Skuldabréf

Landsbankinn veitir þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa og ráðgjöf um val á einstökum flokkum. Skuldabréf  er sá  eignaflokkur sem alla jafna er mest viðskipti með á degi hverjum. Á Íslandi er fjölbreytt úrval skuldabréfa með ábyrgð ríkisins í boði, bæði verðtryggð og óverðtryggð.

Algengustu flokkar skuldabréfa með ábyrgð ríkisins eru: Íbúðabréf (HFF), Ríkisbréf (RIKB) og Ríkisvíxlar (RIKV).

Verðtryggt 04.12.2020 14:04 (Upplýsingar eru 15 mínútna gamlar)
Auðkenni Líftími Kaupkrafa Sölukrafa Kaupverð Söluverð Ávöxtunarkrafa Verðbreyting Fjöldi
HFF150434 6,78 0,00% 0,22% 0,00 125,90 0,60% 0,00% 0
HFF150644 11,31 0,00% 0,00% 0,00 0,00 1,00% 0,00% 0
LSS150434 6,65 1,49% 1,36% 115,62 116,60 1,40% 0,00% 0
LSS151155 14,26 1,76% 1,72% 110,91 111,50 1,74% 0,00% 0
RIKS 21 0414 0,35 0,01% -0,41% 101,32 101,47 -0,10% 0,00% 0
RIKS 26 0216 4,98 0,14% 0,08% 107,05 107,35 0,11% -0,46% 5
RIKS 30 0701 8,42 0,69% 0,63% 123,56 124,24 0,64% 0,00% 0
RIKS 33 0321 10,48 1,04% 0,98% 122,51 123,25 1,00% -0,69% 2
LBANK CBI 22 1,36 1,31% -2,23% 102,30 107,47 0,00% -0,04% 1
LBANK CBI 24 3,79 1,11% 0,21% 107,25 110,94 0,40% 0,00% 0
LBANK CBI 26 5,74 0,81% 0,71% 104,01 104,58 0,77% -0,53% 1
LBANK CBI 28 7,12 0,99% 0,91% 115,05 115,69 0,97% -0,13% 1
Óverðtryggt 04.12.2020 02:04 (Upplýsingar eru 15 mínútna gamlar)
Auðkenni Líftími Kaupkrafa Sölukrafa Kaupverð Söluverð Ávöxtunarkrafa Verðbreyting Fjöldi
RIKB 21 0805 0,66 0,96% 0,82% 101,65 101,75 0,98% 0,00% 0
RIKB 22 1026 1,82 1,37% 1,30% 110,84 111,00 1,30% 0,03% 1
RIKB 23 0515 2,39 1,74% 1,66% 99,44 99,62 1,67% 0,07% 2
RIKB 25 0612 3,90 2,40% 2,34% 123,62 123,92 2,40% -0,21% 1
RIKB 28 1115 6,82 2,96% 2,90% 114,21 114,66 2,92% 0,12% 1
RIKB 31 0124 7,72 3,11% 3,04% 129,03 129,77 3,09% 0,00% 0
RIKV 21 0215 0,23 1,05% 0,00% 99,80 0,00 0,95% 0,00% 0
LBANK CB 21 0,96 1,18% 1,05% 104,18 104,31 1,26% 0,00% 0
LBANK CB 23 2,84 2,60% 2,50% 106,75 107,05 2,55% 0,00% 0
LBANK CB 25 4,46 3,01% 2,94% 101,70 102,04 2,94% 0,00% 0

Ríkisskuldabréf

Þeir sem að gefa út skuldabréf fyrir hönd ríkisins eru Íbúðalánasjóður og Seðlabankinn. Íbúðalánasjóður gefur út íbúðabréf og Seðlabankinn sér um útgáfu ríkisbréfa og ríkisvíxla. Bréfin eru gefin út til ákveðins tíma og bera því ólíka gjalddaga. Íbúðabréfin hafa hvað lengstan líftíma á meðan ríkisvíxlarnir eru gefnir út til styttri tíma en eins árs.

Meginmunur þessara þriggja flokka ríkisskuldabréfa er að íbúðabréfin eru verðtryggð og það eru greiddar tvær vaxtaafborganir af bréfunum á ári. Ríkisbréfin og ríkisvíxlarnir eru óverðtryggð og greiðir ríkissjóður eina vaxtaafborgun af bréfunum á hverju ári. Vextir bréfanna ákvarðast af markaðsaðstæðum þegar flokkurinn er gefinn út í fyrsta sinn.

Ávöxtunarkrafa skuldabréfa er sú krafa sem fjárfestir gerir til fjárfestingarinnar og sú ávöxtun sem hann fær á ári ef hann heldur bréfunum til gjalddaga.

Sá sem hyggst fjárfesta  í ríkisskuldabréfi  hefur ávöxtunarkröfu bréfanna til viðmiðunar þegar hann metur hvort bréfið sé vænlegur kostur í samanburði við aðrar fjárfestingarkosti. Fjölmargir áhrifaþættir hafa síðan áhrif á endanlega ákvörðunartöku eins og vaxtastig, verðbólga og vætingar til þróunnar þessara þátta.

Hagkvæm og örugg leið til þess að fjárfesta í ríkisskuldabréfum er að kaupa skírteini í Sparibréfum LandsbréfaAllar upplýsingar sem eru birtar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar.