Einblöðungar

Landsbréf - Markaðsbréf sértryggð

Fyrir hverja?

Markaðsbréf sértryggð eru fjárfestingarsjóður sem fjárfestir aðallega í sértryggðum skuldabréfum. Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum. Sjóðurinn hentar þeim fjárfestum sem vilja fjárfesta í dreifðu og blönduðu safni sértryggðra skuldabréfa, ríkistryggðra skuldabréfa og innlána.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir að lágmarki 60% í sértryggðum skuldabréfum sem útgefin eru samkvæmt lögum nr. 11/2008. Sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta allt að 40% í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum sem eru gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins auk þess sem sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta allt að 20% í innlánum eða skammtímasjóðum. Ekki eru takmarkanir á meðallíftíma sjóðsins.

Gengisþróun

Lægst: 1.200,46 Hæst: 1.242,29 Upphaf: 1.200,46 Endir: 1.239,64

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.9.2019 Lágmark Hámark
Sértryggð skuldabréf samkvæmt lögum nr.11/2008 74,1% 60% 100%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 20,5% 0% 40%
Innlán og reiðufé 5,4% 0% 20%
Afleiður 0,0% 0% 20%
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og sem takmarka meðallíftíma við 0-1 ár 0,0% 0% 20%
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og sem takmarka meðallíftíma við 0-1 ár 0,0% 0% 20%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, svo sem ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRCOB IR IS0000026466 5.000 ISK 1,00%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 13.9.2019

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 4,65% -
Síðasta mánuð -0,03% -
Síðustu 2 mán. -0,03% -
Síðustu 3 mán. 0,28% -
Síðustu 6 mán. 3,12% -
Síðasta 1 ár 8,31% 8,31%
Síðustu 2 ár 12,41% 6,02%
Síðustu 3 ár 18,60% 5,85%
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 441115-9890
Tegund Skuldabréfasjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 18. desember 2015
Lögheimili Ísland
Stærð 1.546,4 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163