Fyrirvari

Upplýsingar birtar á vef þessum eru byggðar á heimildum sem Landsbankinn telur áreiðanlegar. Landsbankinn getur ekki ábyrgst að þær séu allar réttar. Þá kunna upplýsingar og skoðanir þær sem fram koma að breytast án fyrirvara.

Upplýsingar sem birtar eru á vef Landsbankans fela á engan hátt í sér ráðleggingar til viðskiptavina um kaup eða sölu tiltekinna fjármálagerninga og bera notendur vefsins einir ábyrgð á þeim fjárfestingaákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefnum. Landsbankinn kann þó að veita ráðgjöf til viðskiptavina bankans í gegnum vefinn um kaup eða sölu fjármálagerninga og/eða um skattamál enda kemur þá skýrt fram á vefnum að um ráðgjöf sé að ræða. Upplýsingar og ráðgjöf Landsbankans á vefnum miðast ekki við ákveðin fjárfestingarmarkmið, ákveðna fjárhagsstöðu eða sérhagsmuni tiltekinna viðskiptavina og er ávallt almenns eðlis þar sem ekki er hægt að taka tillit til aðstæðna hvers og eins. Landsbankinn ber því ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsinga- eða ráðgjöf bankans né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef bankans. Þá ber Landsbankinn ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.

Landsbankinn á höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef bankans, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Landsbankans þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef bankans, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim. Viðskiptavinum Landsbankans er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Viðskipti með fjármálagerninga eru mjög áhættusöm í eðli sínu. Verðbreytingar í fortíð gefa ekki endilega vísbendingu um verðbreytingar í framtíð. Notendur á vef Landsbankans eru hvattir til að afla sér almennra upplýsinga um eðli verðbréfaviðskipta, fjárfestingamálefni, skattamál o.fl. sem tengist verðbréfaviðskiptum hjá ráðgjöfum Landsbankans.

Á yfirlitum yfir fjármálagerninga viðskiptavina bankans tekur markaðsverðmæti ekki tillit til þóknana eða annars kostnaðar sem kann að falla til við sölu. Á yfirlitum er "markaðsgengi" nýjasta gengi og "markaðsvirði" verðmæti fjármálagerninga miðað við það gengi. Á hreyfingaryfirlitum er "gengi" viðskiptagengi hreyfinga og "verð" viðskiptaverð út frá því. Markaðsgengi fjármálagerninga sem skráðir eru í Kauphöll Íslands hf. er almennt síðasta viðskiptagengi þeirra á þinginu. Sé langt um liðið frá síðustu viðskiptum er einnig litið til hagstæðustu kauptilboða þegar markaðsverðið er metið. Landsbankinn áskilur sér rétt til leiðréttinga á yfirlitum.

Vefkökur

Vefkökur eru litlar textaskrár sem vafrinn sækir í fyrsta sinn sem farið er á vefsvæði. Vefkökur geyma upplýsingar sem vefsvæðið notar meðal annars til að bæta upplifun notandans og til að fylgjast með og greina notkun á vefsvæðinu.

Vefkökur innihalda yfirleitt heiti lénsins sem viðkomandi kaka kemur frá, endingartíma hennar og gildi. Endingartími vefkaka er ólíkur, sumum er eytt um leið og vafranum er lokað og kallast þær lotukökur meðan aðrar hafa lengri endingartíma og kallast þær langtímakökur. Landsbankinn notar bæði langtímakökur og lotukökur. Gildi vefkaka er alla jafna handahófsvalin einkvæm tala.

Landsbankinn notar vefkökur til að sníða vefsvæðið að þörfum notenda, t.d. til að vista stillingar notenda, til að vinna tölfræðilegar upplýsingar, til að greina umferð um vefsvæðið, í markaðslegum tilgangi og til að stuðla að virkni vefsíðunnar. Landsbankinn notar bæði vefkökur frá fyrsta aðila og vefkökur frá þriðja aðila. Vefkökur frá fyrsta aðila eru vefkökur sem senda eingöngu upplýsingar til Landsbankans. Vefkökur frá þriðja aðila eru tilkomnar vegna þjónustu sem Landsbankinn notar og senda upplýsingar til annars vefsvæðis í eigu þriðja aðila. Viðkomandi aðilar kunna einnig að tengja upplýsingar fengnar af vefsvæði bankans við aðrar upplýsingar sem notendur hafa látið þeim í té, eða upplýsingar sem þeir hafa safnað með notkun notenda á þeirra þjónustu.

Ekki er krafist samþykkis fyrir notkun á nauðsynlegum kökum en samþykki þarf fyrir notkun á öðrum tegundum vefkaka. Notendur geta stýrt notkun á vefkökum í stillingum í vafra. Vakin er athygli á því að sé notkun nauðsynlegra vefkaka gerð óvirk með öllu kann það að hafa áhrif á virkni vefsvæðisins.

Nauðsynlegar vefkökur

Nauðsynlegar vefkökur virkja eiginleika á vefsvæðinu sem verða að vera til staðar svo hægt sé að nota það eins og til er ætlast. Nauðsynlegar vefkökur eru oftast lotukökur frá fyrsta aðila sem eru eingöngu notaðar af Landsbankanum. Þessar kökur greiða til dæmis fyrir skiptum á milli http og https til að gæta öryggi sendra gagna. Þessar kökur eru einnig notaðar til að vista ákvörðun um notkun á kökum á vefsvæði Landsbankans.

Vefkökur frá fyrsta aðila á vefsvæði Landsbankans sem háðar eru samþykki

Þessar vefkökur eru ekki forsenda fyrir notkun vefsvæðis Landsbankans. Þær gegna engu að síður mikilvægu hlutverki fyrir notkun og virkni vefsvæðisins. Vefkökurnar auðvelda notkun á vefsvæðinu, t.d. forútfylla form, muna stillingar tungumála og aðstoða Landsbankann við að kynna viðskiptavinum tilboð sem eru sérsniðin að þeim.

Notkun vefsvæðis Landsbankans á vefkökum frá þriðja aðila sem háðar eru samþykki

Landsbankinn notar vefkökur sem tilheyra þriðju aðilum (m.a. Google og Facebook) á vefsvæði bankans. Þessir þriðju aðilar geta komið fyrir vefkökum í vöfrum notenda vefsvæðisins og með þeim hætti nálgast upplýsingar um heimsóknir á vefsvæðið. Vefkökurnar eru ekki nauðsynleg forsenda fyrir notkun vefsvæðisins en gegna engu að síður hlutverki fyrir bankann. Bankinn notar þjónustu þessara þriðju aðila til að m.a. greina notkun vefsvæðisins, bæði hvað verðar fjölda notenda og hegðun notenda á vefnum, og til að útbúa markaðsefni og auglýsingar sem eru sérsniðnar ákveðnum markhópum. Notendur vefsvæðisins geta nálgast upplýsingar um hvernig þessir aðilar nota vefkökur á vefsíðum þeirra.

Upplýsingar um Google Analytics

Upplýsingar um Facebook Pixel

Leiðbeiningar um stillingar vefkaka

Þessir tenglar beina þér inn á vefsíður þriðju aðila. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á þeim upplýsingum sem þar koma fram.