Fréttir

fimmtudagur, 4. janúar 2018, 17:20

Icelandair Group hf.

Nýtt skipulag hjá Icelandair Group

 -- Starfsemi félagsins skipt í alþjóðaflugrekstur annars vegar og
   fjárfestingar hins vegar
 -- Nýtt skipurit sem styður við kjarnastarfsemi og vöxt
 -- Ný framkvæmdastjórn 

Eins og kom fram í tilkynningu Icelandair Group þann 15. nóvember sl. hafa
verið gerðar breytingar á skipulagi félagsins. Breytingarnar fela það í sér að
rekstur og starfsemi Icelandair Group og Icelandair verða samþætt með þeim
hætti að einn forstjóri verður yfir báðum félögum og fjármálasvið félaganna eru
sameinuð. Þá verða IGS og Icelandair Cargo hluti af Icelandair eftir
breytingarnar. 

Með breytingunni næst fram skýrari áhersla á kjarnastarfsemi félagsins og er
samþættingin skref í átt að aukinni einföldun og hagkvæmni í rekstri. Þá verða
boðleiðir styttri og stjórnendum fækkar en eftir breytinguna hefur
framkvæmdastjórum samstæðunnar fækkað um fjóra á undanförnum mánuðum. 

Í kjölfar þessara skipulagsbreytinga hefur verið ákveðið að innleiða nýtt
skipurit hjá félaginu sem endurspeglar þessar áherslubreytingar og styður við
vöxt félagsins á komandi misserum og árum. Starfsemi félagsins verður skipt í
tvennt; annars vegar alþjóðaflugstarfsemi og hins vegar fjárfestingar.
Flugstarfsemi félagsins vegur þyngst í rekstri og afkomu samstæðunnar og það er
 mikilvægt að uppbygging félagsins endurspegli þá staðreynd. 

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri: ¿Félagið hefur stækkað mjög mikið á
undanförnum árum; áfangastöðum hefur fjölgað, umsvif og velta hafa stóraukist,
flugflotinn stækkað og starfsfólki fjölgað. Önnur umsvif hafa einnig aukist
mjög mikið og samstæðan hefur margfaldast að stærð og umfangi. Með þessum
breytingum nú erum við að skipuleggja félagið með áherslu á kjarnastarfsemi
þess, alþjóðaflugrekstur, og sjáum mikil tækifæri til framtíðar. Ný
framkvæmdastjórn félagsins er skipuð mjög kraftmiklu fólki með margþætta
menntun og reynslu, bæði innan fyrirtækisins og utan þess. Ég bind miklar vonir
við þann öfluga hóp sem nú tekst á við það verkefni að leiða samhent starfsfólk
til móts við spennandi tíma.¿ 

Alþjóðaflugstarfsemin mun skiptast í fimm svið; fjármálasvið, mannauðssvið,
rekstrarsvið, stefnumótunar- og viðskiptaþróunarsvið og sölu- og markaðssvið. 

Fjármálasvið mun meðal annars bera ábyrgð á fjárstýringu og fjármögnun
félagsins, áhættustýringu, áætlanagerð og greiningu, fjárfestatengslum,
eignastýringu, viðskiptagreind og reikningshaldi. Framkvæmdastjóri
Fjármálasviðs verður Bogi Nils Bogason. Hann hefur verið framkvæmdastjóri
fjármála Icelandair Group frá því í október 2008 og er nú þegar meðlimur
framkvæmdastjórnar samstæðunnar. 

Mannauðssvið mun bera ábyrgð á að móta og framfylgja starfsmannastefnu
félagsins. Í því felst meðal annars að halda utan um ráðningar, starfsþjálfun
og starfsþróun. Framkvæmdastjóri mannauðssviðs verður Elísabet Helgadóttir sem
gengur til liðs við félagið frá Íslandsbanka þar sem hún hefur starfað sem
starfsþróunarstjóri undanfarin ár. 

