Einblöðungar

Landsbréf - Einkabréf B

Fyrir hverja?

Landsbréf – Einkabréf B er fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu og er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans.

Til skamms tíma má búast við töluverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins og ráðlagður fjárfestingartími er 3 ár eða lengri.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir aðallega í innlendum og erlendum sjóðum ásamt skuldabréfum og hlutabréfum. Einnig er fjárfest í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum og stökum peningamarkaðsgerningum. Sjóðurinn hefur heimild til fjárfestinga í erlendum hlutabréfum og skuldabréfum.

Hámarksfjárfesting í skuldabréfasjóðum og skuldabréfum öðrum en ríkisskuldabréfum er 35% af eignum sjóðsins. Hámarksfjárfesting í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum er 20% samanlagt af eignum sjóðsins.

Gengisþróun

Lægst: 13,81 Hæst: 14,52 Upphaf: 13,93 Endir: 14,52

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.7.2020 Lágmark Hámark
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 25,2% 0% 100%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 21,9% 0% 70%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar önnur en ríkistryggð 15,0% 0% 35%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 13,1% 0% 35%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 7,2% 0% 20%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum, skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa meðallíftíma að hámarki 397 daga 6,2% 0% 40%
Erlendir sjóðir 4,5% 0% 50%
Fagfjárfestasjóðir 2,7% 0% 20%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir 2,6% 0% 70%
Reiðufé 0,7% 0% 10%
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 0,5% 0% 60%
Skráð hlutabréf 0,4% 0% 20%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0,3% 0% 35%
Erlend skráð hlutabréf 0,0% 0% 20%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0,0% 0% 20%
Erlend skráð skuldabréf 0,0% 0% 30%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa meðallíftíma að hámarki 397 daga 0,0% 0% 40%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000022572 5.000 ISK 0,65%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 10.7.2020

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 5,04% -
Síðasta mánuð 0,92% -
Síðustu 2 mán. 2,25% -
Síðustu 3 mán. 3,29% -
Síðustu 6 mán. 4,31% -
Síðasta 1 ár 5,59% 5,59%
Síðustu 2 ár 15,60% 7,52%
Síðustu 3 ár 18,61% 5,85%
Síðustu 4 ár 24,33% 5,60%
Síðustu 5 ár 31,32% 5,60%

Upplýsingar

Kennitala 431212-9270
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 16. janúar 2013
Lögheimili Ísland
Stærð 14,4 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163