Einblöðungar

Fyrirtækjaskuldabréf

Fyrir hverja?

Fyrirtækjaskuldabréf eru blandaður skuldabréfasjóður. Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum. Sjóðurinn hentar þeim fjárfestum sem kjósa góða dreifingu í íslenskum skuldabréfum.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir að lágmarki 25% eigna sinna í skráðum skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum í íslenskum krónum. Einnig getur sjóðurinn fjárfest fyrir allt að 30% af eignum sínum í óskráðum bréfum í krónum. Sjóðurinn hefur heimild til fjárfestingar allt að 20% í skráðum skuldabréfum í erlendri mynt og 10% í óskráðum. Hámark fjárfestingar í skuldabréfum með ábyrgð íslenska ríkisins er 50%. Sjóðurinn hefur einnig heimild til fjárfestingar í fagfjárfestasjóðum sem fjárfesta í skuldaskjölum allt að 20% og í innlánum allt að 50%. Ekki eru takmarkanir á meðallíftíma sjóðsins.

Gengisþróun

Lægst: 1.070,69 Hæst: 1.093,40 Upphaf: 1.071,43 Endir: 1.093,40

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.1.2020 Lágmark Hámark
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar i ISK 95,2% 25% 100%
Fagfjárfestasjóðir sem fjárfesta aðallega í íslenskum skuldaskjölum 2,2% 0% 20%
Óskráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar í ISK 1,8% 0% 30%
Innlán 0,8% 0% 50%
Afleiður 0,0% 0% 20%
Reiðufé 0,0% 0% 10%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0,0% 0% 50%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar í erlendri mynt 0,0% 0% 20%
Óskráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar í erlendri mynt 0,0% 0% 10%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, svo sem ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000030302 5.000 ISK 1,00%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 17.1.2020

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 0,38% -
Síðasta mánuð 0,62% -
Síðustu 2 mán. 0,62% -
Síðustu 3 mán. 1,06% -
Síðustu 6 mán. 2,14% -
Síðasta 1 ár 6,72% 6,72%
Síðustu 2 ár - -
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 421018-9790
Tegund Skuldabréfasjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 22. október 2018
Lögheimili Ísland
Stærð 7.819,3 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163