Rekstrarsvið mun bera ábyrgð á öllum flugrekstri félagsins, viðhaldi og
verkfræðistarfsemi, gæðaeftirliti og öryggismálum. Framkvæmdastjóri
Rekstrarsviðs verður Jens Þórðarson. Hann hefur verið framkvæmdastjóri
tæknisviðs Icelandair seinustu ár. 

Stefnumótunar- og viðskiptaþróunarsvið mun bera ábyrgð á stefnumótun félagsins
og að henni sé framfylgt. Sviðið mun meðal annars bera ábyrgð á þróun
leiðakerfis félagsins, stefnumótandi verkefnum, stafrænni þróun og vinnslu
gagna og vöruþróun. Framkvæmdastjóri sviðsins verður Birna Ósk Einarsdóttir sem
kemur til félagsins frá Landsvirkjun þar sem hún hefur gegnt starfi
framkvæmdastjóra markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs. 

Sölu- og markaðssvið mun bera ábyrgð á sölu og markaðsstarfi félagsins á öllum
mörkuðum. Einnig mun sviðið meðal annars bera ábyrgð á vörumerki,
tekjustýringu, verðlagningu, þjónustuupplifun og hliðartekjum. Framkvæmdastjóri
sölu- og markaðssviðs verður Guðmundur Óskarsson en hann hefur verið
framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Icelandair frá síðasta vori. 

Framkvæmdastjórar fyrrnefndra sviða mynda framkvæmdastjórn félagsins auk
Björgólfs Jóhannssonar, forstjóra og Magneu Þóreyjar Hjálmarsdóttur,
framkvæmdastjóra Icelandair Hotels, sem bæði eru núverandi meðlimir
framkvæmdastjórnar auk Gunnars Más Sigurfinnssonar, framkvæmdastjóra Icelandair
Cargo og Jens Bjarnasonar sem mun sinna verkefnum sem snúa að meðal annars að
samskiptum við eftirlitsaðila á sviði flugrekstrar og alþjóðasamskiptum. 

Fjárfestingar félagsins eru með tvennum hætti: annars vegar í flugtengdri
starfsemi og hins vegar ferðaþjónustu á Íslandi. Undir flugtengda starfsemi
heyra dótturfélögin Air Iceland Connect, Loftleiðir Icelandic og Vita.
Fjárfestingar félagsins í ferðaþjónustu á Íslandi eru félögin Iceland Travel og
Icelandair Hotels. 

Upplýsingar um nýja meðlimi framkvæmdastjórnar:

Birna Ósk Einarsdóttir kemur til Icelandair frá Landsvirkjun þar sem hún hefur
verið verið framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs. Hún var
framkvæmdastjóri hjá Símanum frá árinu 2011, síðast yfir sölu- og
þjónustusviði. Birna Ósk starfaði hjá Símanum frá árinu 2001, fyrst við
almannatengsl og mannauðsráðgjöf. Hún var forstöðumaður verkefnastofu Símans á
árunum 2006 til 2010 og stýrði samhliða markaðsmálum 2009-2010 þar til hún tók
við stöðu framkvæmdastjóra. Birna hefur setið í stjórn Skeljungs hf. frá árinu
2015 og Já ehf. frá árinu 2017. Hún sat í stjórn Farsímagreiðslna ehf. frá
2012 til 2015 og í stjórn Gildis, lífeyrissjóðs frá 2014-2015. Birna Ósk er
viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík, með M.Sc. gráðu í stjórnun og
stefnumótun frá Háskóla Íslands og hefur lokið AMP námi fyrir stjórnendur frá
IESE Business School í Barcelona. 

Elísabet Helgadóttir hefur starfað við mannauðsmál hjá Íslandsbanka frá árinu
2007 og undanfarin fimm ár sem starfsþróunarstjóri. Hjá Íslandsbanka hafði hún
m.a. yfirumsjón með allri fræðslu og þjálfun starfsmanna, stjórnendaþjálfun,
markþjálfun og frammistöðustjórnun. Á árunum 2000-2007 starfaði hún hjá
Capacent Gallup við rannsóknir og ráðgjöf. Elísabet lauk BA gráðu í sálfræði
frá Háskóla Íslands árið 2000 og MA gráðu í Mannauðsstjórnun frá EADA Business
School í Barcelona árið 2007. 

