Einblöðungar

Landsbréf – LEQ UCITS ETF

Fyrir hverja?

Landsbréf – LEQ UCITS ETF er verðbréfasjóður með hlutlausa stýringu og er góður kostur fyrir þá sem vilja ávaxta fé sitt í sjóði sem endurspeglar kauphallarvísitöluna OMXI10CAP. Til skamms tíma má búast við miklum sveiflum í ávöxtun sjóðsins og er ráðlagður fjárfestingartími 4 ár eða lengri.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir eingöngu í þeim hlutabréfum sem endurspegla samsetningu kauphallarvísitölunnar OMXI10CAP á hverjum tíma. Landsbréf – LEQ UCITS ETF er kauphallarsjóður (ETF) og eru viðskipti með hlutdeildarskírteini sjóðsins í kauphöllinni á Íslandi (eftimarkaður) og er virk viðskiptavakt með hlutdeildarskírteinin.

Gengisþróun

Lægst: 1.610,32 Hæst: 1.856,59 Upphaf: 1.630,72 Endir: 1.688,23

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.9.2019 Lágmark Hámark
Hlutabréf í OMXI10CAP- vísitölunni 100,0% 100% 100%
Reiðufé 0,0% 0% 10%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. LEQ UCITS ETF er kauphallarsjóður (ETF) og eru viðskipti með hlutdeildarskírteini sjóðsins í kauphöllinni á Íslandi. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, svo sem ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LEQ IS0000023034 0 ISK 0,50%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 13.9.2019

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 13,55% -
Síðasta mánuð -4,21% -
Síðustu 2 mán. -4,28% -
Síðustu 3 mán. -5,19% -
Síðustu 6 mán. 6,72% -
Síðasta 1 ár 13,85% 13,85%
Síðustu 2 ár 5,47% 2,70%
Síðustu 3 ár 4,31% 1,41%
Síðustu 4 ár 12,29% 2,94%
Síðustu 5 ár 63,13% 10,28%

Upplýsingar

Kennitala 681212-9300
Tegund Kauphallarsjóður
Sjóðsform Verðbréfasjóður (UCITS)
Stofndagur 10. apríl 2013
Lögheimili Ísland
Stærð 2.622,2 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Halldór Kristinsson Egill D. Brynjólfsson
Afgreiðslutími 09:30 - 15:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei
Viðmið OMXI10CAP

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163