Fréttir

mánudagur, 6. nóvember 2017, 09:15

Hagar hf.

Reglubundin tilkynning um kaup Haga á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 44. viku 2017 keyptu Hagar hf. 1.124.044 eigin hluti fyrir kr. 38.554.709
eins og hér segir: Dagsetnin  Tími  Keyptir  Viðskiptave  Kaupverð  Eigin hlutir Haga eftir 
  g        hlutir     rð             viðskipti    
--------------------------------------------------------------------------------
31.10.201 15:24  174.450    34,30   5.983.635     41.693.087    
  7                                      
2.11.2017 13:15  500.000    34,30   17.150.00     42.193.087    
                        0                
2.11.2017 13:15  449.594    34,30   15.421.07     42.642.681    
                        4                
 Samtals      1.124.044        38.554.70              
                        9                
--------------------------------------------------------------------------------
                                        Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun
félagsins sem hrint var í framkvæmd 14. ágúst 2017, sbr. tilkynningu til
Kauphallar dags. 11. ágúst 2017. 

Hagar hafa nú keypt samtals 23.474.332 hluti í félaginu sem samsvarar 93,9% af
þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð
hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 835.253.945 sem samsvarar 83,5% af þeirri
fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 42.642.681
eigin hluti, eða 3,64% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.171.502.190. 

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 25.000.000 hlutir og
fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.000 milljónir króna. Áætlunin er
í gildi til 6. júní 2018 eða fram að aðalfundi félagsins 2018, nema ef skilyrði
um hámarkskaup verða uppfyllt fyrir þann tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og
tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög
nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.

Til baka

Fréttir úr Kauphöll


Reglur um verðbréfaviðskipti

Fyrirvarar um verðbréfaviðskipti

Viðskipti með verðbréf í netbanka einstaklinga

Viðskipti með verðbréf í netbanka fyrirtækja