Einblöðungar

Landsbréf - Einkabréf D

Fyrir hverja?

Landsbréf – Einkabréf D er fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu og er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans.

Til skamms tíma má búast við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins og ráðlagður fjárfestingartími er 3 ár eða lengri.

Fjárfestingarstefna

Fjárfest er aðallega í innlendum og erlendum sjóðum ásamt skuldabréfum og hlutabréfum. Einnig er fjárfest í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum og stökum peningamarkaðsgerningum. Sjóðurinn hefur heimild til fjárfestinga í erlendum hlutabréfum og skuldabréfum.

Hámarksfjárfesting í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum er 50% af eignum sjóðsins og hámarksfjárfesting í skuldabréfasjóðum og skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum er 30%.

Gengisþróun

Lægst: 10,55 Hæst: 11,66 Upphaf: 11,25 Endir: 11,64

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.7.2020 Lágmark Hámark
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 16,1% 0% 50%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 15,1% 0% 30%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 14,7% 0% 60%
Erlendir sjóðir 13,4% 0% 50%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 11,7% 0% 100%
Skráð skuldabréf önnur en ríkistryggð 10,9% 0% 30%
Fagfjárfestasjóðir 9,9% 0% 20%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir 3,2% 0% 70%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa meðallíftíma að hámarki 397 daga 2,6% 0% 70%
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 1,1% 0% 60%
Hlutabréf 0,9% 0% 50%
Reiðufé 0,3% 0% 10%
Erlend skráð hlutabréf 0,0% 0% 50%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0,0% 0% 50%
Erlend skráð skuldabréf 0,0% 0% 30%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0,0% 0% 30%
Fjárfestingarasjóðir sem fjárfesta í skuldabréfum og víxlum útgefnum af íslenska ríkinu ásamt innlánum 0,0% 0% 20%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, svo sem ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000027720 5.000 ISK 0,65%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 10.7.2020

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 5,21% -
Síðasta mánuð 1,70% -
Síðustu 2 mán. 3,91% -
Síðustu 3 mán. 5,58% -
Síðustu 6 mán. 3,54% -
Síðasta 1 ár 5,98% 5,98%
Síðustu 2 ár 17,26% 8,29%
Síðustu 3 ár 17,53% 5,53%
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 450916-9860
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 28. október 2016
Lögheimili Ísland
Stærð 7.770,6 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163