Guðmund­ur Óskars­son hef­ur verið fram­kvæmda­stjóri sölu- og markaðssviðs
Icelanda­ir frá því í mars á seinasta ári. Hann kom til Icelanda­ir frá
Flug­fé­lagi Íslands þar sem hann hafði stýrt markaðs- og sölu­mál­um frá árinu
2016. Guðmund­ur starfaði hjá Icelanda­ir frá ár­inu 2004, lengst af sem
for­stöðumaður markaðsmá­la og viðskiptaþró­un­ar til hausts­ins 2016. Þar áður
var hann markaðsstjóri Icelanda­ir fyr­ir ann­ars veg­ar Mið-Evr­ópu og hins
veg­ar Skandi­nav­íu í tvö ár hvort. Hann var innkaupa- og markaðsstjóri
Vatnsvirkjans/Tækjatækni frá 2002-2003. Guðmundur situr í stjórn LAVA á
Hvolsvelli. Hann hefur setið í fjölmörgum stjórnum og ráðum í íslenskri
ferðaþjónustu undanfarin ár. Hann er með BS- og BA-gráður í viðskipta­fræði og
alþjóðasam­skipt­um frá Penn­sylvan­ía State-há­skól­an­um og diplóma­gráðu frá
Uni­versität Leipzig í Þýskalandi. 

Gunnar Már Sigurfinnsson hefur verið framkvæmdastjóri Icelandair Cargo frá
árinu 2008. Hann var framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Icelandair frá
2005-2008 og svæðisstjóri Icelandair í Þýskalandi, Hollandi og Mið-Evrópu frá
2001-2005. Gunnar Már var sölustjóri Icelandair í Þýskalandi frá árinu 1997
til 2000. Hann var sölu og markaðstjóri Flugleiða Innanlands til ársins 1997,
en gegndi ýmsum störfum hjá því félagi frá árinu 1986. Gunnar Már er
viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands. 

Jens Bjarnason hóf störf í verkfræðideild Icelandair árið 1984. Hann var um
tíma framkvæmdastjóri Loftferðaeftirlits Flugmálastjórnar en var
flugrekstrarstjóri Icelandair í áratug á árunum 1996 til 2005 og síðar
framkvæmdastjóri ITS, tækniþjónustu Icelandair, frá 2005 til 2011. Á árunum
2011 til 2015 veitti hann forstöðu rekstrardeild alþjóðasamtaka flugfélaga,
IATA, í Montreal í Kanada. Sú deild annast málefni sem varða alþjóðlegan flug-,
tækni- og stöðvarekstur flugfélaga. Jens er með PhD gráðu í verkfræði frá
Northwestern University í Bandaríkjunum. 

Jens Þórðarson hefur verið framkvæmdastjóri tæknisviðs frá því í október 2011.
Hann hefur starfað hjá fyrirtækinu frá 2006, fyrst sem aðstoðarmaður
framkvæmdastjóra hjá ITS, dótturfélagi Icelandair. Hann var eftir það
forstöðumaður fjármála og rekstrar á tæknisviði Icelandair frá 2007-2010 en þá
tók hann við starfi sem forstöðumaður varahluta- og innkaupadeildar. Jens er
iðnaðarverkfræðingur, lauk M.Sc. vorið 2007 frá Háskóla Íslands. Nánari upplýsingar veitir

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri, sími: 896-1455.

Til baka

Fréttir úr Kauphöll


Reglur um verðbréfaviðskipti

Fyrirvarar um verðbréfaviðskipti

Viðskipti með verðbréf í netbanka einstaklinga

Viðskipti með verðbréf í netbanka fyrirtækja