Einblöðungar

Landsbréf – Sparibréf verðtryggð

Fyrir hverja?

Landsbréf – Sparibréf verðtryggð er góður kostur fyrir þá sem kjósa virka eignastýringu í dreifðu eignasafni verðtryggðra skuldabréfa með ábyrgð ríkis, svo sem íbúðabréfum og spariskírteinum. Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum sem og fagfjárfestum.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir að lágmarki 80% í verðtryggðum skuldabréfum gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins og í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum allt að 20%. Meðallíftími sjóðsins er breytilegur en að jafnaði er um meðallangan eða langan sjóð að ræða. Vaxtaáhætta eykst eftir því sem meðallíftími skuldabréfa lengist.

Gengisþróun

Lægst: 17,11 Hæst: 18,32 Upphaf: 17,14 Endir: 18,22

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.8.2019 Lágmark Hámark
Verðtryggð skuldabréf gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 98,7% 80% 100%
Innlán og reiðufé 1,3% 0% 20%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, svo sem ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRGBI IR IS0000019818 5.000 ISK 0,80%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 16.8.2019

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 6,52% -
Síðasta mánuð -0,45% -
Síðustu 2 mán. 1,82% -
Síðustu 3 mán. 2,36% -
Síðustu 6 mán. 6,32% -
Síðasta 1 ár 10,71% 10,71%
Síðustu 2 ár 16,61% 7,99%
Síðustu 3 ár 28,56% 8,73%
Síðustu 4 ár 27,92% 6,35%
Síðustu 5 ár 40,71% 7,07%

Upplýsingar

Kennitala 610110-9830
Tegund Skuldabréfasjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 6. maí 2010
Lögheimili Ísland
Stærð 12.944,4 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163