Umhverfismál

Landsbankinn hefur þegar kolefnisjafnað akstur og flugferðir starfsmanna

Landsbankinn undirritaði í nóvember 2015 yfirlýsingu um markmið í loftslagsmálum ásamt rúmlega 100 öðrum íslenskum fyrirtækjum og stofnunum. Yfirlýsingin var gerð í samstarfi við Reykjavíkurborg og Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð.

Landsbankinn kolefnisjafnar akstur starfsmanna á vegum bankans, millilandaflug og innanlandsflug starfsmanna í erindum á hans vegum.

Upphæðin rennur til Kolviðs, sjóðs sem starfar að því að binda kolefni í gróðri og jarðvegi í þeim tilgangi að draga úr styrk koltvísýrings í andrúmslofti. Með kolefnisjöfnuninni axlar bankinn ábyrgð á þeirri mengun sem myndast vegna ferða starfsmanna í þágu bankans.

Til að koma jafnvægi á kolefnisbúskapinn er hægt að binda kolefni í jörðu með skógrækt. Skógrækt bindur kolefni úr koltvísýringi andrúmsloftsins og til verður súrefni. Nánar um Kolvið.

Árið 2015 notaði Landsbankinn 30 bifreiðar og þeim var samtals ekið 373.353 km. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna aksturs á vegum bankans var 86,4 tonn og jókst úr 79,7 tonnum sem jafngildir um 7,4% aukningu. Eldsneytisnotkun mæld í kWh var 16% minni árið 2015 en árið 2012.

Flugferðum starfsmanna fækkaði mjög á milli ára. Samtals voru farnir 677 flugleggir til og frá útlöndum á árinu 2015 sem var fækkun um 264 flugleggi frá árinu áður. Vinnutengdum flugferðum innanlands fækkaði einnig, úr 901 fluglegg árið 2014 í 578 flugleggi árið 2015. Losun gróðurhúsalofttegunda í tengslum við þessar ferðir var 223,7  tonn sem er minnkun um 106 tonn á milli ára.

Ítarlegri upplýsingar um umhverfisvísa Landsbankans eru birtar í samfélagsskýrslu bankans.

 

Vistvænar samgöngur

Starfsfólk Landsbankans getur undirritað samgöngusamning við bankann, en tilgangurinn með honum er að hvetja starfsfólk til að ferðast til og frá vinnu eða á vinnutíma þegar þess þarf, á vistvænni hátt en áður. Þessu verkefni er hrint úr vör samhliða átakinu „Hjólað í vinnuna." Starfsmenn eru hvattir til að kynna sér hinn nýja samgöngusamning.

Svansmerkt mötuneyti

Mötuneyti Landsbankans í höfuðstöðvum bankans í Hafnarstræti í Reykjavík hefur hlotið vottun norræna umverfismerkisins Svansins fyrir veitingarekstur og er fyrsta umhverfisvottaða mötuneyti landsins. Í mötuneyti Landsbankans er nú fylgst vel með orkunotkun og rík áhersla er lögð á að bjóða upp á lífrænt ræktuð matvæli. Þá eru einnota borðbúnaður og ílát ekki notuð lengur og flokkun á sorpi hefur stóraukist.

68% minni pappírsnotkun

Markvisst er unnið að því að draga úr pappírsnotkun m.a. með því að hvetja starfsfólk að nýta kosti rafrænnar tækni og þess krafist í enn ríkari mæli að notaður sé umhverfisvænn pappír. Svokallað prentský var tekið í notkun árið 2012 og í framhaldi af því hefur dregið úr pappírsnotkun í starfsemi bankans um 68%.