Einblöðungar

Landsbréf - Einkabréf C

Fyrir hverja?

Landsbréf – Einkabréf C er fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu og er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans.

Til skamms tíma má búast við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins og ráðlagður fjárfestingartími er 3 ár eða lengri.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir aðallega í innlendum og erlendum sjóðum ásamt skuldabréfum og hlutabréfum. Einnig er fjárfest í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum og stökum peningamarkaðsgerningum. Sjóðurinn hefur heimild til fjárfestinga í erlendum hlutabréfum og skuldabréfum.

Hámarksfjárfesting í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum er 40% af eignum sjóðsins og hámarksfjárfesting í skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum og skuldabréfasjóðum er 30%.

Gengisþróun

Lægst: 14,20 Hæst: 15,33 Upphaf: 14,73 Endir: 15,31

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.7.2020 Lágmark Hámark
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 18,4% 0% 70%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 18,0% 0% 100%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 13,6% 0% 30%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar önnur en ríkistryggð 12,7% 0% 30%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 11,1% 0% 40%
Erlendir sjóðir 9,0% 0% 50%
Fagfjárfestasjóðir 7,2% 0% 20%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum, skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa meðallíftíma að hámarki 397 daga 5,1% 0% 40%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir 2,4% 0% 70%
Skráð hlutabréf 0,6% 0% 40%
Erlend skráð hlutabréf 0,5% 0% 40%
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 0,5% 0% 50%
Reiðufé 0,2% 0% 10%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0,0% 0% 40%
Erlend skráð skuldabréf 0,0% 0% 30%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0,0% 0% 30%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa meðallíftíma að hámarki 397 daga 0,0% 0% 40%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000022580 5.000 ISK 0,65%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 10.7.2020

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 5,23% -
Síðasta mánuð 1,28% -
Síðustu 2 mán. 3,15% -
Síðustu 3 mán. 4,53% -
Síðustu 6 mán. 4,04% -
Síðasta 1 ár 5,78% 5,78%
Síðustu 2 ár 16,54% 7,96%
Síðustu 3 ár 18,28% 5,76%
Síðustu 4 ár 20,75% 4,83%
Síðustu 5 ár 31,38% 5,61%

Upplýsingar

Kennitala 431212-9190
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 16. janúar 2013
Lögheimili Ísland
Stærð 10.661,1 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163