Einblöðungar

Landsbréf – Sparibréf meðallöng

Fyrir hverja?

Landsbréf – Sparibréf meðallöng er góður kostur fyrir þá sem kjósa virka eignastýringu í dreifðu eignasafni meðallangra ríkisskuldabréfa og í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum. Sjóðurinn fjárfestir bæði í verðtryggðum og óverðtryggðum ríkisskuldabréfum og hentar einstaklingum, fyrirtækjum sem og fagfjárfestum.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir í ríkistryggðum verðbréfum 80 – 100% og í innlánum hjá fjármála-fyrirtækjum 0-20%. Meðallíftími skuldabréfaeignar sjóðsins er 4-8 ár en vaxtaáhætta eykst eftir því sem meðallíftími skuldabréfa er lengri.

Gengisþróun

Lægst: 4,17 Hæst: 4,37 Upphaf: 4,18 Endir: 4,34

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.9.2019 Lágmark Hámark
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 98,1% 80% 100%
Innlán og reiðufé 1,9% 0% 20%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, svo sem ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LAISGSF IR IS0000012136 5.000 ISK 0,80%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 13.9.2019

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 5,44% -
Síðasta mánuð -0,25% -
Síðustu 2 mán. -0,28% -
Síðustu 3 mán. 0,93% -
Síðustu 6 mán. 4,07% -
Síðasta 1 ár 8,03% 8,03%
Síðustu 2 ár 11,93% 5,80%
Síðustu 3 ár 17,82% 5,62%
Síðustu 4 ár 23,16% 5,35%
Síðustu 5 ár 31,00% 5,55%

Upplýsingar

Kennitala 630101-9050
Tegund Skuldabréfasjóður
Sjóðsform Verðbréfasjóður (UCITS)
Stofndagur 5. febrúar 2001
Lögheimili Ísland
Stærð 7.629,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163