Fréttir

mánudagur, 6. nóvember 2017, 11:32

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Reglubundin tilkynning Sjóvá um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun lokið


Í viku 44 keypti Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá) 1.082.650 eigin hluti að
kaupverð 18.296.785 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir: 

Dagsetning  Tími  Keyptir hlutir Viðskiptaverð (gengi) Kaupverð (kr.)
---------------------------------------------------------------------------
30.10.2017 12:06:24   82.650       16,90       1.396.785 
---------------------------------------------------------------------------
 1.11.2017 15:17:40   1.000.000      16,90      16.900.000 
---------------------------------------------------------------------------
 Samtals         1.082.650               18.296.785 
---------------------------------------------------------------------------Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun
félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 21. mars 2017. 

Sjóvá átti 64.346.155 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum
65.428.805 eigin hluti eða sem nemur 4,39% af útgefnum hlutum í félaginu. 

Sjóvá hefur keypt samtals 57.347.273 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem
nemur 3,85% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra
1.007.500.986 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni áttu að hámarki að nema
140.943.067 hlutum eða sem nemur 9,46% af útgefnum hlutum í félaginu.
Heildarkaupverð skyldi þó ekki vera hærra en 2.500.000.000 kr. 

Líkt og fram kom í tilkynningu Sjóvá til Kauphallar 2. nóvember síðastliðinn þá
tók stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf. ákvörðun um breytingu á yfirstandandi
endurkaupaáætlun, sem tilkynnt var um til Kauphallar þann 21. mars 2017, í þá
veru að kaupum á eigin hlutum samkvæmt áætluninni yrði hætt. Gildistíma
endurkaupaáætlunarinnar var því breytt þannig að henni lauk í lok dags 2.
nóvember 2017 og er gildistími hennar því liðinn. 

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar var í samræmi við VIII. kafla laga um
hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og
markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið ¿Viðskipti með eigin bréf í
endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.¿ Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, s. 844-2136 eða
fjarfestar@sjova.is

Til baka

Fréttir úr Kauphöll


Reglur um verðbréfaviðskipti

Fyrirvarar um verðbréfaviðskipti

Viðskipti með verðbréf í netbanka einstaklinga

Viðskipti með verðbréf í netbanka fyrirtækja