Umhverfismál

Landsbankinn kolefnisjafnar akstur og flugferðir starfsfólks

Landsbankinn undirritaði í nóvember 2015 yfirlýsingu um markmið í loftslagsmálum ásamt rúmlega 100 öðrum íslenskum fyrirtækjum og stofnunum. Yfirlýsingin var gerð í samstarfi við Reykjavíkurborg og Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð.

Landsbankinn kolefnisjafnar akstur starfsmanna á vegum bankans, millilandaflug og innanlandsflug starfsmanna í erindum á hans vegum.

Upphæðin rennur til Kolviðs, sjóðs sem starfar að því að binda kolefni í gróðri og jarðvegi í þeim tilgangi að draga úr styrk koltvísýrings í andrúmslofti. Með kolefnisjöfnuninni axlar bankinn ábyrgð á þeirri mengun sem myndast vegna ferða starfsmanna í þágu bankans.

Til að koma jafnvægi á kolefnisbúskapinn er hægt að binda kolefni í jörðu með skógrækt. Skógrækt bindur kolefni úr koltvísýringi andrúmsloftsins og til verður súrefni. Nánar um Kolvið.

Bifreiðar í notkun hjá Landsbankanum við árslok 2018 voru 23 talsins og er heildarakstur þeirra áætlaður 301.622 km á árinu, eða að meðaltali 13.114 km á hvern bíl. Eldsneytisnotkun mæld í kWh hefur minnkað úr 287.684 í 247.490 sem gerir 14% minnkun frá árinu 2017.

Árangur í að draga úr eldsneytisnotkun hefur náðst með því að auka fjölda rafmagnsbíla á kostnað bíla sem brenna eldsneyti en það hefur verið stefna Landsbankans að kaupa umhverfisvæna bíla þegar bílar eru uppfærðir. Boðið er upp á hjól til að fara styttri vegalengdir, tvö rafmagnshjól og tvö reiðhjól sem starfsfólk getur bókað og notað sem ferðamáta í stað bifreiða.

Ítarlegri upplýsingar um umhverfisvísa Landsbankans eru birtar í samfélagsskýrslu bankans.

 

Vistvænar samgöngur

Starfsfólk Landsbankans getur undirritað samgöngusamning við bankann, en tilgangurinn með honum er að hvetja starfsfólk til að ferðast til og frá vinnu eða á vinnutíma þegar þess þarf, á vistvænni hátt en áður. Í lok árs 2017 voru 446 starfsmenn með virka samgöngusamninga, eða 41% af heildarfjölda starfsmanna. Af þeim sem eru með virka samgöngusamninga eru 265 konur, eða 59,42%, og 181 karl sem er sambærilegt við hlutfall kynjanna í starfsliði bankans. Í samgöngusamningi felst að starfsmenn skuldbinda sig til að nýta annan ferðamáta en einkabílinn vegna ferða til og frá vinnu í 60% tilvika.

Svansmerkt mötuneyti

Mötuneyti Landsbankans í höfuðstöðvum bankans í Hafnarstræti í Reykjavík hefur hlotið vottun norræna umhverfismerkisins Svansins fyrir veitingarekstur og er fyrsta umhverfisvottaða mötuneyti landsins. Í mötuneyti Landsbankans er nú fylgst vel með orkunotkun og rík áhersla er lögð á að bjóða upp á lífrænt ræktuð matvæli. Þá eru einnota borðbúnaður og ílát ekki notuð lengur og flokkun á sorpi hefur stóraukist.

75% minni pappírsnotkun

Markvisst er unnið að því að draga úr pappírsnotkun m.a. með því að hvetja starfsfólk að nýta kosti rafrænnar tækni og þess krafist í enn ríkari mæli að notaður sé umhverfisvænn pappír. Svokallað prentský var tekið í notkun árið 2012 og í framhaldi af því hefur dregið úr pappírsnotkun í starfsemi bankans um 75%.