Umhverfisstyrkir

Umhverfisstyrkjum er ætlað að styðja við verkefni á sviði umhverfismála og náttúruverndar. Styrkir til umhverfismála byggja á stefnu bankans um samfélagslega ábyrgð hans og skyldur.

Sérstök dómnefnd skipuð þremur sérfræðingum í umhverfismálum sem eru óháðir bankanum fer yfir umsóknirnar og ákveður hvaða verkefni hljóta styrk.  

Umsóknarfrestur árið 2018 er liðinn, öllum umsækjendum svarað. Heildarupphæð umhverfisstyrkja nemur 5.000.000 kr. og eru þeir veittir í tveimur þrepum:

  • 650.000 kr.
  • 300.000 kr.

Verkefni sem einkum koma til greina eru:

  • Verkefni á sviði náttúruverndar, t.a.m. skógrækt, landgræðsla og hreinsun landsvæða.
  • Verkefni er styðja betra aðgengi fólks að náttúru landsins.
  • Verkefni er nýtast til verndar landsvæðum, t.d. vegna ágangs búfénaðar eða ferðamanna.
  • Verkefni er auka þekkingu og vitund almennings á umhverfismálum.
  • Verkefni er hvetja til umhverfisvæns hátternis.