Einblöðungar

Eignadreifing Vöxtur

Fyrir hverja?

Landsbréf - Eignadreifing Vöxtur er fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu. Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í vel dreifðu og blönduðu eignasafni verðbréfa, sjóða og innlána. Til skamms tíma má búast við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins og ráðlagður fjárfestingartími er 3 ár eða lengri.

Árangurstengd þóknun er 10% á ári af ávöxtun umfram viðmið sem er innlánsvextir Seðlabankans.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir aðallega í innlendum og erlendum sjóðum ásamt hlutabréfum og skuldabréfum. Einnig er fjárfest í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum og stökum peningamarkaðsgerningum. Sjóðurinn hefur heimild til fjárfestinga í erlendum hlutabréfum og skuldabréfum. Hámarksfjárfesting í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum er 50% af eignum sjóðsins og hámarksfjárfesting í skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum og skuldabréfasjóðum er 30%.

Gengisþróun

Lægst: 11,00 Hæst: 12,05 Upphaf: 11,06 Endir: 11,93

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.9.2020 Lágmark Hámark
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 23,1% 0% 30%
Fagfjárfestasjóðir 17,0% 0% 20%
Erlendir sjóðir 15,2% 0% 50%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 12,2% 0% 50%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 11,1% 0% 100%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 9,4% 0% 60%
Skráð skuldabréf önnur en ríkistryggð 4,5% 0% 30%
Hlutabréf 2,6% 0% 50%
Reiðufé 2,3% 0% 10%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa meðallíftíma að hámarki 397 daga 1,7% 0% 70%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir 0,8% 0% 70%
Erlend skráð hlutabréf 0,2% 0% 50%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0,0% 0% 50%
Erlend skráð skuldabréf 0,0% 0% 30%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0,0% 0% 30%
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 0,0% 0% 60%
Fjárfestingarasjóðir sem fjárfesta í skuldabréfum og víxlum útgefnum af íslenska ríkinu ásamt innlánum 0,0% 0% 20%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000012094 5.000 ISK 1,25%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 25.9.2020

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 7,50% -
Síðasta mánuð 0,43% -
Síðustu 2 mán. 0,49% -
Síðustu 3 mán. 1,48% -
Síðustu 6 mán. 8,93% -
Síðasta 1 ár 10,53% 10,53%
Síðustu 2 ár 17,28% 8,30%
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 680917-9730
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 22. nóvember 2017
Lögheimili Ísland
Stærð 359,1 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163