Einblöðungar

Eignadreifing Virði

Fyrir hverja?

Landsbréf - Eignadreifing Virði er fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu. Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í vel dreifðu og blönduðu eignasafni verðbréfa, sjóða og innlána. Til skamms tíma má búast við töluverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins og ráðlagður fjárfestingartími er 3 ár eða lengri.

Árangurstengd þóknun er 10% á ári af ávöxtun umfram viðmið sem er innlánsvextir Seðlabankans.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir aðallega í innlendum og erlendum sjóðum ásamt hlutabréfum og skuldabréfum. Einnig er fjárfest í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum og stökum peningamarkaðsgerningum. Sjóðurinn hefur heimild til fjárfestinga í erlendum hlutabréfum og skuldabréfum. Hámarksfjárfesting í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum er 40% samanlagt af eignum sjóðsins.

Gengisþróun

Lægst: 10,49 Hæst: 11,01 Upphaf: 10,49 Endir: 10,78

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.9.2019 Lágmark Hámark
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 21,9% 0% 30%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 21,4% 0% 100%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 15,1% 0% 40%
Fagfjárfestasjóðir 12,3% 0% 20%
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 7,8% 0% 50%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 7,0% 0% 70%
Erlendir sjóðir 5,8% 0% 50%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar önnur en ríkistryggð 5,1% 0% 30%
Reiðufé 3,2% 0% 10%
Hlutabréf 0,5% 0% 40%
Erlend skráð hlutabréf 0,1% 0% 40%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir með 0-1 ár meðallíftíma 0,0% 0% 70%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0,0% 0% 30%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum, skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa 0-1 ár í meðallíftíma 0,0% 0% 40%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, svo sem ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000029254 5.000 ISK 1,25%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 19.9.2019

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 4,76% -
Síðasta mánuð -0,31% -
Síðustu 2 mán. -2,05% -
Síðustu 3 mán. -1,37% -
Síðustu 6 mán. 2,91% -
Síðasta 1 ár 6,30% 6,30%
Síðustu 2 ár - -
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 680917-9810
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 22. nóvember 2017
Lögheimili Ísland
Stærð 261,8 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163