Samstarf

Landsbankinn á í samstarfi á sviði samfélagslegrar ábyrgðar bæði hér á landi og erlendis.

Landsbankinn er aðili að UN Global Compact

Landsbankinn er aðili að UN Global Compact og hefur undirritað yfirlýsingu um að fylgja eftir 10 meginreglum Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, starfsmannamál, umhverfismál og aðgerðir gegn spillingu.

UN Global Compact er samstarfsverkefni Sameinuðu þjóðanna og einkageirans til að fylgja eftir markmiðum Sameinuðu þjóðanna. Verkefnið snýst um að hvetja fyrirtæki til að sýna samfélagslega ábyrgð í verki. Fyrirtæki sem ganga að samkomulaginu kjósa að fylgja viðmiðum Sameinuðu þjóðanna með það að markmiði að efla sjálfbærni í rekstri og framfylgja ábyrgum viðskiptaháttum. Landsbankinn gerðist aðili að samkomulaginu á árinu 2006 og skilar árlega framvinduskýrslu (COP) til Sameinuðu þjóðanna vegna þessa. Við innleiðingu á stefnu Landsbankans um samfélagslega ábyrgð er fylgt eftir viðmiðum UN Global Compact.

UN Global Compact var hleypt af stokkunum í júlí 2000 af þáverandi framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, Kofi Annan, og byggir á 10 meginreglum eða viðmiðum á sviði mannréttinda, starfsmannamála, umhverfismála og baráttu gegn spillingu.

Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja

Landsbankinn ásamt fyrirtækjunum Rio Tinto Alcan, Landsvirkjun, Símanum, Íslandsbanka og Össuri eru stofnaðilar Festu en formleg opnun hennar var í haust. Miðstöðin hefur það að markmiði að auka þekkingu og efla getu fyrirtækja til að sýna samfélagslega ábyrgð í starfsemi sinni.

Markmið miðstöðvarinnar er að byggja upp og viðhalda þekkingu um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og að efla nám og annað fræðastarf á Íslandi tengdu samfélagsábyrgð fyrirtækja.

Nánar um Festu


Viðmið UN Global Compact eru eftirfarandi:

Mannréttindi

Viðmið 1: Fyrirtæki skulu styðja og virða alþjóðlega mannréttindasáttmála.

Viðmið 2: Fyrirtæki fullvissa sig um að þau gerist ekki meðsek um mannréttindabrot.

Starfsmannamál

Viðmið 3: Fyrirtæki styðja við félagafrelsi og viðurkenna í raun rétt til kjarasamninga.

Viðmið 4: Fyrirtæki tryggja afnám allrar nauðungar- og þrælkunarvinnu.

Viðmið 5: Virkt afnám allrar barnavinnu er tryggt.

Viðmið 6: Fyrirtæki styðja afnám misréttis til vinnu og starfsvals.

Umhverfi

Viðmið 7: Fyrirtæki styðja beitingu varúðarreglu í umhverfismálum.

Viðmið 8: Fyrirtæki hafi frumkvæði að því að hvetja til aukinnar ábyrgðar gagnvart umhverfinu.

Viðmið 9: Fyrirtæki hvetji til þróunar og nýtingar á umhverfisvænni tækni.

Aðgerðir gegn spillingu

Viðmið 10: Fyrirtæki vinni gegn hvers kyns spillingu, þar með talið kúgun og mútum.

UNEP FI – Landsbankinn með frá byrjun

Landsbankinn var einn af stofnaðilum UNEP FI samkomulagsins árið 1992 (United Nations Environment Program Finance Initiative). Þá var samið um að  Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNEP) og 190 einkafyrirtæki á fjármálasviði myndu vinna saman að því að skilja áhrif ákvarðana í fjármálaumhverfinu á umhverfis- og samfélagsmál.

Á grundvelli yfirlýsingarinnar hófu bankarnir, Deutsche Bank, HSBC Holdings, Natwest, Royal Bank of Canada og Westpac, samstarf á sviði sjálfbærrar þróunar með þátttöku UNEP.

Landsbankinn er einn af stofnendum sérstakar norrænnar deildar, Nordic group, innan UNEP FI.

Birt hefur verið á vegum UNEP FI leiðbeinandi reglur eða viðmið fyrir fjármálafyrirtæki til að framfylgja stefnu UNEP FI, t.a.m. PRI (Principles for Responsible Investment) sem fjallar um hvernig fjármálafyrirtæki horfa á samþættingu stjórnarhætta, umhverfismála og samfélagsmála í rekstri fyrirtækja við verðmat og fjárfestingar. Landsbankinn fylgir viðmiðum UNEP FI við innleiðingu á stefnu um samfélagslega ábyrgð í bankanum.

United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI)

UN PRI eru samtök fjárfesta, sjóðafyrirtækja og greinenda sem hafa það að markmiði að innleiða umhverfis- og samfélagssjónarmið, auk góðra stjórnarhátta, í ákvarðanatöku við fjárfestingarákvarðanir.

IcelandSIF, samtök um ábyrgar fjárfestingar á Íslandi

Landsbankinn var einn af stofnaðilum IcelandSIF árið 2017. Tilgangur samtakanna er að efla þekkingu fjárfesta á aðferðafræði sjálfbærra og ábyrgra fjárfestinga og auka umræður um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar.

Parísarsamkomulagið

Landsbankinn undirritaði í nóvember 2015 yfirlýsingu um markmið í loftslagsmálum ásamt rúmlega 100 íslenskum fyrirtækjum og stofnunum, í samstarfi við Reykjavíkurborg og Festu.

ISO 26000 - Staðall um samfélagslega ábyrgð

ISO 26000 er alþjóðlegur leiðbeiningarstaðall um samfélagslega ábyrgð hjá Alþjóðlegu staðlasamtökunum, ISO. Staðallinn segir til um hvað samfélagsleg ábyrgð er og hvernig fyrirtæki eiga að haga starfsemi sinni á þann hátt. Við innleiðingu á stefnu Landsbankans um samfélagslega ábyrgð er fylgt eftir leiðbeiningarstaðlinum ISO 26000.