Einblöðungar

Landsbréf – Úrvalsbréf

Fyrir hverja?

Landsbréf – Úrvalsbréf er góður kostur fyrir þá sem vilja ávaxta fé sitt í úrvali íslenskra hlutabréfa sem skráð eru í kauphöllum og njóta áhættudreifingar um leið. Kaup í Úrvalsbréfum er langtímafjárfesting þar sem búast má við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn fjárfestir að lágmarki 50% eigna sinna í íslenskum hlutabréfum sem skráð eru í kauphöllinni Nasdaq Iceland og á hlutabréfamarkaðnum First North. Sjóðnum er heimilt að fjárfesta að hámarki 50% eigna sinna í íslenskum hlutabréfum sem skráð eru erlendis. Heimild er til fjárfestinga í óskráðum íslenskum hlutabréfum, allt að 20%. Sjóðurinn fjárfestir í öðrum hlutabréfasjóðum,þ.á.m. fagfjárfestasjóðum, allt að 20%.

Gengisþróun

Lægst: 2,59 Hæst: 3,11 Upphaf: 2,78 Endir: 3,05

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.2.2020 Lágmark Hámark
Hlutabréf skráð í Nasdaq Iceland og First North 84,2% 50% 100%
Óskráð íslensk hlutabréf 5,1% 0% 20%
Íslensk hlutabréf skráð í erlenda kauphöll 5,0% 0% 50%
Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestasjóðum 3,4% 0% 20%
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 2,0% 0% 20%
Innlán 0,2% 0% 30%
Afleiður 0,0% 0% 20%
Reiðufé 0,0% 0% 10%
Önnur verðbréf 0,0% 0% 10%
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0,0% 0% 20%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, svo sem ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LAISSEF IR IS0000006245 5.000 ISK 1,65%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 21.2.2020

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 3,29% -
Síðasta mánuð -0,78% -
Síðustu 2 mán. 3,11% -
Síðustu 3 mán. 6,65% -
Síðustu 6 mán. 9,84% -
Síðasta 1 ár 18,98% 18,98%
Síðustu 2 ár 6,54% 3,22%
Síðustu 3 ár 3,85% 1,27%
Síðustu 4 ár -2,09% -0,53%
Síðustu 5 ár 34,48% 6,10%

Upplýsingar

Kennitala 670898-9549
Tegund Hlutabréfasjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 1. janúar 1998
Lögheimili Ísland
Stærð 10.626,6 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Halldór Kristinsson Egill D. Brynjólfsson
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 2%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163