Einblöðungar

Landsbréf - Global Portfolio

Fyrir hverja?

Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum og hentar þeim sem vilja fjárfesta í dreifðu og blönduðu safni erlendra hlutdeildarskírteina og innlána.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn byggir á hugmyndafræði sjóðasjóða og fjárfestir í alþjóðlegum verðbréfasjóðum, kauphallarsjóðum og innlánum.

Gengisþróun

Lægst: 11,05 Hæst: 13,14 Upphaf: 13,12 Endir: 12,92

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.3.2019 Lágmark Hámark
Erlendir hlutabréfasjóðir 61,6% 20% 100%
Erlendir kauphallarsjóðir sem fjárfesta í hlutabréfum 38,1% 0% 50%
Reiðufé 0,2% 0% 10%
Erlendir ríkisskuldabréfasjóðir 0,0% 0% 30%
Innlán hjá fjármálafyrirtæki í erlendri mynt 0,0% 0% 50%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, svo sem ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000027480 50 USD 1,50%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 22.3.2019

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 14,83% -
Síðasta mánuð 2,84% -
Síðustu 2 mán. 8,25% -
Síðustu 3 mán. 16,90% -
Síðustu 6 mán. -1,80% -
Síðasta 1 ár 3,63% 3,63%
Síðustu 2 ár 20,47% 9,76%
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 690616-9710
Tegund Hlutabréfasjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 13. október 2016
Lögheimili Ísland
Stærð 6,3 m. USD
Grunnmynt USD
Sjóðsstjórn Egill D. Brynjólfsson Halldór Kristinsson
Afgreiðslutími 09:30 - 12:00 GMT
Uppgjörstími kaupa 3 bankadagar
Uppgjörstími sölu 3 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 4 USD
Áskriftarmöguleiki Nei

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163