Tryggingar

Ferðatryggingar

Ferðatryggingar eru innifaldar í árgjaldi kreditkortsins en þær eru mismunandi eftir kortum. Meginsjónarmið við samsetningu þeirra er að korthafi njóti jafnan öruggra slysa- og sjúkratrygginga ásamt þjónustu varðandi útvegun: læknis, heimflutnings og annars er lýtur að slysum eða veikindum á ferð erlendis.

Korthafar með kreditkort frá Landsbankanum þurfa ekki að greiða ferðakostnað með kortinu til að ferðatryggingar þeirra gildi á ferðalögum erlendis og heldur ekki í þeim tilvikum þar sem bílaleigutrygging er innifalin. Bílaleigutryggingin gildir ekki í öllum löndum, þ.á m. Íslandi. Sjá nánar í skilmálum hvers korts.

Vátryggingafélag Íslands (VÍS) sér um tryggingar allra kreditkorta. Starfsfólk VÍS metur tjón og greiðir út bætur samkvæmt tryggingaskilmálum. Korthafar eru vinsamlega beðnir að snúa sér beint til tjónadeildar VÍS með frekari spurningar.

Athugið að til að tryggja sem skjótastan afgreiðslutíma þurfa viðeigandi gögn að fylgja.

Nánari upplýsingar veitir VÍS, www.vis.is, sími: 560-5000.

SOS neyðaraðstoð

SOS International annast viðlaga- og neyðarhjálp fyrir kreditkorthafa Landsbankans. Hvar og hvenær sem er veitir SOS International korthöfum aðgang að margvíslegri neyðarþjónustu og læknishjálp.

SOS International veitir í megindráttum rétt til þrenns konar aðstoðar án aukakostnaðar:

  • Útvegar læknishjálp.
  • Annast sjúkraflutninga, ferðalög vandamanna og flutning jarðneskra leifa heim ef korthafi lætur lífið erlendis.
  • Veitir tímabundna fyrirgreiðslu vegna sjúkrakostnaðar.

Þegar korthafi á ferðalagi erlendis lendir í slysi eða veikist getur hann haft samband beint við SOS International +45 7010 5050 sem gefur ráð um hvað gera skuli.

Eins er alltaf hægt að að hafa samband á skrifstofutíma við:

  • Vátryggingafélag Íslands (VÍS) í síma: +354 560 5000.

Utan skrifstofutíma:

  • Vaktþjónustu Visa kortahafa í síma + 354 525 2211.

Við minnum korthafa á að tilkynna strax um glatað eða stolið kort. 

Neyðarsímanúmer

SOS International

  • +45 7010 5050

Upplýsingar á skrifstofutíma

  • VÍS +354 560 5000

Vaktþjónusta utan skrifstofutíma

  • Visa +354 525 2211