni allra sem starfa hjá fyrirtækinu. Við reynum að gefa öllu starfsfólki kost á að taka þátt í vinnunni á einhverju stigi, t.d. með vinnustofum þar sem umræða og fræðsla á sér stað um margvísleg atriði og kallað er eftir hugmyndum að tækifærum til úrbóta. Landsbankinn, TM og Landsvirkjun eru nú aðilar af Jafnréttisvísinum.

Samræður um jafnréttismál mikilvægar

Það er mjög mikilvægt að reglulegar samræður um jafnréttismál eigi sér stað innan fyrirtækja. Það skiptir svo miklu máli að við höfum sameiginlegan skilning á viðfangsefninu og sýn á það hvernig við viljum hafa hlutina. Samræður eru líka besta leiðin til að auðvelda körlum og konum að setja sig í spor hvers annars og skilja hvert annað betur.

Ómeðvitaðir kynbundnir fordómar dregnir upp á yfirborðið

Í allri vinnunni sem farið er í hvað varðar Jafnréttisvísinn, koma oft upp á yfirborðið þættir í fyrirtækjamenningunni sem við höfum ekki leitt hugann að, t.d. í samskiptavenjum. Lögð er rík áhersla á að draga einmitt þessa þætti fram en hér má oft, með mjög einföldum hætti, innleiða breytingar til batnaðar. Þannig er leitast við að fá uppá yfirborðið þá ómeðvituðu kynbundnu fordóma sem oft leynast í menningu, umhverfi og skipulagi fyrirtækja. Þannig mótast betri vinnustaðir þar sem jafnt konum sem körlum líður vel og eru ánægðari í starfi.

Metoo-byltingin skiptir máli

Metoo-byltingin hefur skipt miklu máli í því að koma jafnréttismálum á dagskrá og valdefla konur, og karla, til að greina frá áreitni. Metoo hefur líka aukið til muna meðvitund fólks um það hvað teljist viðeigandi hegðun á vinnustað. Við höfum séð mörg dæmi á vinnustöðum þar sem karlar hafa tekið sig saman, sest niður og rætt sín á milli hvað þeir geti bætt, litið í eigin barm. Það er frábært en það má heldur ekki gleymast að þetta er samtal sem við verðum að eiga okkar á milli, karlar og konur, þannig að við getum í sameiningu búið til betri vinnustaðamenningu sem byggist á gagnkvæmum skilningi og gagnkvæmri virðingu hvert fyrir öðru. Því öll viljum við eflaust að kynin njóti jafnréttis og að konur fái framgang innan fyrirtækja til jafns við karla.

„Í Landsbankanum, sem og í samfélaginu öllu, hefur að undanförnu orðið mikil vitundarvakning í jafnréttismálum. Með samstarfinu við Capacent og beitingu Jafnréttisvísins fáum við aðstoð við að greina stöðuna ítarlega, móta skýr markmið og vera almennt meðvitaðri í öllum samskiptum í þeim tilgangi að byggja upp gott starfsumhverfi og jákvæða og uppbyggilega fyrirtækjamenningu. Höfuðáherslan í jafnréttismálum hjá Landsbankanum síðustu ár hefur verið að tryggja körlum og konum jöfn tækifæri og jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf. Við höfum náð góðum árangri en Jafnréttisvísirinn hjálpar okkur að gera enn betur.“sagði Lilja B. Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, við afhendingu Jafnréttisvísisins.

Þú gætir einnig haft áhuga á
Dagatal Landsbankans 2021
22. des. 2020

Dagatal Landsbankans 2021: Tækniframfarir og samfélagsbreytingar

Aðlögunarhæfni mannskepnunnar er ótrúleg sem er ómetanlegt í heimi sem tekur jafn örum breytingum og sá sem við byggjum. Hugviti mannfólksins virðist lítil mörk sett og hraði tækniþróunar slíkur að erfitt getur verið að átta sig á því hversu mikið hefur breyst á stuttum tíma.
Starfsfólk í hjálparstarfi
18. des. 2020

Fólk vill láta gott af sér leiða

Hjálpar- og styrktarfélög hafa ekki farið varhluta af heimsfaraldri og öllum þeim nýju lögmálum og siðum sem heimurinn hefur þurft að tileinka sér árið 2020.
Vindmyllur
19. nóv. 2020

Mikilvægt að þekkja raunveruleg umhverfisáhrif banka

Í gegnum tíðina hafa umhverfisáhrif banka gjarnan verið talin smávægileg. Bankar eru að upplagi skrifstofufyrirtæki og rekstur þeirra krefst ekki beinnar notkunar á auðlindum eða mengandi efnum í stórum stíl. Bankar og aðrar fjármálastofnanir hafa því ekki verið sett undir sama hatt og verksmiðjur, flugfélög eða önnur starfsemi sem sýnilega hefur bein áhrif á umhverfið. Í dag er hinsvegar gerð skýr krafa um að bankar mæli og greini frá óbeinum umhverfisáhrifum sínum.
5. nóv. 2020

Loksins skýrar leikreglur: Ný sjálfbærniviðmið Evrópusambandsins

Undanfarin ár hefur verið þrýst á fjármagnsmarkaði að beina fjármagni í verkefni sem stuðla að sjálfbærri framtíð. Samræmdar reglur og viðmið hefur hins vegar skort. Nýtt flokkunarkerfi Evrópusambandsins á sviði sjálfbærra fjármála samræmir verklag og setur sjálfbærniviðmið sem fjármagnsmarkaðir geta stuðst við til að ná markmiðum í loftslagsmálum.
2. nóv. 2020

Raunveruleg umhverfisáhrif fjármálafyrirtækja

Við mat á umhverfisáhrifum fjármálafyrirtækja nægir ekki að skoða losun gróðurhúsalofttegunda út frá beinum rekstri. Raunverulegt umhverfisspor þeirra markast í gegnum útlán og fjárfestingar og því er nauðsynlegt að mæla það sérstaklega.
6. okt. 2020

Gulleggið - Skemmtilegur stökkpallur fyrir frumkvöðla

„Ef þú lumar á góðri hugmynd er um að gera að koma henni í framkvæmd. Frumkvöðlakeppnin Gulleggið er tilvalinn vettvangur til þess,“ segir Edit Ómarsdóttir verkefnastjóri hjá Icelandic Startups. Landsbankinn hefur verið einn helsti bakhjarl Gulleggsins frá upphafi.
25. júní 2020

Loftslagsbreytingar auka og breyta áhættu í fjármálageiranum

Áhrif loftslagsbreytinga á fjármálageirann og fjármálafyrirtæki koma aðallega fram eftir tveimur leiðum. Í fyrsta lagi vegna tjóns á eignum, innviðum og landgæðum. Í öðru lagi vegna umbreytingaáhættu, þ.e. áhrifanna af breytingum sem er ætlað að koma í veg fyrir frekari hlýnun, s.s. með nýrri tækni, nýjum reglum og breyttum viðhorfum og væntingum á eigna- og fjármagnsmörkuðum.
24. júní 2020

Beinn og óbeinn kostnaður vegna loftslagsbreytinga

Kostnaður við að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins um að hlýnun haldist innan við 2°C fram til 2050 er gífurlegur. Í því sambandi er mikilvægt að greina á milli kostnaðar til skamms tíma og til lengri tíma. Aðgerðir sem virðast vera mjög dýrar til skemmri tíma geta reynst ódýrar í lengri tíma samhengi vegna þeirrar nýsköpunar sem þær kunna að leiða til. Ekki má heldur gleyma því að aðgerðir sem farið er í strax gætu bætt lífsgæði fólks mikið.
24. júní 2020

Baráttan gegn loftslagsvandanum krefst mikils fjármagns

Hlutverk fjármálageirans er og verður mjög stórt í öllum þeim aðgerðum sem nauðsynlegar eru til þess að ná tökum á loftslagsvandanum. Markmið íslenskra stjórnvalda er að ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Fjárfestingaþörfin er gífurleg og til þess að uppfylla þá þörf þarf að beina miklu fjármagni á rétta staði og í rétt verkefni.
24. júní 2020

Fjármálageirinn og loftslagsvandinn

Loftslagsvandinn er eitt af stærstu málum samtímans. Í Parísarsamkomulaginu frá 2015 samþykktu ríki heims að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda til að tryggja að hlýnun héldist innan við 2°C og helst innan við 1,5°C. Ríkisstjórn Íslands hefur sett sér það markmið að ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2040, sem felur í sér að losun að frádreginni kolefnisbindingu verði engin. Þetta er háleitt markmið sem krefst mikilla breytinga í samfélagi okkar og gríðarlegra fjárfestinga á næstu árum. Landsbankinn tekur hlutverk sitt alvarlega í þessum efnum og telur mikilvægt að fjalla um loftslagsmál og hið mikilvæga hlutverk sem fjármálafyrirtæki og fjármálamarkaðir munu gegna í þeim nauðsynlegu breytingum sem framundan eru. Umræðan um loftslagsvandann hefur reyndar horfið tímabundið í skuggann af Covid-19-faraldrinum, en vandamálin hafa ekki horfið og markmið um úrbætur standa eftir sem áður.
Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur

Tryggja virkni vefsins

Greina notkun svo við getum mælt og aukið gæði vefsins

Notaðar til að birta persónubundnar auglýsingar

Nánar um vefkökur