Einblöðungar

Global Multi Asset Fund

Fyrir hverja?

Landsbréf – Global Multi Asset Fund er góður kostur fyrir þá sem vilja ávaxta fé sitt í úrvali erlendra sjóða, skráðra erlendra hlutabréfa og skuldabréfa ásamt innlánum og njóta áhættudreifingar um leið. Kaup í Global Multi Asset Fund er langtímafjárfesting þar sem búast má við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma. Fjárfestingunni fylgir gjaldmiðlaáhætta þar sem eignir sjóðsins eru í erlendum gjaldmiðlum.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn byggir á hugmyndafræði sjóðasjóða og fjárfestir í erlendum sjóðum og stökum hluta- og skuldabréfum ásamt innlánum.

Gengisþróun

Lægst: 976,14 Hæst: 1.155,29 Upphaf: 976,14 Endir: 1.114,38

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.7.2020 Lágmark Hámark
Erlendir verðbréfasjóðir 72,8% 25% 100%
Aðrir erlendir sjóðir sem skráðir eru í Kauphöll 18,1% 0% 75%
Reiðufé 9,1% 0% 10%
Afleiður 0,0% 0% 10%
Erlend skráð hlutabréf 0,0% 0% 50%
Erlend skráð skuldabréf 0,0% 0% 50%
Aðrir erlendir sjóðir sem fjárfesta aðallega í erlendum fjármálagerningum og eru hvorki UCITS né kauphallarsjóðir 0,0% 0% 20%
Innlán í erlendri mynt hjá fjármálafyrirtækjum 0,0% 0% 50%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000030294 5.000 ISK 1,20%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 3.7.2020

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 15,44% -
Síðasta mánuð 5,37% -
Síðustu 2 mán. -2,50% -
Síðustu 3 mán. -0,60% -
Síðustu 6 mán. 14,28% -
Síðasta 1 ár - -
Síðustu 2 ár - -
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 421018-9600
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 11. október 2018
Lögheimili Ísland
Stærð 60,4 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Egill D. Brynjólfsson Halldór Kristinsson
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 3 bankadagar
Uppgjörstími sölu 3 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163