Einblöðungar

Landsbréf – Sparibréf óverðtryggð

Fyrir hverja?

Landsbréf – Sparibréf óverðtryggð er góður kostur fyrir þá sem kjósa virka eignastýringu í dreifðu eignasafni óverðtryggðra skuldabréfa með ábyrgð ríkis, svo sem ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum sem og fagfjárfestum.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir að lágmarki 80% í óverðtryggðum skuldabréfum og peningamarkaðs-gerningum gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins og í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum allt að 20%. Meðallíftími sjóðsins er breytilegur, en vaxtaáhætta eykst eftir því sem meðallíftími skuldabréfa lengist.

Gengisþróun

Lægst: 17,23 Hæst: 18,60 Upphaf: 17,23 Endir: 18,60

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.9.2019 Lágmark Hámark
Óverðtryggð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 99,2% 80% 100%
Reiðufé 0,8% 0% 10%
Innlán 0,0% 0% 20%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, svo sem ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRGBN IR lS0000019826 5.000 ISK 0,80%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 20.9.2019

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 11,54% -
Síðasta mánuð 1,06% -
Síðustu 2 mán. 2,22% -
Síðustu 3 mán. 2,52% -
Síðustu 6 mán. 7,76% -
Síðasta 1 ár 14,36% 14,36%
Síðustu 2 ár 18,03% 8,64%
Síðustu 3 ár 19,78% 6,20%
Síðustu 4 ár 29,78% 6,73%
Síðustu 5 ár 42,43% 7,33%

Upplýsingar

Kennitala 610110-9910
Tegund Skuldabréfasjóður
Sjóðsform Verðbréfasjóður (UCITS)
Stofndagur 6. maí 2010
Lögheimili Ísland
Stærð 387,6 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163