Samfélagsstefna

Framtíðarsýn í samfélagsábyrgð

Samfélagsstefna Landsbankans miðar að því að stuðla að sjálfbærni í íslensku samfélagi, vera hreyfiafl og starfa eftir ábyrgum stjórnarháttum við rekstur bankans.

Við ætlum að eiga frumkvæði að samstarfi við fyrirtæki, stofnanir og samtök um þróun á atvinnuháttum og innviðum sem stuðla að aukinni sjálfbærni íslensk atvinnulífs og samfélags með það að markmiði að tækifæri Íslands í þessu sambandi verði nýtt með sem bestum hætti fyrir land og þjóð til framtíðar. Saman sköpum við ný viðskiptatækifæri með áherslu á sjálfbærni.

Á árinu 2018 var tekin ákvörðun um að Landsbankinn myndi fylgja þremur Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, sem og nýjum viðmiðum UNEP-FI um ábyrga bankastarfsemi sem ætlað er að tengja bankastarfsemi við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Nánari útskýringar

Ábyrgir stjórnarhættir

Við ætlum að vera fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum og fylgja leiðbeinandi reglum Kauphallarinnar, Viðskiptaráðs og Samtaka atvinnulífsins þar um.

Sjá nánar

Grunnviðmið sjálfbærni

Við ætlum að fylgja þremur grunnviðmiðum sem lúta að umgengni um náttúruna og einu sem lýtur að samfélagslegu viðmiði.

Í sjálfbæru samfélagi verður náttúran ekki fyrir kerfisbundinni aukningu eftirfarandi af mannavöldum: (umfram það magn sem náttúran sjálf ræður við að vinna úr)

 • Uppsöfnun efna sem unnin eru úr jörðu.
 • Uppsöfnun framleiddra efna.
 • Hnignun (t.d vistkerfa eða gróðursvæða) af mannavöldum.
 • Aðstæður eru ekki skapaðar þar sem dregið er kerfisbundið úr getu fólks til að uppfylla grunnþarfir sínar.

Sjálfbærni vistkerfa

Þegar rætt er um þjónustu vistkerfa er átt við að mannkynið nýtir sér þjónustu eða afrakstur vistkerfa náttúrunnar, s.s. náttúruauðlindir og ýmis náttúruleg ferli. Náttúran og þjónusta vistkerfa er í grundvallaratriðum mikilvægasti framleiðsluþátturinn í hagkerfinu. Oft er rætt um að umhverfið, samfélagið og hagkerfið séu eins og þrífótur þar sem hver fótur styður við hina tvo. Einnig má hugsa um samspil þessara þátta sem þrjú háð mengi, þar sem umhverfið er stærsta mengið og samfélagið og hagkerfið eru hluti af því. Umhverfið er hinn náttúrulegi höfuðstóll mannskyns sem sér okkur fyrir lífsnauðsynlegri þjónustu vistkerfa. Miðjumengið er samfélagið eða mannauðurinn. Hagkerfið er minnsta mengið því það stjórnast af reglum og skipulagi hina tveggja mengjanna. Atvinnulífið getur haft veruleg áhrif á getu vistkerfa til að sinna sinni þjónustu en til að atvinnulífið geti þrifist þarf það á þjónustu vistkerfa og heilbrigðu samfélagi að halda.

Sjálfbærni vistkerfa og heilbrigt atvinnulíf eru samþætt og samrýmanleg markmið.

Grunnviðmið í sjálfbærni


Parísarsamkomulagið

Parísarsamkomulagið er samkomulag í loftslagsmálum sem náðist í desember 2015. Í samkomulaginu var í fyrsta sinn kveðið á um að öll ríki skuli grípa til aðgerða til að draga markvisst úr losun gróðurhúsalofttegunda, takast á við afleiðingar loftslagsbreytinga og tryggja umtalsvert fjármagn til grænna lausna og jafnframt aðstoða ríki sem verða verst úti vegna loftslagsbreytinga.

Ísland fullgilti samkomulagið haustið 2016.

Landsbankinn undirritaði í nóvember 2015 yfirlýsingu um markmið í loftslagsmálum ásamt rúmlega 100 íslenskum fyrirtækjum og stofnunum. Yfirlýsingin var gerð í samstarfi við Reykjavíkurborg og Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð.

Landsbankinn stóð fyrir fundi um Parísarsamkomulagið og áhrif þess á íslenskt atvinnulíf og fjárfestingar í Hörpu 25. febrúar 2016.

Jafnrétti

Landsbankinn telur styrk í virkri þátttöku einstaklinga í starfssemi bankans sem endurspeglar fjölbreytileika samfélagsins. Landsbankinn vill vera í fremstu röð í jafnréttismálum.

Jafnréttisáætlun Landsbankans miðar að því að allir einstaklingar fái notið réttinda sinna án mismununar á grundvelli kyns, kyngervis, kynvitundar, kynhneigðar, aldurs, fötlunar, heilsufars, þjóðernis, kynþáttar, litarháttar, uppruna, trúarbragða, skoðana, menningar eða stöðu að öðru leyti, sem lítilsvirðir eða misbýður einstaklingi eða hópi sem fyrir henni verður.

Landsbankinn greiðir sömu laun fyrir sömu störf og tryggir að á meðal starfsmanna er ekki til staðar óútskýrður kynbundinn launamunur.

Nánar um jafnréttismál í Landbankanum

Mælingar á árangri

Landsbankinn ætlar að þróa og innleiða sjálfbærni mælikvarða og birta niðurstöður árlega samhliða árskýrslu, sem ná meðal annars yfir:

Mælikvarðar

 • Framleiðni auðlinda (ávinningur í hlutfalli að notkun auðlinda).
 • Losun skaðlegra efna og mengun frá starfseminni.
 • Losun koltvísýrings frá starfsemi okkar, útlánum og fjárfestingum.
 • Vistspor Landsbankans (álag okkar á vistkerfið).
 • Framlegð og hagnaður til skemmri og lengri tíma.
 • Jafnlaunavottun.
 • Fjölbreytni á vinnustað.

 

Málaflokkarnir eru:

 • Viðskiptavinurinn
 • Mannauður
 • Samskipti við birgja og sala eigna
 • Stuðningur við samfélagið
 • Umhverfismál