Námureikningslán

Vinsamlegast leiðréttið eftirfarandi

  Villa

  Sækja um Námureikningslán

   
    

     

   
    
    
    
    
    
    

  Námureikningur

   
       
     

  Hámarksupphæð yfirdráttar er miðuð við allt að 100% af áætluðu námsláni m.v. útreikninga LÍN og greiðist að jafnaði út mánaðarlega.

  Dagvextir reiknast eingöngu af nýttum yfirdrætti hverju sinni.

  Ég sæki hér með um yfirdráttarheimild á Námureikning minn vegna framfærslu fram að útborgun láns frá LÍN gegn afhendingu "náms- og lánsfjáráætlunar" frá LÍN. Lánið verði veitt skv. útreikningum LÍN á náms- og lánsfjáráætluninni í formi stighækkandi mánaðarlegs yfirdráttar inn á ofangreindan Námureikning.

  Kemur til hækkunar þannig: