Einblöðungar

Landsbréf - Veltubréf plús

Fyrir hverja?

Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum. Veltubréf plús gefur fjárfestum færi á að kaupa hlutdeildarskírteini í sjóði með fremur lítilli áhættu þegar horft er til vaxtaáhættu en áhættusamari fjárfestingastefnu þegar horft er til skuldaraáhættu. Markmið sjóðsins er að ná fram ávöxtun og dreifingu áhættu með virkri stýringu á fjárfestingum í innlánum og í íslenskum skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum. Sjóðurinn hentar þeim fjárfestum sem vilja fjárfesta í innlánum og dreifðu safni skuldabréfa og peningamarkaðsgerninga sem útgefin eru af fjármálafyrirtækjum, ríki, sveitarfélögum og öðrum fyrirtækjum. Stuttur meðallíftími sjóðsins dregur úr vaxtaáhættu hans en meðallíftími takmarkast við 397 daga. Grunnmynt sjóðsins er íslenskar krónur.

Fjárfestingarstefna

Veltubréf plús er fjárfestingarsjóður. Sjóðurinn fjárfestir í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum og í skuldabréfum og peningamarkaðssgerningum útgefnum af fjármálafyrirtækjum, íslenska ríkinu, sveitarfélögum og fyrirtækjum. Peningamarkaðsgerningar eru þeir flokkar fjármálagerninga sem viðskipti fara venjulega fram með á skammtímamarkaði og getur líftími þeirra ekki verið umfram 397 daga. Sjóðurinn hefur heimild til fjárfestingar 0-100% í innlánum. Hámark fjárfestingar í skuldabréfum með ábyrgð íslenska ríkisins, ábyrgð sveitarfélaga og ábyrgð fjármálafyrirtækja er 60% og hámark fjárfestingar í skuldabréfum annarra fyrirtækja er 50%. Meðallíftími sjóðsins skal vera 0-397 dagar en líftími einstakra eigna í eigu sjóðsins er ekki háður takmörkunum.

Gengisþróun

Lægst: 1.000,00 Hæst: 1.016,92 Upphaf: 1.000,00 Endir: 1.016,92

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.7.2020 Lágmark Hámark
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 48,0% 0% 100%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af fjármálafyrirtækjum 30,0% 0% 60%
Önnur skuldabréf og peningamarkaðsgerningar 14,4% 0% 50%
Reiðufé 7,6% 0% 10%
Afleiður 0,0% 0% 10%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af sveitarfélögum 0,0% 0% 60%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af ríki eða með ríkisábyrgð 0,0% 0% 60%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel reglur og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum. Við samanburð á fjárfestingu í sjóði og bankainnlánum þarf að taka mið af því að eignarhlutdeild í sjóði nýtur ekki sambærilegrar tryggingaverndar hjá Tryggingasjóði innstæðueigenda og fjárfesta og hefðbundin innlán njóta.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000031763 5.000 ISK 0,40%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 3.7.2020

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum - -
Síðasta mánuð 0,25% -
Síðustu 2 mán. 0,60% -
Síðustu 3 mán. 0,91% -
Síðustu 6 mán. - -
Síðasta 1 ár - -
Síðustu 2 ár - -
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 490120-9980
Tegund Skammtímasjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 24. janúar 2020
Lögheimili Ísland
Stærð 3.771,6 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 0%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163