Metody identyfikacji

Iden­ty­fi­ka­cja i lo­go­wa­nie

Mo­żesz wy­brać kil­ka róż­nych me­tod lo­go­wa­nia i po­twier­dza­nia płat­no­ś­ci w ban­ko­wo­ś­ci elek­tro­nicz­nej i apli­ka­cji ban­ko­wej.

Metody identyfikacji

Możesz dokonać identyfikacji za pomocą identyfikacji biometrycznej, certyfikatu identyfikacji w telefonie lub aplikacji do identyfikacji Auðkenni w zależności od tego, co najlepiej ci pasuje w danej chwili.

Identyfikacja biometryczna
Aby zalogować się do aplikacji bankowej wykorzystaj odciski palców lub identyfikację twarzy.
Certyfikat identyfikacji
Certyfikat identyfikacji w telefonie to prosta i wygodna metoda identyfikacji i składania podpisu.
Aplikacja do identyfikacji
Aplikacja podłączona jest do Internetu i działa w każdej części świata bez względu na to, czy jest to islandzki czy zagraniczny numer telefonu.

Identyfikacja biometryczna (twarz lub odciski palców)

W aplikacji bankowej możesz się zalogować i dokonać identyfikacji za pomocą identyfikacji biometrycznej, tj. za pomocą rozpoznawania twarzy i odcisków palców, w zależności od tego, co jest dostępne w Twoim telefonie.

Podczas pierwszego logowania za pomocą identyfikacji biometrycznej musisz dokonać identyfikacji za pomocą którejś z metod. Po zakończeniu tego procesu będzie można zalogować się za pomocą identyfikacji biometrycznej.

Certyfikat identyfikacji w telefonie

Certyfikat identyfikacji to dowód osobisty używany w transakcjach elektronicznych. To prosta i wygodna metoda identyfikacji i składania podpisu.

Certyfikat identyfikacji zapisany jest na karcie SIM w Twoim telefonie, który obsługują prawie wszystkie rodzaje telefonów komórkowych.

Aplikacja do identyfikacji

Aplikacja do identyfikacji Auðkenni przechowuje certyfikat identyfikacji. Jest to dogodna opcja np. dla osób, które posiadają zagraniczny numer telefonu lub nie mają połączenia telefonicznego, tylko internetowe.

Solidniejsza identyfikacja

Solidniejsza identyfikacja polega na tym, że podczas logowania do bankowości elektronicznej lub potwierdzania płatności na Internecie musisz potwierdzić, że to na pewno Ty za pomocą dwóch z trzech poniższych metod.

Że to Ty
Na przykład odciski palców lub twarz
To, co Ty znasz
Na przykład hasło lub kod PIN
To, czym dysponujesz
Na przykład telefon, karta czy klucz sprzętowy

Dołącz do grupy zadowolonych klientów

Uzyskanie dostępu do bankowości elektronicznej i aplikacji bankowej czy założenie rachunku i karty zajmie jedynie kilka minut.

Pliki cookie

Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.

Więcej o plikach cookies