Viðbótar-lífeyrissparnaður

Viðbótarlífeyrissparnaður hefur ýmsa kosti. Þú getur lagt allt að 4% af launum í viðbótarlífeyrissparnað og launagreiðendur greiða að jafnaði allt að 2% í viðbótarframlag sem þýðir að þú færð greitt fyrir að spara.

Viðbótarlífeyrissparnaður er kjarabót

Viðbótarlífeyrissparnaður er viðbót við lögbundinn lífeyrissparnað og er þín eign. Þú ræður hvernig þú ráðstafar honum eftir að þú nærð 60 ára aldri. Viðbótarlífeyrissparnaður erfist að fullu.

Ef þú leggur fyrir 2-4% af launum í viðbótarlífeyrissparnað þá bætir launagreiðandi við 2% af launum til viðbótar, sem er í raun launahækkun sem þú fengir annars ekki.

Viðbótarlífeyrissparnað má einnig nýta skattfrjálst til húsnæðissparnaðar eða til greiðslu inn á húsnæðislán að tilteknum skilyrðum uppfylltum.

Heimilt verður að taka út samtals 12 milljónir til eigin nota eða að hámarki 800.000 kr. í 15 mánuði. Athugið að tekjuskattur er tekinn af upphæðinni. Sækja þarf um fyrir 1. janúar 2021.

Nánar
Viðbótarlífeyrissparnaður er launahækkun

Þegar þú greiðir 2-4% af laununum þínum í viðbótarlífeyrissparnað greiðir vinnuveitandi þinn 2% framlag á móti. Launin þín hækka því um 2% um leið og þú byrjar að leggja fyrir.

Launagreiðandi sér um að standa skil á greiðslunum í viðbótarlífeyrissparnað. Það eina sem þú þarft að gera er að skrá þig og tilkynna okkur ef þú skiptir um launagreiðanda.

Öllum launþegum er skylt að greiða í lögbundinn lífeyrissparnað. Þrátt fyrir það þá eru eru lífeyrisgreiðslur aðeins hluti af meðallaunum um ævina þegar störfum líkur, en tekjurnar geta lækkað um allt að helming þegar farið er á eftirlaun. Viðbótarlífeyrissparnaður er mjög góð leið til að minnka þetta bil.

Sjóðfélagavefur

  • Sækja um lífeyrissparnað rafrænt
  • Breyta samningum um lífeyrissparnað
  • Sækja um útgreiðslu
  • Skoða yfirlit

Fara á sjóðfélagavef

Fá ráðgjöf


Umsókn um viðbótarlífeyrissparnað

Tengt efni

Sparaðu fyrir útborgun

Fróðleikur um lífeyrismál

Lækkaðu íbúðalánin með viðbótarlífeyrissparnaði


Reiknivél

Hvað gæti ég átt mikið í viðbótarlífeyrissparnaði þegar starfsævinni lýkur?

Upphæðin sem þú reiðir af hendi margfaldast um leið

Vegna þess að framlagið þitt er dregið frá áður en tekjuskattur er reiknaður þá lækka útborguð laun aðeins um hluta af því sem leggst við sparnaðinn. Þegar mótframlag vinnuveitanda bætist við getur upphæðin sem leggst inn á sparnaðarreikninginn verið margföld sú upphæð sem þú leggur til.

Hvaða áhrif hefur viðbótarlífeyrissparnaður á útborguð laun?

kr.
38.000 kr.
19.000 kr.
57.000 kr.
20.428 kr.
Athugið að viðbótarlífeyrissparnaður er frádráttarbær frá skattskyldum tekjum við innborgun, en greiddur er tekjuskattur við útborgun og við útgreiðslur má nýta ónýttan persónuafslátt.

Húsnæðissparnaður - sparað fyrir útborgun eða greitt inn á íbúðalán

Í boði er að nýta viðbótarlífeyrissparnað til lækkunar á höfuðstól íbúðalána eða til húsnæðiskaupa. Þessi aðgerð gagnast flestum sem skulda af húsnæði eða eru að safna sér fyrir húsnæði.

Landsbankinn mælir með því að fólk kynni sér vel þessa möguleika.

Reiknivél - lækkaðu lánin


Skattalegt hagræði viðbótarlífeyrissparnaðar

Ekki er greiddur fjármagnstekjuskattur af inneign í viðbótarlífeyrissparnaði. Upphæðin fer óskattlögð inn í sparnaðinn, en tekjuskattur er greiddur við úttekt og nýta má persónuafslátt við útgreiðslur. Viðbótarlífeyrissparnaður erfist að fullu og inneign er óaðfararhæf, en þá er ekki hægt að ganga að sparnaðinum við gjaldþrot. Útgreiðslur viðbótarlífeyrissparnaðar hafa ekki áhrif á greiðslur Tryggingastofnunar ríkisins (þ.e. vegna ellilífeyris, örorkulífeyris eða tekjutryggingar) eða greiðslur frá Atvinnuleysistryggingasjóði.


Velkomin í 360° ráðgjöf

360° ráðgjöf er fjármálaráðgjöf sem öllum viðskiptavinum Landsbankans stendur til boða þar sem þú sest niður með ráðgjafa og ferð yfir fjármálin þín frá öllum hliðum; lán, sparnaður, lífeyrissparnaður, tryggingar, staðan í dag og framtíðarmarkmið. Það kostar ekkert að koma í 360° ráðgjöf.

Velkomin í 360° ráðgjöf