Finnum lausnir fyrir þitt fyrirtæki

Við komum til móts við fyrirtæki sem leita til okkar vegna óvæntra aðstæðna.

Við aðstoðum þegar á reynir

Fyrirtækjum sem eru í viðskiptum við Landsbankann bjóðast ýmis úrræði vegna áhrifa sem þau kunna að verða fyrir vegna Covid-19. Við hvetjum viðskiptavini sem sjá fram á greiðsluerfiðleika að hafa sem fyrst samband við bankann til að fá lausnir og ráðgjöf við hæfi.

Hafðu samband


Samkomulag um tímabundna greiðslufresti fyrirtækja

Í samræmi við samkomulag fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða, sem er hluti af viðbrögðum við efnahagslegum áhrifum Covid-19, geta fyrirtæki nú sótt um að fresta greiðslum af lánum í allt að sex mánuði. Umsóknina þarf að senda til aðalviðskiptabanka viðkomandi fyrirtækis. Fleiri úrræði fyrir fyrirtæki hafa þegar verið kynnt eða eru í burðarliðnum.

Aðilar samkomulagsins eru Landsbankinn, Arion banki, Íslandsbanki, Kvika, Lykill, sparisjóðirnir og lífeyrissjóðir.

Samkomulaginu er ætlað að greiða fyrir hraðri og samræmdri úrlausn mála og stuðla að jafnræði, bæði á milli lánveitenda og fyrirtækja. Samkomulagið gildir til loka júní 2020 og er gert ráð fyrir að hægt sé að framlengja það ef aðstæður krefjast.

Nánar um samkomulagið

Samkomulagið felur m.a. eftirfarandi í sér:

  • Fyrirtæki getur sótt um að fresta greiðslum í allt að sex mánaða hjá sínum aðalviðskiptabanka eða sparisjóði sem leggur mat á hvort fyrirtæki uppfylli viðmið samkomulagsins.
  • Samkomulagið nær til rekstrarfyrirtækja en ekki til eignarhaldsfélaga.
  • Rekstur fyrirtækja sem falla undir viðmið samkomulagsins þarf að hafa verið heilbrigður en orðið fyrir tímabundnu tekjufalli sem leiðir til rekstrarvanda, fyrirtækið skal ekki hafa verið í vanskilum í 60 daga eða lengur í lok febrúar 2020 og hafa nýtt sér viðeigandi úrræði stjórnvalda vegna heimsfaraldursins.

Dæmi um frestun – töludæmi

Dæmi um fyrirtæki sem fær frestun afborgana og vaxta í fjóra mánuði:

  • Fyrirtæki skuldar 120 m.kr. til 20 ára með 6% óverðtryggðum vöxtum.
  • Mánaðarleg greiðsla af höfuðstól er 500 þ.kr (120 m.kr. / 240 mánuðum).
  • Mánaðarleg greiðsla vaxta er 600 þ.kr. (120 m.kr. * 0,06 / 12 mánuðum).
  • Mánaðarleg greiðsla höfuðstóls og vaxta er því alls 1,100 þ.kr.
  • Frestun afborgana og vaxta í 4 mánuði samsvarar því 4,400 þ.kr. Sú fjárhæð leggst við höfuðstól og lánið lengist um 4 mánuði.
  • Eftir fjóra mánuði hefjast greiðslur aftur og lánstími er þá aftur orðinn 20 ár.
  • Höfuðstóllinn hefur þá hækkað um sem samsvarar vöxtum á tímabilinu (2,4 m.kr.) og verður þá um 122,4 m.kr.