Fréttir

mánudagur, 12. febrúar 2018, 09:30

Hagar hf.

Reglubundin tilkynning um kaup Haga á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 6. viku 2018 keyptu Hagar hf. 1.477.592 eigin hluti fyrir kr. 59.400.639 eins
og hér segir: Dagsetnin  Tími  Keyptir  Viðskiptave  Kaupverð  Eigin hlutir Haga eftir 
  g        hlutir     rð             viðskipti    
--------------------------------------------------------------------------------
 5.2.2018 13:23  290.000    40,60   11.774.00     65.001.469    
                        0                
 6.2.2018 10:30  1.181.592   40,10   47.381.83     66.183.061    
                        9                
 8.2.2018 14:19   6.000    40,80   244.800     66.189.061    
 Samtals      1.477.592        59.400.63              
                        9                
--------------------------------------------------------------------------------
                                        Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun
félagsins sem hrint var í framkvæmd 28. nóvember 2017, sbr. tilkynningu til
Kauphallar dags. 27. nóvember 2017. 

Hagar hafa nú keypt samtals 22.020.712 hluti í félaginu sem samsvarar 88,08% af
þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð
hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 834.027.471 sem samsvarar 83,40% af þeirri
fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 66.189.061
eigin hluti, eða 5,65% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.171.502.190. 

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 25.000.000 hlutir og
fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.000 milljónir króna. Áætlunin er
í gildi til 6. júní 2018 eða fram að aðalfundi félagsins 2018, nema ef skilyrði
um hámarkskaup verða uppfyllt fyrir þann tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og
tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög
nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.

Til baka

Fréttir úr Kauphöll


Reglur um verðbréfaviðskipti

Fyrirvarar um verðbréfaviðskipti

Viðskipti með verðbréf í netbanka einstaklinga

Viðskipti með verðbréf í netbanka fyrirtækja