Fréttir

mánudagur, 6. nóvember 2017, 08:30

Vátryggingafélag Íslands hf.

Reglubundin tilkynning um kaup VÍS á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 44. viku 2017 áttu engin viðskipti sér stað í endurkaupaáætun Vátryggingafélag
 Íslands hf. (VÍS)Í 43. viku 2017 keypti VÍS 3.189.529 eigin hluti fyrir kr.  
 35.998.271 eins og hér segir:                         
                                        
Dagsetnin  Tími  Keyptir  Viðskiptave  Kaupverð  Eigin hlutir VÍS eftir 
  g        hlutir     rð             viðskipti    
--------------------------------------------------------------------------------
23.10.201 11:23  1.039.843   11,32   11.771.02     5.733.108    
  7                      3                
25.10.201 15:13  1.039.843   11,42   11.875.00     6.772.951    
  7                      7                
26.10.201 10:55   70.000    11,26   788.200      6.842.951    
  7                                      
27.10.201 11:58   32.893    11,15   366.757      6.875.844    
  7                                      
27.10.201 15:06  1.006.950   11,12   11.197.28     7.882.794    
  7                      4                
 Samtals      3.189.529        35.998.27              
                        1                
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun 
 félagsins sem var hrint í framkvæmd 18. september 2017, sbr. tilkynningu til  
 Kauphallar dags. 15. september 2017.                      
VÍS hefur nú keypt samtals 7.882.794 hluti í félaginu sem samsvarar 14,33% af  
 þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð  
 hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 85.653.522. VÍS á nú samtals 0,35% af   
 heildarhlutafé félagsins sem er 2.223.497.541.                 
Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 55.000.000 hlutir og   
 fjárhæð endurkaupanna verður aldrei meiri en 600 milljónir króna. Heimildin  
 gildir fram að aðalfundi félagsins 2017. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og    
 tilkynningar um viðskipti með eigin bréf verða í samræmi við lög um hlutafélög 
 nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.               

 Nánari upplýsingar veitir Andri Ólafsson samskiptastjóri í síma 660 5105

Til baka

Fréttir úr Kauphöll


Reglur um verðbréfaviðskipti

Fyrirvarar um verðbréfaviðskipti

Viðskipti með verðbréf í netbanka einstaklinga

Viðskipti með verðbréf í netbanka fyrirtækja